Fonds Podiumkunsten lanceert nieuwe regeling voor podia

19 mei 2022
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso

Op 18 mei 2022 opende het aanvraagloket voor de nieuwe Podiumregeling. Met deze nieuwe regeling voor podia speelt het Fonds in op de veranderende rol van podia, met ruimte voor een eigen artistiek profiel en een versteviging van de relatie met het eigen publiek. Daarnaast wordt meer samenhang in de ondersteuning van podia gerealiseerd. Van een programmeringsregeling die bestaat uit verschillende subsidies voor diverse typen podia, gaat het Fonds naar één subsidie die aan verschillende podia verspreid over het land ondersteuning biedt.
Voor programmeringsbijdragen is een jaarlijks budget van ruim 3,8 miljoen euro beschikbaar. Daarnaast komt een select aantal podia in aanmerking voor een productiebijdrage. Dit betreft een nieuw budget van 1,3 miljoen euro per jaar voor de jaren 2023 en 2024.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 6 juli 2022 worden ingediend. Kijk hier voor meer informatie.

Ontwikkeling van de regeling
Bij de ontwikkeling van de Podiumregeling heeft het Fonds, naast eigen onderzoek over de programmeringspraktijk, nadrukkelijk vertegenwoordigers van podia betrokken.

Zo zijn in focusgroepen de uitgangspunten van de regeling gespiegeld aan de programmeringspraktijk bij podia. Ook zijn de voorgenomen keuzes in de regeling besproken met de relevante brancheorganisaties.

Een verslag van de focusbijeenkomsten is hier te vinden. 

Uitgangspunten
Het vergroten van speelmogelijkheden van kwaliteitsaanbod blijft een belangrijk uitgangspunt in de Podiumregeling. Alle podia, van grote schouwburgen tot vlakkevloerzalen en popzalen kunnen een bijdrage aanvragen voor programmering. Aan een select aantal podia wordt daarnaast subsidie verleend om initiatieven op het gebied van (co)productie en talentontwikkeling uit te voeren.

De regeling is niet bedoeld voor kleinschalige podia die 6-10 voorstellingen of concerten per jaar organiseren. Deze podia blijven in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit de SKIP-regeling.

Aandacht voor de landelijke én lokale context
In de Podiumregeling komen de rol en functie van podia in zowel landelijke circuits als in de lokale context samen.

Op grond van een inhoudelijk plan waarin podia toelichten hoe programmakeuzes worden gemaakt en hoe daarvoor een publiek wordt bereikt in de eigen omgeving kan een programmeringsbijdrage worden aangevraagd. Ook spelen de lokale inbedding en samenwerkingen met zowel culturele als maatschappelijke partners een rol.

Het belang van de lokale context komt ook tot uiting in de beoordeling. Ieder landsdeel (Noord, Oost, Midden, West, Zuid en het Caribisch deel van het Koninkrijk) heeft een eigen budget en een eigen adviescommissie. Met deze aanpak wordt een goede spreiding van middelen gegarandeerd en kan in de inhoudelijke beoordeling recht worden gedaan aan de specifieke omstandigheden binnen een landsdeel.

Bredere taakinvulling
Door het verlenen van een productiebijdrage geeft het Fonds ruimte aan podia om invulling te geven aan een bredere taakinvulling.

Zo spelen sommige podia een rol als (co)producent van voorstellingen en concerten en vervullen andere een functie op het gebied van talentontwikkeling die verder gaat dan het presenteren van aanbod. In de eigen omgeving spelen podia daarmee een belangrijke rol in de infrastructuur van de podiumkunsten.

Lagere administratieve werkdruk
Het Fonds kiest ervoor om in de Podiumregeling alleen jaarlijkse lumpsumbedragen te verstrekken. Voor podia die op dit moment middels declaraties achteraf subsidie bij het Fonds aanvragen, wordt de administratieve werkdruk met ingang van 1 januari 2023 daarmee fors verminderd.
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay