Extra geld 2017


16 december 2016

De Tweede Kamer heeft vorige week een amendement aangenomen waarmee tien miljoen euro extra beschikbaar komt voor cultuur in 2017. Het Fonds Podiumkunsten zal daarvan circa 9 miljoen ontvangen. Dat is voldoende om alle instellingen die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren.


Daarnaast hebben Kamer en minister geld vrijgemaakt om de instellingen op de ‘zaaglijn’ - de aanvragen die op 1 augustus slechts voor een deel konden worden gehonoreerd - voor het hele geadviseerde bedrag te honoreren voor de hele periode van vier jaar. Hierdoor kunnen Maas, Theater Bellevue, Strijbos & Van Rijswijk alsnog volledig gehonoreerd worden.
Deze extra middelen komen bovenop het eerdere extra geld voor festivals en muziektheater.

De 9 miljoen die extra beschikbaar komt, is voldoende om alle overige gezelschappen en ensembles die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren.

Dit alles betekent dat het jaar 2017 heel anders begint dan we eerder dachten: de groep gezelschappen en ensembles met een meerjarig subsidie groeit sterk. Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat er binnen die groep grote verschillen zijn. Die verschillen hebben te maken met het moment waarop aanvragers zekerheid hebben gekregen of krijgen over hun vooruitzichten en de periode waarvoor zij verzekerd zijn van subsidie. Dat roept veel vragen op en voor een aantal een veelheid aan onzekere factoren. Volgend jaar blijft daarom hoogst waarschijnlijk nog een 'bewogen' jaar.
Foto: De theatertekst voor IMMENS won in 2020 de Toneelschrijfprijs | Fotograaf: Julian Maiwald
Foto: De theatertekst voor IMMENS won in 2020 de Toneelschrijfprijs | Fotograaf: Julian Maiwald
schrit_tmacher just dance! 2022 | foto: Johan Plessen
schrit_tmacher just dance! 2022 | foto: Johan Plessen
Vanaf links, met de klok mee: Nicole Beutler, Nana Adjoa, Astrid Boons, TENT
Vanaf links, met de klok mee: Nicole Beutler, Nana Adjoa, Astrid Boons, TENT

In november en december 2021 organiseerde het Fonds vijf focusgroepen met vertegenwoordigers van podia. Per landsdeel - noord, oost, midden, west en zuid - vond een bijeenkomst plaats waarin diverse soorten podia waren vertegenwoordigd: van grote schouwburgen tot vlakkevloerpodia en popzalen.

Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Audio Obscura
Audio Obscura
Gavin-Viano Fabri
Gavin-Viano Fabri
Foto: Sanja Marusic
Foto: Sanja Marusic
misiconi dance company
misiconi dance company
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
meer