16 december 2016

Extra geld 2017


De Tweede Kamer heeft vorige week een amendement aangenomen waarmee tien miljoen euro extra beschikbaar komt voor cultuur in 2017. Het Fonds Podiumkunsten zal daarvan circa 9 miljoen ontvangen. Dat is voldoende om alle instellingen die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren.


Daarnaast hebben Kamer en minister geld vrijgemaakt om de instellingen op de ‘zaaglijn’ - de aanvragen die op 1 augustus slechts voor een deel konden worden gehonoreerd - voor het hele geadviseerde bedrag te honoreren voor de hele periode van vier jaar. Hierdoor kunnen Maas, Theater Bellevue, Strijbos & Van Rijswijk alsnog volledig gehonoreerd worden.
Deze extra middelen komen bovenop het eerdere extra geld voor festivals en muziektheater.

De 9 miljoen die extra beschikbaar komt, is voldoende om alle overige gezelschappen en ensembles die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren.

Dit alles betekent dat het jaar 2017 heel anders begint dan we eerder dachten: de groep gezelschappen en ensembles met een meerjarig subsidie groeit sterk. Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat er binnen die groep grote verschillen zijn. Die verschillen hebben te maken met het moment waarop aanvragers zekerheid hebben gekregen of krijgen over hun vooruitzichten en de periode waarvoor zij verzekerd zijn van subsidie. Dat roept veel vragen op en voor een aantal een veelheid aan onzekere factoren. Volgend jaar blijft daarom hoogst waarschijnlijk nog een 'bewogen' jaar.
Foto: Theater Babel
Foto: Theater Babel
Een van de gehonoreerde projecten Theater Adhoc | Foto: DigiDaan
Een van de gehonoreerde projecten Theater Adhoc | Foto: DigiDaan
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Sebastiaan Kemner. Foto: Fleur Bijleveld
Sebastiaan Kemner. Foto: Fleur Bijleveld
nieuws 29 sep '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Op maandagavond zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door premier Mark Rutte om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september en zijn in ieder geval voor de komende 3 weken van kracht.

Foto
Foto's: Amy Cooks

De minister van OCW heeft vandaag, Prinsjesdag 2020, bekend gemaakt 15 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het Fonds Podiumkunsten. Dit geld is bedoeld om de 71 instellingen die een positief advies hebben ontvangen, maar waarvoor het budget ontoereikend was, alsnog meerjarig te subsidiëren.

meer