Compensatie voor 70 organisatoren en podia


23 december 2021

Het Fonds Podiumkunsten keert aan 70 podia en/of organisatoren compensatie uit via de Compensatieregeling Culturele Evenementen COVID-19. De tegemoetkoming was bedoeld voor uitverkochte culturele evenementen die binnen, staand en ongeplaceerd plaatsvonden in de periode van 25 september tot en met 12 november 2021.


De ondersteuning vulde het recetteverlies van 25 procent door de opgelegde beperkingen aan. De compensatieregeling maakte het mogelijk voor organisatoren en podia om ondanks de beperkingen evenementen te organiseren. In totaal keerde het fonds 3 miljoen euro uit aan podia en organisatoren.

De lijst met toekenningen is hier te vinden.
Audio Obscura
Audio Obscura
Er was in totaal 15 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Na een korte ronde in het veld blijkt dat veel organisatoren de activiteiten opschortten of verplaatsten naar een later stadium vanwege een hoog risico op annuleringen.

Vanwege de verdere aanscherping van de maatregelen wordt momenteel een vervolg op deze regeling gemaakt mede op basis van de rest-budgetten uit deze regeling.

In november en december 2021 organiseerde het Fonds vijf focusgroepen met vertegenwoordigers van podia. Per landsdeel - noord, oost, midden, west en zuid - vond een bijeenkomst plaats waarin diverse soorten podia waren vertegenwoordigd: van grote schouwburgen tot vlakkevloerpodia en popzalen.

Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Sharon Gesthuizen en Santhuruu Nadesapillai
Audio Obscura
Audio Obscura
Gavin-Viano Fabri
Gavin-Viano Fabri
Foto: Sanja Marusic
Foto: Sanja Marusic
misiconi dance company
misiconi dance company
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Vertegenwoordigers van de zes rijkscultuurfondsen en het PBCCG tijdens de online kick-off.
Een van de gehonoreerden binnen Upstream: Music: GGGOLDDD
Een van de gehonoreerden binnen Upstream: Music: GGGOLDDD
Een van de gehonoreerden in 2020: Celine Cairo
Een van de gehonoreerden in 2020: Celine Cairo
nieuws 16 dec '21

Evaluatie Upstream: Music

Foto: Mechteld Jansen
Foto: Mechteld Jansen
meer