293 aanvragen in totaal, scherpe keuzes onvermijdelijk

17 maart 2020
Het Fonds Podiumkunsten heeft 202 aanvragen ontvangen voor de meerjarige productiesubsidies en 91 aanvragen voor de meerjarige festivalsubsidies 2021- 2024. Het beschikbare budget voor de periode 2021-2024 is jaarlijks 20 miljoen euro voor de meerjarige productiesubsidies en 6,1 miljoen euro voor meerjarige festivalsubsidies. Meerjarige subsidies zijn eens in de vier jaar aan te vragen.
Er zijn meer aanvragen voor een meerjarige productiesubsidie ingediend dan vier jaar geleden. Dit terwijl het beschikbare budget lager is. De financiële overvraag bij de meerjarige productiesubsidies geeft nog wel een licht vertekend beeld. Het overgrote deel van de organisaties dat in aanmerking wil komen voor een van de extra plekken in de culturele basisinfrastructuur (zeven muziekensembles, zes jeugdproducenten en een nog onbekend aantal ontwikkelinstellingen) heeft namelijk voor de zekerheid ook een aanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten. Als de Raad voor Cultuur op 4 juni zijn adviezen bekend maakt, kan het Fonds Podiumkunsten pas definitief aangeven hoezeer het beschikbare budget is overtekend.

Aanpassingen beoordelingsproces en subsidieregeling

“We waren voorbereid op de overvraag. We hebben dan ook de subsidieregeling en het beoordelingskader veranderd zodat we op 3 augustus een afgewogen pakket aan besluiten kunnen presenteren”, zegt Henriette Post, Directeur Fonds Podiumkunsten. “We leggen de aanvragen voor productiesubsidie niet langer langs dezelfde meetlat. De regeling kent drie categorieën met ieder drie normbedragen. Aanvragers kiezen zelf het normbedrag waarvan zij vinden dat dit het beste bij hun activiteiten past. Daarnaast geldt dat wie een hoger subsidiebedrag vraagt aan meer eisen moet voldoen. We hopen op deze manier de toegankelijkheid voor nieuwe aanvragers, met veelal andersoortige werkpraktijken, te kunnen borgen. En dat lijkt gelukt want een substantieel aantal nieuwe makers heeft de stap gezet een aanvraag in te dienen. Dat verheugt ons”.

Samenwerking gemeentes en provincies
Bij de meerjarige festivalregeling is ook een hoog aantal aanvragen ingediend.
Het Fonds Podiumkunsten voert het beoordelen van de aanvragen in samenwerking met gemeentes en provincies uit. Op deze manier wil zij meer rechtdoen aan de lokale netwerken die bijdragen aan een bloeiend makersklimaat. En, tegelijkertijd voldoende oog hebben voor de landelijke en internationale betekenis van die netwerken. Op verzoek van de festivals is gekozen voor deze aanpak: “In aanloop naar deze aanvraagronde hebben festivals aangegeven dat zij vanuit hun aard altijd stevig zijn geworteld in hun omgeving en dat we dit moeten meewegen bij de beoordeling. Een gegrond verzoek waarmee we daarom rekening hebben gehouden,” aldus Post.

Beslissing
Ruim 40 adviseurs verdeeld over acht adviescommissies zijn bij de beoordeling betrokken. De adviescommissies werken met een uitgewerkt beoordelingskader. De onafhankelijke voorzitters van deze commissies hebben als belangrijkste taak te borgen dat sprake is van consistente beoordeling op basis van steekhoudende argumenten.
De Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten neemt op grond van de adviezen van de commissie een besluit over de aanvragen. Op maandag 3 augustus worden de beslissingen voor de meerjarige subsidies 2021-2024 bekend gemaakt.

Update coronavirus
Het coronavirus heeft ook voor de podiumkunstensector enorme gevolgen. Het Fonds Podiumkunsten doet er waar mogelijk alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken. Post: “Dat betekent dat we subsidieaanvragen binnen de daarvoor gestelde tijd behandelen, om zo een zekere mate van financiële continuïteit te waarborgen. Daarnaast zijn wij met de andere rijkscultuurfondsen en het Ministerie van OCW in overleg over maatregelen die directer soelaas moeten bieden.”
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay
Beeld: © MARTINSILENUS via Pixabay