111 aanvragen toegekend binnen de nieuwe Podiumregeling


2 november 2022
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso

Het Fonds Podiumkunsten maakt de besluiten bekend over de aanvragen voor de nieuwe Podiumregeling. In totaal zijn 111 aanvragen gehonoreerd, waarmee podia, van Stadskanaal tot Maastricht en van Winterswijk tot Oranjestad, worden ondersteund. Het gaat daarbij om podia van verschillende groottes, zowel presenterende instellingen met een brede als een niche programmering, van pop tot dans en nieuwe muziek, en van toneel en klassieke muziek tot dance.


De Podiumregeling bood podia voor het eerst de mogelijkheid om naast een programmeringsbijdrage ook een productiebijdrage aan te vragen. Ook werden podiumaanvragen voor het eerst per landsdeel (Noord, Oost, Midden, Zuid, West en het Caribisch deel van het Koninkrijk) beoordeeld door een commissie die deels bestond uit regionale adviseurs.

Honoreringen in cijfers


Tweehonderd organisaties dienden een aanvraag in voor de Podiumregeling, waarvan 186 aanvragen voldeden aan de eisen. Het Fonds honoreert 107 aanvragen voor een programmeringsbijdrage, tussen de 13.750 en 55.000 euro per jaar, voor een jaarlijks totaalbedrag van 3.875.000 euro. Daarnaast verleent het Fonds 51 van de 95 aangevraagde productiebijdragen van 25.000 euro per jaar, met een jaarlijks totaalbedrag van 1.275.000 euro.

Productiebijdragen zijn alleen toegekend voor aanvragen waarbij de beoordelingscommissie positief adviseerde over de programmeringsbijdrage. Vier podia ontvangen enkel een productiebijdrage, omdat hun aanvraag voor de programmeringsbijdrage ondanks een positief advies niet gehonoreerd is vanwege ontoereikend budget.

Regionale spreiding


Aanvragen zijn per landsdeel beoordeeld door commissies die zowel een landelijk als een lokaal perspectief hanteerden. De regionale context woog daarom prominenter mee in de beoordeling. Commissies beoordeelden aanvragen op basis van artistieke positionering, publieksfunctie en inbedding in de omgeving.

Voor elk van de zes landsdelen was een apart budget beschikbaar voor de programmeringsbijdragen. Daarmee was er sprake van een evenwichtige spreiding van middelen over heel Nederland. Elke landsdeelcommissie kon maximaal 10 podia voordragen voor een productiebijdrage, met uitzondering van het Caribische deel van het Koninkrijk, dat 1 voordracht kon doen.

Wisselwerking en talentontwikkeling


De commissies roemen het aantal podia dat zichzelf in artistieke zin en richting het publiek overtuigend wist te positioneren. Bij deze podia speelt de eigen omgeving vaak een belangrijke rol bij het maken van programmakeuzes.

Het aantal aanvragen voor een productiebijdrage toont daarnaast dat veel podia een producerende functie vervullen of een actieve rol spelen op het gebied van talentontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van residenties of werkplaatsprojecten met nieuwe makers, het creëren van broedplaatsen of het coproduceren van theaterproducties met lokale presentatieplekken. Podia dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van een lokale maakcultuur – een belangrijke doelstelling van de Podiumregeling.

Over de Podiumregeling


De Podiumregeling werd in mei 2022 gelanceerd. De regeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving.

Meer weten over de Podiumregeling? Kijk dan hier.

Bekijk alle toekenningen


De volledige lijst van toekenningen voor de Podiumregeling vind je in het onderstaande PDF-bestand en op de regelingpagina.
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Foto ©: Anne Reitsma
Foto ©: Anne Reitsma
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
meer