111 aanvragen toegekend binnen de nieuwe Podiumregeling


2 november 2022
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso

Het Fonds Podiumkunsten maakt de besluiten bekend over de aanvragen voor de nieuwe Podiumregeling. In totaal zijn 111 aanvragen gehonoreerd, waarmee podia, van Stadskanaal tot Maastricht en van Winterswijk tot Oranjestad, worden ondersteund. Het gaat daarbij om podia van verschillende groottes, zowel presenterende instellingen met een brede als een niche programmering, van pop tot dans en nieuwe muziek, en van toneel en klassieke muziek tot dance.


update 13 dec

Budget Podiumregeling tijdelijk verhoogd

Het beschikbare budget voor de Podiumregeling is in overleg met het ministerie van OCW tijdelijk verhoogd voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat we aanvragen voor een programmeringsbijdrage die positief zijn beoordeeld maar waarvoor het budget ontoereikend was nu alsnog honoreren. Kijk onderaan de pagina voor de lijst van gehonoreerde podia.
De Podiumregeling bood podia voor het eerst de mogelijkheid om naast een programmeringsbijdrage ook een productiebijdrage aan te vragen. Ook werden podiumaanvragen voor het eerst per landsdeel (Noord, Oost, Midden, Zuid, West en het Caribisch deel van het Koninkrijk) beoordeeld door een commissie die deels bestond uit regionale adviseurs.
update 13 dec

Door een tijdelijke verhoging van het subsidiebudget komen de onderstaande cijfers gedeeltelijk te vervallen. Per december 2022 honoreren we 137 aanvragen voor een programmeringsbijdrage, voor een jaarlijks totaalbedrag van 4.795.890 euro. Het aantal toekenningen voor de productiebijdrage blijft ongewijzigd.

Honoreringen in cijfers

Tweehonderd organisaties dienden een aanvraag in voor de Podiumregeling, waarvan 186 aanvragen voldeden aan de eisen. Het Fonds honoreert 107 aanvragen voor een programmeringsbijdrage, tussen de 13.750 en 55.000 euro per jaar, voor een jaarlijks totaalbedrag van 3.875.000 euro. Daarnaast verleent het Fonds 51 van de 95 aangevraagde productiebijdragen van 25.000 euro per jaar, met een jaarlijks totaalbedrag van 1.275.000 euro.

Productiebijdragen zijn alleen toegekend voor aanvragen waarbij de beoordelingscommissie positief adviseerde over de programmeringsbijdrage. Vier podia ontvangen enkel een productiebijdrage, omdat hun aanvraag voor de programmeringsbijdrage ondanks een positief advies niet gehonoreerd is vanwege ontoereikend budget.

Regionale spreiding

Aanvragen zijn per landsdeel beoordeeld door commissies die zowel een landelijk als een lokaal perspectief hanteerden. De regionale context woog daarom prominenter mee in de beoordeling. Commissies beoordeelden aanvragen op basis van artistieke positionering, publieksfunctie en inbedding in de omgeving.

Voor elk van de zes landsdelen was een apart budget beschikbaar voor de programmeringsbijdragen. Daarmee was er sprake van een evenwichtige spreiding van middelen over heel Nederland. Elke landsdeelcommissie kon maximaal 10 podia voordragen voor een productiebijdrage, met uitzondering van het Caribische deel van het Koninkrijk, dat 1 voordracht kon doen.

Wisselwerking en talentontwikkeling

De commissies roemen het aantal podia dat zichzelf in artistieke zin en richting het publiek overtuigend wist te positioneren. Bij deze podia speelt de eigen omgeving vaak een belangrijke rol bij het maken van programmakeuzes.

Het aantal aanvragen voor een productiebijdrage toont daarnaast dat veel podia een producerende functie vervullen of een actieve rol spelen op het gebied van talentontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van residenties of werkplaatsprojecten met nieuwe makers, het creëren van broedplaatsen of het coproduceren van theaterproducties met lokale presentatieplekken. Podia dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van een lokale maakcultuur – een belangrijke doelstelling van de Podiumregeling.

Over de Podiumregeling

De Podiumregeling werd in mei 2022 gelanceerd. De regeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving.

Meer weten over de Podiumregeling? Kijk dan hier.

Bekijk alle toekenningen

De volledige lijst van toekenningen voor de Podiumregeling vind je in het onderstaande PDF-bestand en op de regelingpagina.
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
nieuws 15 mrt '23

Jaarverslag 2022

De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
FuturoPresente | Campagnebeeld: © Xaviera Altena
FuturoPresente | Campagnebeeld: © Xaviera Altena
Foto: © Rebecca Orlov via Unsplash
Foto: © Rebecca Orlov via Unsplash
Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
Guy Coolen | Foto: © Marcel Lennartz
Guy Coolen | Foto: © Marcel Lennartz
meer