111 aanvragen toegekend binnen de nieuwe Podiumregeling

02 november 2022
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso

Het Fonds Podiumkunsten maakt de besluiten bekend over de aanvragen voor de nieuwe Podiumregeling. In totaal zijn 111 aanvragen gehonoreerd, waarmee podia, van Stadskanaal tot Maastricht en van Winterswijk tot Oranjestad, worden ondersteund. Het gaat daarbij om podia van verschillende groottes, zowel presenterende instellingen met een brede als een niche programmering, van pop tot dans en nieuwe muziek, en van toneel en klassieke muziek tot dance.
Budget Podiumregeling tijdelijk verhoogd
update 13 december 2022
Het beschikbare budget voor de Podiumregeling is in overleg met het ministerie van OCW tijdelijk verhoogd voor een periode van twee jaar. Dat betekent dat we aanvragen voor een programmeringsbijdrage die positief zijn beoordeeld maar waarvoor het budget ontoereikend was nu alsnog honoreren. Kijk onderaan de pagina voor de lijst van gehonoreerde podia.
De Podiumregeling bood podia voor het eerst de mogelijkheid om naast een programmeringsbijdrage ook een productiebijdrage aan te vragen. Ook werden podiumaanvragen voor het eerst per landsdeel (Noord, Oost, Midden, Zuid, West en het Caribisch deel van het Koninkrijk) beoordeeld door een commissie die deels bestond uit regionale adviseurs.
update 13 december 2022
Door een tijdelijke verhoging van het subsidiebudget komen de onderstaande cijfers gedeeltelijk te vervallen. Per december 2022 honoreren we 137 aanvragen voor een programmeringsbijdrage, voor een jaarlijks totaalbedrag van 4.795.890 euro. Het aantal toekenningen voor de productiebijdrage blijft ongewijzigd.
Honoreringen in cijfers
Tweehonderd organisaties dienden een aanvraag in voor de Podiumregeling, waarvan 186 aanvragen voldeden aan de eisen. Het Fonds honoreert 107 aanvragen voor een programmeringsbijdrage, tussen de 13.750 en 55.000 euro per jaar, voor een jaarlijks totaalbedrag van 3.875.000 euro. Daarnaast verleent het Fonds 51 van de 95 aangevraagde productiebijdragen van 25.000 euro per jaar, met een jaarlijks totaalbedrag van 1.275.000 euro.

Productiebijdragen zijn alleen toegekend voor aanvragen waarbij de beoordelingscommissie positief adviseerde over de programmeringsbijdrage. Vier podia ontvangen enkel een productiebijdrage, omdat hun aanvraag voor de programmeringsbijdrage ondanks een positief advies niet gehonoreerd is vanwege ontoereikend budget.
Regionale spreiding
Aanvragen zijn per landsdeel beoordeeld door commissies die zowel een landelijk als een lokaal perspectief hanteerden. De regionale context woog daarom prominenter mee in de beoordeling. Commissies beoordeelden aanvragen op basis van artistieke positionering, publieksfunctie en inbedding in de omgeving.

Voor elk van de zes landsdelen was een apart budget beschikbaar voor de programmeringsbijdragen. Daarmee was er sprake van een evenwichtige spreiding van middelen over heel Nederland. Elke landsdeelcommissie kon maximaal 10 podia voordragen voor een productiebijdrage, met uitzondering van het Caribische deel van het Koninkrijk, dat 1 voordracht kon doen.
Wisselwerking en talentontwikkeling
De commissies roemen het aantal podia dat zichzelf in artistieke zin en richting het publiek overtuigend wist te positioneren. Bij deze podia speelt de eigen omgeving vaak een belangrijke rol bij het maken van programmakeuzes.

Het aantal aanvragen voor een productiebijdrage toont daarnaast dat veel podia een producerende functie vervullen of een actieve rol spelen op het gebied van talentontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van residenties of werkplaatsprojecten met nieuwe makers, het creëren van broedplaatsen of het coproduceren van theaterproducties met lokale presentatieplekken. Podia dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van een lokale maakcultuur – een belangrijke doelstelling van de Podiumregeling.
Over de Podiumregeling
De Podiumregeling werd in mei 2022 gelanceerd. De regeling ondersteunt Nederlandse podia bij het presenteren van een professioneel, kwalitatief en pluriform podiumkunstenaanbod en draagt bij aan het opbouwen van een publiek daarvoor in hun eigen omgeving.

Meer weten over de Podiumregeling? Kijk dan hier.
Bekijk alle toekenningen
De volledige lijst van toekenningen voor de Podiumregeling vind je in het onderstaande PDF-bestand en op de regelingpagina.

Toekenningen Podiumregeling (13 december 2022)

Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Beeld: Vlaams Cultuurhuis de Brakke grond | ©Alex Heuvink
Nieuws 22 mei 2024

Evaluatie coronasteun

Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Amala Dianor - DUB | Beeld: © Pierre Gondard
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Beeld: © International Society for the Performing Arts (ISPA)
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker
Marmoucha Orchestra op het podium | Beeld: © M3B GmbH/Jens Schlenker