wo. 5 oktober 2016

Tien miljoen extra voor kunst & cultuur en het politieke primaat

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.


Maarten van de Cammen (Theaterzaken Via Rudolphi) twitterde op de dag dat het nieuws bekend werd: "Wie bepaalt dat muziektheater relevanter is dan dans/muziek/theater? Waarom bv niet eerst alle zaaglijngevallen fixen?". De vragen die hij stelde branden waarschijnlijk op de lippen van veel meer mensen.

Het makkelijke antwoord: die keuzes worden gemaakt door de politiek.

Het iets vollediger, maar ook iets ingewikkelder antwoord: die keuzes worden gemaakt door de politiek, maar die is wel gehouden aan een aantal 'spelregels'. In 2009 is een deel van de gesubsidieerde podiumkunstensector overgeheveld naar het Fonds Podiumkunsten. Over de individuele meerjarige besluiten voor die groep heeft de politiek als gevolg daarvan geen zeggenschap meer. Valt er voor de politiek bij het Fonds Podiumkunsten dan helemaal niets te 'kiezen'? Toch wel. Dat laat de verdeling van de extra tien miljoen, waarvan bijna 3,8 miljoen voor het Fonds, ook zien.

Begin augustus publiceerden wij onze besluiten op meerjarigeadviezen.fondspodiumkunsten.nl Ook verantwoordden we hier ons adviesproces en besluitvorming. Dat doen we niet alleen omdat de samenleving erom vraagt, maar ook omdat we daarmee aan de buitenwereld, en dus ook de politiek, (iets) beter kunnen laten zien hoe onze besluiten zich verhouden tot een groter plaatje. Uit dat grotere plaatje, in mijn blog van 5 juli jl. vergeleek ik het met een foto-mozaïek, rijst niet alleen het beeld op van een vastberaden en veerkrachtige podiumkunstensector. Dat grotere plaatje laat bijvoorbeeld ook zien dat de financiële schaarste onder andere tot gevolg heeft dat we veel subsidiewaardig aanbod niet of maar gedeeltelijke konden honoreren. Dat bij muziektheater en festivals de druk op het budget (veel) groter was dan bij muziek, dans en theater. En dat wat we wel konden honoreren niet 'ruimer' in z'n jasje kwam te zitten, ondanks het feit dat daar misschien wel aanleiding toe was (denk bijvoorbeeld aan het structureel verbeteren van de inkomenspositie van podiumkunstenaars). Dit is de ruimte waarbinnen door de politiek keuzes gemaakt kunnen worden en ook zijn gemaakt. In dit geval het verlichten van de druk op het budget bij festivals en muziektheater.

Zou het Fonds Podiumkunsten als het de 3.775.000,- euro zelf had mogen verdelen dezelfde keuzes hebben gemaakt als minister Bussemaker? Misschien niet, maar dat doet niks af aan het recht van de minister om zelf te bepalen hoe extra geld wordt besteed. Dat heet in deftig Nederlands 'het politieke primaat'.

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer