di. 5 juli 2016

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.


En over de besluiten in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 hoort u tot die tijd zelfs niets. De vergaderingen zijn achter de rug. De commissies hebben gesproken. Nu ligt de bal bij onze medewerkers, die druk bezig zijn om de uitkomsten van deze vergaderingen te vertalen naar heldere adviezen die zoveel mogelijk recht doen aan de instellingen die een meerjarige subsidie bij ons aanvroegen. In de adviezen worden alle criteria behandeld aan de hand waarvan de aanvragen beoordeeld zijn. Alle argumenten die de commissie heeft aangedragen om een bepaalde score toe te kennen worden in tekst vervat.

Natuurlijk is voor elke afzonderlijke instelling het eigen advies het allerbelangrijkste. In veel gevallen hangt het voortbestaan van het gezelschap, ensemble of festival af van onze beslissing. Wij zijn echter ook nieuwsgierig naar het totale beeld. Kent u die fotomozaïeken die zijn opgebouwd uit allemaal kleine foto’s die samen weer één beeld vormen? Zo is het voor ons met de adviezen. Als je alle adviezen bij elkaar legt vormen zij een totaalplaatje dat ons laat zien hoe het er nu eigenlijk voorstaat met de podiumkunstensector en welke kant het uitgaat. Dat plaatje zegt mogelijk ook iets over de 'gezondheid' van de sector: klopt het beeld dat het afgelopen jaar op diverse plekken werd geschetst. Is er bijvoorbeeld inderdaad sprake van structurele uitholling van de podiumkunsten? Is Amsterdam inderdaad de plek waar het gebeurt of is Rotterdam minstens zo innovatief? En hoe zit het met dat bereiken van nieuwe publieksgroepen, krijgen de podiumkunsten de komende jaren meer kleur?
Antwoorden op deze vragen zijn voor het Fonds vanzelfsprekend belangrijk. Ze zeggen iets over de beleidskeuzes die we vier jaar geleden maakten, of die al dan niet terecht waren. En of de weg die we voor ogen hebben niet al bij voorbaat doodloopt.

De adviezen die wij uitbrengen over de meerjarige aanvragen zijn ook een belangrijk middel om aan zowel podiumkunstinstellingen als publiek te laten zien wat wij nu eigenlijk doen met 'het geld van de belastingbetaler'. We zijn ervan overtuigd dat als we dat zorgvuldig doen en zichtbaar maken, de gesubsidieerde sector ook op meer begrip en enthousiasme kan rekenen bij publiek en politiek.

Op 2 augustus zijn we bij u terug, de dag dat alle instellingen bericht ontvangen over het al dan niet ontvangen van een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020. Tot die tijd, radiostilte.
blog Henriëtte Post 06 jun '17

Van verantwoorden naar verantwoordelijkheid

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post 02 aug '16

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post 05 jul '16

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

blog Henriëtte Post 19 apr '16

Een goed begin is nog niet het halve werk

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post 26 nov '15

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post 03 nov '15

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post 07 mei '15

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post 31 mrt '15

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer