do. 12 mei 2016

215 aanvragen, 40+ vergaderingen, 34 adviseurs, 5 voorzitters

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.


25,4 miljoen euro per jaar. Dat is het bedrag dat het Fonds Podiumkunsten te verdelen heeft onder de gehonoreerde aanvragen voor een meerjarige subsidie. Met dit bedrag zullen we zo’n 80 van de 215 aanvragen kunnen honoreren. Om te kunnen kiezen hebben we criteria nodig. Criteria die zoveel mogelijk raken aan onze missie en doelstellingen.

Er wordt gekeken naar artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland en geografische spreiding in Nederland. Festivals en concoursen worden daarnaast nog beoordeeld op hun bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en een financiële bijdrage van provincie of gemeente telt positief mee. Iedere aanvraag krijgt op elk criterium een score en door deze scores bij elkaar op te tellen komt hier uiteindelijk per discipline een ranglijst uit. Aan de hand van deze lijst wordt bepaald welke organisaties een meerjarige subsidie krijgen. De nadruk bij het beoordelen ligt op de plannen voor de toekomst.

Is beoordelen bij het Fonds nu dan louter een kwestie van punten geven? Daar is geen sprake van. Punten worden gegeven op basis van bevindingen en goed onderbouwde argumenten. Ze vormen voor de commissie daarmee een middel om de consistentie van hun advisering te toetsen (want betekent die 2 bij de instelling die het eerst door de commissie is beoordeeld inderdaad hetzelfde als de 2 bij de instelling die als nummer drie-en-veertig aan de beurt was). Het proces van beoordelen wordt zo ook transparant voor de aanvrager. Het is (vooral) de onafhankelijke voorzitter die dit proces in nette banen moet leiden.

Van onze adviseurs vragen we een behoorlijk rationele benadering. De regeling en de criteria (met daarbij een lijvige beoordelingswijzer, die uitleg geeft over de interpretatie van die criteria) vormen de spelregels van het adviseren. Maar zonder de deskundigheid en het ‘intersubjectieve oordeel’ van adviseurs zijn zulke spelregels niet veel meer dan een lege huls.

Er vinden dus momenteel heel wat verhitte discussies plaats in onze vergaderzalen. Onze commissies zijn doordrongen van het feit dat er veel afhangt van hun oordeel. Ze moeten als groep achter zowel de ‘populaire’ als de ‘impopulaire’ beslissingen staan. De adviseurs en voorzitters hebben een zware en verantwoordelijke taak op zich genomen, ik wens ze veel wijsheid toe.

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer