Fonds on tour - Circulaire economie


1 oktober 2018

Maandag 1 oktober is de vierde en laatste Fonds on tour van een reeks bijeenkomsten waarin we in gesprek gaan over de podiumkunstensector van nu en van de toekomst.


We onderzoeken hoe huidige veranderingen in de samenleving de podiumkunsten beïnvloeden. De middag start met twee denkers die hun visie geven op een belangrijke maatschappelijke ontwikkeling. Vervolgens gaan we in gesprek onder leiding van moderator Ruben Maes. Hoe krijgen de veranderingen nu al vorm in de praktijk en in beleid? Welke kansen laten we onbenut en wat kunnen we daar gezamenlijk aan doen? Aanmelden via dit formulier.
Ingrid Zeegers & Derk Loorbach
Ingrid Zeegers & Derk Loorbach
Maandag 1 oktober 2018: Circulaire economie
In toenemende mate dringt het besef door dat onze huidige manier van produceren en consumeren niet vol te houden is. Econoom Kate Raworth (UK) introduceerde met haar beeld van een donut-economie een andere manier van denken over waarde, die niet eindeloos is gebaseerd op groei, maar rekening houdt met mens en planeet. Hoe ontwikkelen we de discipline om inclusief, duurzaam en impact-gedreven te produceren?
Tijd: 13.30 – 17.30 uur (incl. borrel)
Locatie: Musis, Arnhem

Met sprekers: Ingrid Zeegers, programmadirecteur Circulair Friesland. Elk product, dienst of voorstelling is begonnen met een idee en vervolgens een ontwerp. We moeten samen leren dit ontwerpproces op een nieuwe manier in te richten, waarbij het belangrijk is om het 'in de tijd' te ontwerpen; hoe gaan we nu en in de toekomst positieve impact creëren? Ingrid Zeegers, programma directeur van Circulair Friesland noemt dit de 'gezond verstand' economie: We weten al heel erg veel en we zijn al slim genoeg om consequenties in te zien, nu moeten we de discipline ontwikkelen om aan de voorkant van het ontwerpproces meerdere invalshoeken en kanten mee te nemen.
Derk Loorbach, directeur van het Dutch Research Institute For Transitions (DRIFT), gespecialiseerd in transities, “revolutionaire systeemveranderingen op de lange termijn”. We moeten opzoek naar nieuwe manieren van denken, werken en organiseren. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol en de transitieopgaven die bij de circulaire economie horen zouden tot de kern van het onderwijs moeten behoren. We gaan het hebben over verbinden, ondernemen, duiden en kritisch vermogen, met als doel de overgang naar een duurzame samenleving op gang te brengen.

Voor wie is de reeks bedoeld?
Voor mensen werkzaam in de podiumkunstensector, brancheorganisaties, bestuurders, beleidsmakers en politiek.

Wilt u bij een of meer bijeenkomsten aanwezig zijn?
Noteer de data dan alvast in uw agenda en meld u aan via dit formulier. Het aantal plaatsen is beperkt; aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
meer