'Rijkscultuurfondsen in de regio'


30 juni 2023

In de publicatie 'Rijkscultuurfondsen in de regio' lichten de 6 rijkscultuurfondsen een en ander toe over hun huidige rol en aanpak om alle Nederlanders toegang te bieden tot kunst en cultuur. Hoe verhouden de regelingen zich tot lokale en regionale regelingen? In welke mate kunnen de fondsen inspelen op specifieke regionale omstandigheden?


Voor veel kunstenaars en culturele instellingen in het Koninkrijk der Nederlanden zijn de rijkscultuurfondsen een belangrijk financieringsloket. Dat geldt voor film, beeldende kunst en erfgoed, cultuureducatie en -participatie, de creatieve industrie, letteren en podiumkunsten.

Bestuurders, volksvertegenwoordigers, beleidsmakers zijn onmisbare gesprekspartners als het gaat om de betekenis en de waarde van kunst en cultuur voor de inwoners van een stad, dorp of streek. De fondsen voeren in heel Nederland gesprekken met overheden, instellingen en makers over hoe ze het best kunnen aansluiten op de lokale context.

In 'Rijkscultuurfondsen in de regio' richten de rijkscultuurfondsen zich direct tot deze gesprekspartners en nodigen hen van harte uit voor een gesprek.
Tania Kross. Foto: © Anne van Zantwijk
Tania Kross. Foto: © Anne van Zantwijk
Maarten van Hinte | Foto: © Nisran Azouaghe
Maarten van Hinte | Foto: © Nisran Azouaghe
Ensemble Asko|Schönberg | Beeld: © Asko|Schönberg
Ensemble Asko|Schönberg | Beeld: © Asko|Schönberg
Maartje Bonarius & Harm van der Laan (Tall Tales Company) | Foto: © Megin Zondervan
Maartje Bonarius & Harm van der Laan (Tall Tales Company) | Foto: © Megin Zondervan
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Campagnebeeld FuturoPresente | Beeld: © Xaviera Altena
Campagnebeeld FuturoPresente | Beeld: © Xaviera Altena
meer