Vooruitblik beleidsperiode 2021 – 2024


20 juni 2019 t/m 24 juni 2019

Het Fonds Podiumkunsten organiseert drie bijeenkomsten op 20, 21 en 24 juni 2019 van 10.00 tot 14.00uur. Tijdens de bijeenkomsten presenteren wij op hoofdlijnen de koers van het Fonds voor de periode 2021-2024. In het bijzonder zullen wij daarbij stilstaan bij de (voorlopige uitgangspunten van de) meerjarige regeling.


De koers van het Fonds Podiumkunsten wordt in sterke mate bepaald door de uitgangspuntenbrief van minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). Deze zal op 11 juni aanstaande worden gepubliceerd. Kort daarna gaan wij het land in om onze beleidsuitgangspunten toe te lichten. Wij doen dit nog voordat de Tweede Kamer heeft kunnen reageren op de koers van de Minister. Het is dus goed mogelijk dat de voorstellen van zowel Minister als Fonds Podiumkunsten vanuit de politiek worden bijgestuurd. Desalniettemin vinden wij het belangrijk de sector op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen. We doen dit voor de zomer zodat u bij uw voorbereidingen voor een nieuw beleidsplan al gebruik kunt maken van de ‘tussenstand’ van het Fonds.

De bijeenkomsten vinden plaats in de regio’s noord/oost, west en zuid. Wilt u erbij zijn? U kunt zich aanmelden voor de regio waarin uw organisatie is gevestigd of zo dichtbij mogelijk. Stuur een mail vóór 10 juni naar communicatie@fondspodiumkunsten.nl
agenda 01 dec '20

No Man's Land 2020

Foto: Ben Nienhuis
Foto: Ben Nienhuis

Op 16 januari 2020 vindt tijdens Eurosonic Noorderslag het debat plaats 'Geld van de Staat: Hoe Investeert de Nederlandse Overheid in Cultuur?'

Het Fonds Podiumkunsten organiseert een reeks dialoogsessies over fair pay voor podiumkunstenfestivals. Wat betekent fair pay voor de eigen praktijk? Hoe gaat u als werk- of opdrachtgever om met fair pay? Welke (andere) keuzes kunt u maken om toe te werken naar fair pay?

Foto: Nathan Reinds
Foto: Nathan Reinds

Om culturele instellingen te informeren over de nieuwe meerjarige subsidieregeling organiseert het ministerie van OCW drie informatiebijeenkomsten.

Het Fonds Podiumkunsten presenteert 5 november 2019 in Tivoli Vredenburg Utrecht de meerjarige subsidieregelingen 2021 - 2024. Het programma is van 11.00uur tot 13.30uur (inclusief lunch).

Foto: Cinekid
Foto: Cinekid
meer