Update meerjarige subsidieregeling 2025-2028


17 mei 2023
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash

Het Fonds Podiumkunsten treft voorbereidingen voor de meerjarige subsidieregeling voor de periode 2025-2028. Dit najaar presenteert het Fonds deze nieuwe regeling zodat aanvragers goed geïnformeerd zijn en zich kunnen voorbereiden om een aanvraag in te dienen, begin 2024. Er komen tegen die tijd ook ruimschoots gelegenheden om vragen te stellen aan het Fonds over de regeling 2025-2028, de criteria en het aanvraagproces.


Een belangrijk moment in dit proces is de publicatie van de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), vóór het zomerreces. Hierin zal de staatssecretaris haar keuzes voor de komende beleidsperiode toelichten en wordt duidelijk voor het Fonds met welke kaders en budgetten rekening moet worden gehouden voor de opzet van de meerjarige regeling.

Begin juni organiseert het Fonds twee rondetafelgesprekken met (potentiële) aanvragers waarin wordt opgehaald hoe de regeling zo mogelijk kan aansluiten bij wensen van de sector en waarin mogelijke dilemma’s rondom de regeling worden getoetst.

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe updates over de meerjarige regeling.
Foto: © Tessa Veldhorst
Foto: © Tessa Veldhorst
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: voordracht tijdens een eerdere editie van #NieuweStukken
Foto: voordracht tijdens een eerdere editie van #NieuweStukken
Foto: © Kyle Head via Unsplash
Foto: © Kyle Head via Unsplash
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
nieuws 15 mrt '23

Jaarverslag 2022

De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
meer