Update meerjarige subsidieregeling 2025-2028

17 mei 2023
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash

Het Fonds Podiumkunsten treft voorbereidingen voor de meerjarige subsidieregeling voor de periode 2025-2028. Dit najaar presenteert het Fonds deze nieuwe regeling zodat aanvragers goed geïnformeerd zijn en zich kunnen voorbereiden om een aanvraag in te dienen, begin 2024. Er komen tegen die tijd ook ruimschoots gelegenheden om vragen te stellen aan het Fonds over de regeling 2025-2028, de criteria en het aanvraagproces.
Een belangrijk moment in dit proces is de publicatie van de Uitgangspuntenbrief van staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media), vóór het zomerreces. Hierin zal de staatssecretaris haar keuzes voor de komende beleidsperiode toelichten en wordt duidelijk voor het Fonds met welke kaders en budgetten rekening moet worden gehouden voor de opzet van de meerjarige regeling.

Begin juni organiseert het Fonds twee rondetafelgesprekken met (potentiële) aanvragers waarin wordt opgehaald hoe de regeling zo mogelijk kan aansluiten bij wensen van de sector en waarin mogelijke dilemma’s rondom de regeling worden getoetst.

Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten voor nieuwe updates over de meerjarige regeling.
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images