MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

CONNY JANSSEN DANST

Inleiding

Stichting Conny Janssen Danst is een Rotterdams gezelschap onder artistieke leiding van choreografe Conny Janssen. Het gezelschap bestaat uit een artistieke kern van dramaturg Judith Wendel, decorontwerper Thomas Rupert, kostuumontwerper Babette van den Berg en lichtontwerpers Remko van Wely en Marc Heinz. De zakelijke leiding en verkoop is in handen van Rick Spaan.

Volgens Conny Janssen Danst vormen dans, livemuziek en vormgeving in de voorstellingen een hechte eenheid, gesteund door een heldere inhoudelijke lijn. Uitgangswaarden zijn altijd menselijkheid, ontmoeting en verbinding, zowel tussen de dansers onderling als tussen de dansers en het publiek. Conny Janssen paart artistieke kwaliteit aan maatschappelijke betrokkenheid. Zo zoekt zij wegen om haar dans in een breder perspectief te plaatsen. Bijvoorbeeld door voorstellingen te spelen op bijzondere locaties en gelijkwaardige verbindingen aan te gaan met kunstenaars en instellingen uit andere disciplines. Niet alleen brengt zij zo een nieuw publiek in contact met de dans, maar deze ontmoetingen voeden ook haar eigen artistieke proces, aldus de aanvrager.

De afgelopen jaren is het gezelschap diverse structurele en incidentele samenwerkingen aangegaan met onder meer vervoerbedrijf RET, Sinfonia Rotterdam, Codarts, SKVR, Korzo Den Haag en de Nederlandse Dansdagen. Ook met theaters en schouwburgen in zowel Rotterdam als in de rest van het land zijn intensieve relaties ontstaan.

De komende jaren gaat Conny Janssen Danst een nieuwe fase in, die naar eigen zeggen past bij de ontwikkeling van Conny Janssen als artistiek leider. Eind 2018 betrekt het gezelschap op initiatief van de gemeente Rotterdam een nieuw onderkomen in de voormalige Fenixloodsen op Katendrecht. ‘Het Huis Conny Janssen Danst’ moet volgens de aanvraag een broedplaats worden waar rondom de dans allerlei activiteiten en ontmoetingen plaatsvinden.

Voor het grote circuit maakt Conny Janssen in de komende jaren vier werken voor de grote zaal (waarvan twee als remake) en twee werken op locatie (waarvan één remake). In het kleine/middelgrote circuit maakt Conny Janssen in 2018 en 2020 een festivalvoorstelling die zal spelen op festivals als De Parade, Lowlands en Zeeland Nazomerfestival. In het kleine/middelgrote circuit wordt de vlakke vloer het domein van jonge talenten binnen het project ‘Danslokaal’. Daarbij wordt samengewerkt met Dansateliers Rotterdam en Korzo Den Haag. Beide partners en Conny Janssen Danst dragen één choreograaf aan om binnen dit programma werk te creëren. ‘DANSLOKAAL’ maakt tevens deel uit van het talentontwikkelingstraject waarvoor Conny Janssen Danst een bijdrage aanvraagt. Dit programma bestaat uit drie lijnen: ‘DANSLOKAAL’ voor startende choreografen, ‘ROOM FOR TALENT’ voor jonge dansers en ‘CO-Lab’ voor interdisciplinaire projecten. Daarnaast werkt Conny Janssen samen met het kunstvakonderwijs.

In de periode 2017-2020 speelt Conny Janssen Danst negentig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 489.000 euro. Daarnaast wordt een bijdrage talentontwikkeling aangevraagd van 97.800 euro. Het totaal gevraagde subsidiebedrag komt daarmee op 586.800 euro.

Historie

Conny Janssen Danst ontvangt in de periode 2013-2016 een structurele subsidie van het Fonds Podiumkunsten in het kader van de meerjarige activiteitenregeling 2013-2016.

Het Fonds volgt meerjarig gesubsidieerde instellingen door meerdere adviseurs van het Fonds de voorstellingen en/of concerten te laten bezoeken. In de periode 2013-2016 hebben adviseurs van het Fonds twintig voorstellingen van acht verschillende producties van Conny Janssen Danst bezocht.

Artistieke kwaliteit

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zeer goed.

Zij is van mening dat Conny Janssen Danst door de jaren heen een solide positie heeft verworven binnen het Nederlandse danslandschap. De commissie kent Conny Janssen als een bevlogen choreografe, wier herkenbare artistieke signatuur zich karakteriseert door een grote maatschappelijke betrokkenheid. Dit blijkt volgens de commissie onder meer uit de diversiteit aan samenwerkingspartners, waarmee Conny Janssen toegankelijke voorstellingen creëert voor een breed publiek. De producties van Conny Janssen Danst getuigen volgens de commissie van een onmiskenbaar vakmanschap dat mede bepaald wordt door de kwalitatief hoogwaardige dans. Zo kenmerkt het choreografisch materiaal zich volgens haar door een vakkundig geconstrueerde afwisseling tussen dynamisch groepswerk, en krachtige duetten en solo’s, uitgevoerd door goed getrainde en expressieve dansers. De commissie spreekt zich in het bijzonder positief uit over de toegankelijke grootschalige locatieprojecten, zoals ‘MIRROR MIRROR’, waarin Conny Janssen de specifieke eigenschappen van de ruimte op een verrassende manier laat weerklinken in de choreografie. Volgens de commissie heeft de zeggingskracht van de voorstellingen in de afgelopen jaren een zichtbare ontwikkeling doorgemaakt. Zo is zij van mening dat het bewegingsmateriaal dynamischer en kleurrijker is geworden en dat de dramaturgische opbouw van het werk meer gelaagdheid laat zien. Dit wordt mede bepaald door de oorspronkelijke manier waarop Conny Janssen in haar choreografieën de uitgesproken persoonlijkheden van haar dansers weet uit te lichten.

De commissie stelt dat de producties in voorgaande periode een goede indicatie geven voor de kwaliteit van de beoogde producties in de periode 2017-2020. Zij vindt de plannen op een overtuigende wijze voortbouwen op de activiteiten van de afgelopen jaren. Dat geeft haar vertrouwen in de zeggingskracht van het werk. De commissie constateert dat het gezelschap de komende periode een nieuwe fase ingaat met ‘Het Huis Conny Janssen Danst’. Zij is positief over het voornemen van Conny Janssen om zich daarbij intensiever te richten op de artistieke ontwikkeling van het gezelschap en van zichzelf als choreograaf. Al met al spreekt uit de plannen het vakmanschap van Conny Janssen en herkent de commissie haar onderscheidende artistieke signatuur in de aansprekende thema’s en de interessante samenwerkingspartners. Op basis van de plannen meent de commissie dat ze zullen leiden tot interessante producties, die aansprekend zijn voor een groot en breed publiek.

Ondernemerschap

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als zeer goed.

Zij is van mening dat Conny Janssen Danst door de jaren heen een stabiele financiële gezondheid laat zien. De organisatie kenmerkt zich volgens haar door een gezonde bedrijfsvoering en een ondernemende houding. Zo stelt de commissie op basis van de plannen vast dat de instelling met extra eigen inkomsten een solide eigen vermogen heeft opgebouwd, waarmee tegenvallende inkomsten kunnen worden opgevangen. De ambities op het gebied van ondernemerschap bouwen volgens de commissie op een overtuigende wijze voort op het verleden en zijn op een realistische, aannemelijke manier onderbouwd.

Het gezelschap toont naar de mening van de commissie een grote betrokkenheid bij de stad Rotterdam en heeft tegelijkertijd aanzienlijke landelijke bekendheid weten te genereren. Dit blijkt onder meer uit de samenwerkingspartners die Conny Janssen Danst zowel binnen de stad als op landelijk niveau aan zich heeft weten te binden en het brede publiek dat zij daarmee bereikt. De commissie spreekt daarnaast haar waardering uit over de verschillende circuits waarin het gezelschap zijn voorstellingen weet af te zetten. Zij vindt het, gezien de grote belangstelling voor de grootschalige locatievoorstellingen en voorstellingen in de grote zaal, dan ook een logische keuze dat het gezelschap ruim de helft van de voorstellingen waarvoor wordt aangevraagd in dit circuit wil uitbrengen.

Volgens de commissie gaat het gezelschap op het gebied van eigen inkomsten uit van zijn eigen kracht en stelt het realistische doelen. Het feit dat het op garantie of recette speelt en de inkomsten bijna altijd boven de garantiesom uitkomen, vindt zij een positieve ontwikkeling. Volgens de aanvrager beïnvloedt de hoge bijdrage van de gemeente Rotterdam de berekening van de eigen inkomstenquote. De commissie vindt het om die reden een logische keuze dat het gezelschap afgerekend wil worden op de andere inkomstenquote. Zij stelt vast dat op basis van de aanvraag de arbeidsinkomensquote (AIQ) met 64,4 procent ruimschoots wordt gehaald.

De begroting sluit naar de mening van de commissie goed aan bij de inhoudelijke plannen en de begroting uit voorgaande jaren. Zij constateert dat Conny Janssen Danst op een overtuigende manier motiveert waarom het wil investeren in personele uitbreiding. Ook de keuzes die het gezelschap maakt op het gebied van extra inkomsten uit bijvoorbeeld gelegenheidsvoorstellingen lijken volgens de commissie weloverwogen en getuigen van een efficiënte werkwijze en ondernemende houding. Zij vindt dat Conny Janssen op dit gebied integere afwegingen maakt, waarbij zij haar artistieke signatuur nooit uit het oog verliest.

Ook de financieringsmix die het gezelschap in de komende jaren nastreeft, oogt volgens de commissie realistisch en wordt in de aanvraag goed onderbouwd. De beoogde financiering vanuit de gemeente Rotterdam, het Fonds Podiumkunsten en eigen inkomsten zijn evenredig verdeeld.

De commissie heeft waardering voor de overtuigende visie van Conny Janssen Danst op publieksbenadering. Ook hier vindt de commissie dat de aanvrager op een goede manier vanuit de eigen signatuur nadenkt over het publieksbereik. Zo heeft het gezelschap een realistisch beeld van haar doelgroepen. Hoewel de commissie de marketingmiddelen in het plan in de basis niet bijzonder vernieuwend vindt, heeft het gezelschap in de afgelopen periode op dit vlak goede resultaten laten zien. De commissie verwacht dan ook dat Conny Janssen Danst er ook in de komende periode in zal slagen evenwicht te vinden tussen de publieksbenadering en haar eigen positie in het veld.

Pluriformiteit

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als ruim voldoende.

Binnen het genre moderne/hedendaagse/conceptuele dans is het werk van Conny Janssen Danst herkenbaar door de heldere signatuur en de presentatievorm op locatie. Alhoewel er niet direct sprake is van overlap met de Basisinfrastructuur (BIS), vertonen de voorstellingen kenmerken van het aanbod dat andere moderne dansgezelschappen brengen. Om die reden levert het werk van Conny Janssen Danst een aanzienlijke bijdrage aan de pluriformiteit van de dans in Nederland, maar is daarin niet uniek.

Geografische spreiding

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Conny Janssen Danst is gevestigd in Rotterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Het aandeel voorstellingen dat het gezelschap in de periode 2013-2015 in andere steden en regio’s heeft gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt om die reden dat Conny Janssen Danst een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

Bijdrage talentontwikkeling

De commissie adviseert de bijdrage talentontwikkeling toe te kennen.

De commissie constateert dat het talentontwikkelingsprogramma waarvoor Conny Janssen Danst een bijdrage aanvraagt, bestaat uit drie lijnen: ‘ROOM FOR TALENT’ voor jonge dansers, ‘DANSLOKAAL’ voor startende choreografen en ‘CO-Lab’ voor interdisciplinaire projecten. De commissie heeft waardering voor de ambitie van Conny Janssen om haar kennis door te geven aan een volgende generatie en tegelijkertijd haar eigen werk scherp te houden door de confrontatie te zoeken met jonge choreografen en dansers. Zij is dan ook positief over het voornemen van Conny Janssen Danst om in de periode 2017-2020 de activiteiten op het gebied van talentontwikkeling voort te zetten en te intensiveren of vernieuwen waar mogelijk. De activiteiten bouwen volgens de commissie op een overtuigende wijze voort op het talentontwikkelingstraject dat in de periode 2013-2016 is opgezet en de ervaring die daarin is opgedaan. Daarnaast is zij van mening dat de drie projecten jonge makers en dansers voldoende ruimte bieden voor verdieping en experiment en een mooie aanvulling vormen op de overige activiteiten van Conny Janssen Danst.

Tot slot merkt de commissie op dat het Fonds Podiumkunsten geen subsidie verstrekt aan activiteiten in het kader van een kunstvakopleiding. Het project ‘ROOM FOR TALENT’ en de investering die Conny Janssen wil doen in educatie en talentontwikkeling met het kunstvakonderwijs vallen volgens haar daarom buiten de bijdrage talentontwikkeling die bij het Fonds wordt aangevraagd. Gelet op de beperkte middelen adviseert de commissie niet het gehele bedrag toe te kennen, maar 87.130 euro.

Conclusie

De commissie adviseert de aanvraag van Conny Janssen Danst te honoreren.
Aangevraagd bedrag per jaar€ 586.800
Geadviseerd bedrag per jaar
gemiddeld aantal uitvoeringen per jaarbedrag per uitvoering
Circuit klein/middel404.100€ 164.000
Circuit groot505.000€ 250.000
Basisbedrag€ 75.000
Bijdrage talentontwikkeling€ 87.130
Totaal per editie€ 576.130
Toegekend bedrag per editie€ 576.130