NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

ZONNEHUIS MUZIEKTHEATER

INLEIDING

Stichting Zonnehuis Muziektheater is gevestigd in Amsterdam-Noord en bestaat sinds 2012. De artistieke leiding is handen van Koen van Dijk. Maarten Vogel is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. Zonnehuis Muziektheater wil zich onderscheiden door middel van kwalitatieve, inhoudelijk hoogstaande en vernieuwende muziektheaterproducties. De voorstellingen moeten het vacuüm opvullen tussen commercieel aanbod en het aanbod van de productiehuizen, aldus de aanvraag. De aanvrager wil zich vanaf 2016 uitsluitend gaan richten op het produceren van Off-Broadway musicals en geëngageerde muziektheaterproducties. De programmering van het gezelschap zal volgens de aanvraag elk seizoen hoofdzakelijk uit zes voorstellingen in eigen huis bestaan. Koen van Dijk zal daarbij als constante artistieke factor fungeren. Zo gaat hij naast zijn taak als artistiek leider ook diverse musicals vertalen en regisseren. Verder wisselt het artistieke team en de cast per voorstelling. Ieder seizoen bestaat uit twee bestaande buitenlandse musicals, twee nieuwe Nederlandse muziektheatervoorstellingen en coproducties met het Amsterdams Kleinkunst Festival en Theater Terra. Hiertoe behoren twee reprises en twee kleinschalige tournees door het land. Er wordt met drie producenten door het land gewerkt aan een netwerk, dat de producties van Zonnehuis Muziektheater in zijn programmering zal opnemen. De verkoop van de voorstellingen wordt door Zonnehuis Muziektheater zelf verzorgd. De doelgroepen verschillen per productie, maar het musicalpubliek is de constante factor. Verder zijn de doelgroepen zeer breed, van jongeren tot en met liefhebbers van satire en romans. De voorstellingen zullen grotendeels in eigen huis in Amsterdam-Noord gespeeld worden.

In de periode 2017-2020 speelt Zonnehuis Muziektheater honderd voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 200.000 euro.

HISTORIE

Zonnehuis Muziektheater ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door Zonnehuis Muziektheater beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Kiss of the Spider Woman’ en ‘The Normal Heart’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

De commissie stelt vast dat Zonnehuis Muziektheater een prille organisatie is die Off-Broadway musicals en nieuw Nederlands muziektheater in haar eigen theater in Amsterdam-Noord wil maken. Op basis van ervaring van de artistieke leiding van Zonnehuis Muziektheater en de musical ‘Kiss of the Spider Woman’, die het gezelschap in de afgelopen periode in eigen huis heeft geproduceerd, heeft de commissie vertrouwen in het vakmanschap. De commissie plaatst evenwel een kritische kanttekening bij de regie, die zij als traditioneel en weinig verrassend beoordeelt. Ook acht zij de wijze waarop tekst en muziek in het verhaal van ‘Kiss of the Spider Woman’ verweven worden niet bijzonder oorspronkelijk. Desalniettemin is zij van mening dat de productie zeggingskracht heeft voor de doelgroep, afgezet tegen het weinig gevarieerde musicalaanbod in Nederland.

De plannen voor de periode 2017-2020 acht de commissie vrij ambitieus voor een beginnende instelling. Deze ambitieuze groei van activiteiten wordt in artistiek-inhoudelijk opzicht niet helder gemotiveerd. Zij constateert dat er zowel bestaand als nieuw repertoire geproduceerd zal worden, maar mist een overtuigende onderbouwing voor deze keuze. Daarnaast staat de omvang van het aantal producties naar haar mening op gespannen voet met het hoge kwaliteitsniveau dat de bescheiden organisatie nastreeft. De commissie is positief over het feit dat Zonnehuis Muziektheater naast Amerikaans musicalrepertoire ook nieuw Nederlands repertoire wil maken. Zij acht de thema’s van het nieuw te ontwikkelen werk oorspronkelijk. Tegelijk stelt zij vast dat het gezelschap op dit gebied nog geen noemenswaardige staat van dienst heeft. Ook vindt zij de in de plannen genoemde artistieke kernmedewerkers weinig verrassend gekozen. Hierdoor is zij er niet op voorhand van overtuigd dat de plannen zullen leiden tot aansprekende producties. De beoogde Off-Broadway musicals behoren in de ogen van de commissie over het algemeen tot het reguliere Amerikaanse Broadway repertoire en acht zij vrij traditioneel en weinig vernieuwend. Bij gebrek aan een duidelijke artistieke visie is de commissie dan ook niet overtuigd van de oorspronkelijkheid van de voorstellingen op basis van dit repertoire.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij stelt vast dat Zonnehuis Muziektheater nog maar vrij kort opereert als productiehuis voor musicals en muziektheater. De aanvrager heeft dan ook nog geen solide financiële basis weten op te bouwen. De eerste musical in eigen huis is in 2015 voornamelijk met subsidie van het stadsdeel Amsterdam-Noord en met eigen inkomsten gefinancierd.

In de plannen voor de periode 2017-2020 groeit het aantal activiteiten explosief ten opzichte van de voorgaande jaren. De organisatie gaat van het produceren van één kortlopende voorstelling per jaar naar een situatie waarbij er gemiddeld zes producties per jaar gepresenteerd gaan worden. Daarbij groeit het aantal speelbeurten van 25 in 2015 naar gemiddeld 100 in de komende vier jaar. De commissie vindt de haalbaarheid van deze groei weinig realistisch, aangezien de organisatie hiervoor geen overtuigende onderbouwing formuleert in de plannen. Daarbij mist de commissie een strategische visie op de geprognosticeerde begrotingsontwikkeling. Zij acht een stijging van 368.000 euro in 2016 naar 927.000 euro in 2017 niet zomaar haalbaar, onder meer omdat het gezelschap buiten Amsterdam nog geen naam van betekenis heeft weten op te bouwen en er desondanks gerekend wordt op het spelen van aanzienlijke tournees door het land. De inkomsten zijn volgens de commissie redelijk verdeeld over meerdere inkomstenbronnen. Hoewel zij het positief vindt dat het gezelschap de financiering van de projecten spreidt over een tweetal coproducenten, vindt zij de afhankelijkheid van publieke middelen groot. Daarnaast is de commissie van mening dat Zonnehuis Theater zich op lokaal niveau nog niet heeft weten in te bedden, waardoor het volgens haar de vraag is of de mate van structurele ondersteuning van de gemeente die het gezelschap ambieert, haalbaar is. Daarnaast is de commissie kritisch over het feit dat er geen bijdragen uit private fondsen in de begroting zijn opgenomen. De commissie stelt vast dat er in de aanvraag niet wezenlijk wordt ingegaan op een strategie in het geval van eventuele tegenvallers. Hoewel de publieksinkomsten niet afhankelijk zijn van het spelen van één grote productie per jaar, beschikt de aanvrager niet over voldoende eigen vermogen om onverhoopt tegenvallende resultaten op te vangen.

Zonnehuis Muziektheater heeft volgens de commissie een concrete en overtuigende visie op haar positie binnen het musicalveld waarin het opereert. Uit de plannen spreekt volgens haar ook een redelijk goed besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is naar haar mening nogal algemeen. De commissie is positief over het opzetten van publieksonderzoek, aangezien dit kan bijdragen aan het formuleren van een stevige marketingstrategie. Aangezien de aanvraag op dit gebied nog weinig concreet is, heeft de commissie op voorhand echter onvoldoende vertrouwen in het behalen van de grote ambities op het gebied van publieksbereik. Het gezelschap heeft in het verleden 5.000 toeschouwers bereikt met zijn eerste musical. In de toekomstplannen wordt uitgegaan van een stijging naar 20.000 toeschouwers per jaar.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

De commissie plaatst het aanbod van het gezelschap binnen het genre musical. Aan musicals bestaat reeds een ruim aanbod in Nederland in het vrije circuit. Het werk van Zonnehuis Muziektheater onderscheidt zich niet van dit aanbod. De commissie beoordeelt dat het werk van Zonnehuis Muziektheater geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als neutraal.

De aanvrager is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat Zonnehuis Muziektheater in de periode 2013-2015 relatief veel heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld in relatie tot andere podiumkunstinstellingen is laag. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie beoordeelt dat Zonnehuis Muziektheater geen bijzondere bijdrage aan de geografische spreiding levert.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Zonnehuis Muziektheater niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 200.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000