NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

TAM TAM PRODUCTIONS

INLEIDING

Tam Tam Productions (TTP) is een producent op het gebied van wereldmuziek en jazz, gevestigd in Baarn. De stichting heeft vijf ensembles onder zijn hoede, waarvan er vier zijn geformeerd rondom percussionist Lucas van Merwijk. Het betreft Cubop City Big Band, Drums United, Van Merwijks Music Machine, Beat The Kitchen en 4Beat. De artistieke leiding van TTP is in handen van Van Merwijk en de zakelijke leiding wordt gevoerd door Roosje den Hertog. De missie van TTP is een breed publiek te enthousiasmeren voor de enorme rijkdom aan percussie, slagwerk en ritmes. De organisatie stelt daarom continu op zoek te zijn naar de oorsprong van vele soorten ritmes en genres om van daaruit op zoek te gaan naar nieuwe cross-overs en een nieuw muzikaal idioom. TTP arrangeert bestaande muziek, geeft componisten opdrachten voor nieuwe muziek en is permanent op zoek naar talent om de traditie aan te vullen met nieuwe interpretaties, aldus de aanvrager. Daarnaast is de instelling de afgelopen vier jaar ook jeugdvoorstellingen gaan produceren. De instelling werkt samen met percussionisten en andere instrumentalisten van verschillende muzikale en etnische achtergronden. Cubop City Big Band is naar eigen zeggen de enige bigband die zich gespecialiseerd heeft in het ontwikkelen van een Europees latin jazz-idioom. In Drums United en Beat The Kitchen zijn diverse drumtradities vertegenwoordigd. Van Merwijks Music Machine wisselt vrijwel jaarlijks van bezetting, afhankelijk van het muzikale thema. Tot slot verzorgt 4Beat schoolvoorstellingen om jongeren kennis te laten maken met diverse tradities en stijlen binnen de slagwerkmuziek.

Voor alle groepen wil de aanvrager de komende vier jaar twee nieuwe producties realiseren. Voor de Cubop City Big Band zal het gaan om nieuwe bewerkingen van Thelonious Monk doorvlochten met hedendaagse elementen uit de latin, een programma rondom Duke Ellington en een concertreeks in het kader van het 25-jarig jubileum. Het ensemble van Drums United zal een programma brengen waarin de aanvrager met voorbeelden uit traditionele en hedendaagse grooves de oorsprong en belangrijkste functies van drums en ritmes door de eeuwen heen toont. ‘Travels With Rhythm’ gaat over hoe trommels en ritmes door de eeuwen heen hebben gereisd. Van Merwijks Music Machine komt in 2017-2018 met het concept ‘The Soul of Spanish Harlem’, waarin binnen een verhalende vorm het ontstaan van verschillende nieuwe muziekstromingen in de New Yorkse wijk Harlem wordt belicht. In 2019-2020 staat een experimenteel instrumentaal jazztrio met drums, hammond en gitaarstukken met een tijdslimiet van drie minuten op stapel. Met het ensemble van Beat The Kitchen wil TTP in 2017-2018 een programma realiseren waarin de beats van drummer Ringo Star centraal staan en een productie rondom het album ‘Bitches Brew’ van Miles Davis. Tot slot ontwikkelt 4Beat in 2017-2018 ‘De Gebroeders Drum’, waarin bekende musicalliedjes op een ongewone manier worden vertolkt en in 2019-2020 ‘De Lotgevallen van Mijnheer Trommel’.

In de periode 2017-2020 speelt TTP 76 voorstellingen en/of concerten per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 184.400 euro.

HISTORIE

Stichting Tam Tam ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door TTP beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van verschillende voorstellingen en/of concerten.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

In vergelijking met vier jaar geleden is de commissie een stuk kritischer over de artistieke kwaliteit. Zij merkt daarbij op dat het muzieklandschap is veranderd en dat de organisatie zich daar nauwelijks bewust van lijkt te zijn. De kwaliteit van de activiteiten uit de periode 2013-2015 laat zich vooral kenmerken door gedegen vakmanschap. Lucas van Merwijk heeft een lange staat van dienst en heeft zich bewezen als technisch vakbekwame drummer, die zich omringt met uitstekende gastmusici. De commissie vindt echter dat de programma’s eenzelfde format volgen, dat met wisselende musici een andere inkleuring krijgt. De nadruk op de podiumpresentatie draagt er volgens haar toe bij dat binnen de afzonderlijke producties van deze ensembles sprake is van een hoge mate van eenvormigheid. Uit de meegestuurde muziekfragmenten komt weinig variatie naar voren. In het ensemble Drums United zijn de verschillende achtergronden en drumstijlen die bijeengebracht worden wel terug te horen, maar in een format waarin volgens de commissie weinig ontwikkeling is waar te nemen.

De commissie is positief over het onderdeel Local Hero van de concerten van Drums United en 4Beat. Het podium delen met lokale drummers en percussionisten vergroot volgens de commissie de zeggingskracht voor het publiek. Verder constateert de commissie dat Tam Tam met de groep 4Beat de laatste vier jaar specifiek jeugdmuziekproducties is gaan ontwikkelen. In de concerten wordt volgens de commissie echter weinig aansluiting gevonden bij de belevingswereld van kinderen. Daarnaast vindt zij dat de programma’s op een enigszins clichématige manier worden gepresenteerd.
Ook ten aanzien van de plannen voor de komende periode is de commissie kritisch. Zij kan geen overkoepelende artistieke visie uit de plannen destilleren. Er lijkt meer sprake te zijn van een bundeling van activiteiten dan van een meerjarig artistiek beleid. De verschillende formaties zullen de komende jaren grotendeels vergelijkbare activiteiten ondernemen als in de afgelopen jaren. De missie om verdieping te zoeken, nieuwe cross-overs en nieuw idioom te ontwikkelen, ziet de commissie niet terug. Zij is er daarnaast niet van overtuigd dat de plannen prikkelende programma’s zullen opleveren. Ook is niet inzichtelijk gemaakt door de aanvrager wat de onderzoeksplannen moeten opleveren. De uitwerking van de programma’s is summier en beperkt zich veelal tot een gekozen thema waaraan een aantal onderzoeksvragen wordt verbonden. Dit geeft de commissie geen vertrouwen in de realisatie van aansprekende programma’s die van een hoge mate van zeggingskracht zullen getuigen. Voor ‘Soul of Spanish Harlem’ wordt een sociaal-economisch thema beoogd dat niet overtuigend naar voren komt in de uitwerking van het programma. Ook bij ‘Latin Monk’ van de Cubop City Big Band geven de algemene bewoordingen in de uitwerking geen vertrouwen in een prikkelend programma.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

De organisatie heeft de afgelopen jaren onder andere met bijdragen van het Fonds Podiumkunsten haar activiteiten weten te realiseren. Zij constateert dat Tam Tam Productions eind 2015 een bescheiden eigen vermogen heeft weten op te bouwen.

De aanvrager verwacht dat de toename van het aantal concerten en de samenwerking met het Amsterdamse podium Mystique zal resulteren in een verhoging van de publieksinkomsten. Dat komt echter volgens de commissie niet tot uiting in de begroting voor de periode 2017-2020, waarin de publieksinkomsten zelfs dalen ten opzichte van het meest recente jaar. De commissie vindt het positief dat Tam Tam Productions zich inzet voor het vinden van verdienkansen in het buitenland. Er zou volgens de aanvrager inmiddels een redelijke toegang zijn tot de Chinese podia en festivals en volgens de aanvrager worden de concerten daar voor redelijke uitkoopsommen verkocht. De commissie vindt het in dit verband opmerkelijk dat de stijgende lijn in de internationale speelbeurten over de afgelopen jaren niet wordt doorgezet. Zij constateert dat de aanvrager verwacht dat het aantal buitenlandse concerten bijna zal halveren in de aankomende periode. Een toelichting op deze daling had volgens de commissie voor de hand gelegen.

Aan de kostenkant is er sprake van een aanzienlijke stijging van de activiteitenlasten. Dit ziet de commissie onderbouwd met de ambitie om meer concerten te spelen, nieuwe producties voor elk afzonderlijk ensemble te realiseren en zowel de gages van de musici als de salarissen van de medewerkers op een redelijk niveau te brengen. De commissie vindt dit legitiem, maar is van mening dat de aanvrager daar nauwelijks een spreiding van inkomstenbronnen tegenover zet. De organisatie ziet af van het verwerven van bijdragen uit private middelen. Inkomsten uit bedrijfsevenementen die de aanvrager noemt, ziet de commissie niet terug op de begroting. Ook de beschreven samenwerking met sponsoren wordt niet gekapitaliseerd. De commissie is kritisch over het gebrek aan ambitie om private middelen te verwerven en vindt dit niet getuigen van een ondernemende houding. Het subsidie van het Fonds Podiumkunsten en de publieksinkomsten zijn de enige substantiële inkomstenbronnen in de begroting voor de periode 2017-2020. De aanvrager gaat daarnaast niet in op risico’s voor de komende jaren en beschrijft geen strategie om met tegenvallende resultaten om te gaan.

De beschreven doelgroepen vindt de commissie tamelijk algemeen. Deze spitsen zich met name toe op geïnteresseerden op het gebied van percussie. De aanvrager wil wel bestaand publiek behouden en nieuw publiek bereiken door gerichte publiciteitsacties, maar werkt dit gegeven vervolgens niet uit in een overtuigende visie op de publieksbenadering. De commissie vindt het weinig overtuigend dat er niet gereflecteerd wordt op de artistieke inhoud van de producties in relatie tot de veranderende marktomstandigheden. Zij mist afzonderlijke strategieën voor de verschillende ensembles van Tam Tam Productions, die vanwege hun verschillende aard andere publieksgroepen aanspreken. De aanvraag beperkt zich tot een opsomming van de communicatiemiddelen. De commissie is er dan ook niet van overtuigd dat de aanvrager erin zal slagen om een groot publieksbereik te realiseren op basis van deze plannen.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

De commissie constateert dat het repertoire van de ensembles van Tam Tam Productions voornamelijk bestaat uit een fusion van jazz en Latijns-Amerikaanse muziekstijlen. Hierbij is er een sterke focus op het slagwerkrepertoire uit verschillende werelddelen. Het maken van cross-overs binnen verschillende muzikale genres wordt volgens de commissie de laatste jaren bij een grote groep muziekensembles veelvuldig toegepast. De focus op een instrumentgroep of afzonderlijk instrument zorgt er volgens haar niet voor dat de concerten zich wezenlijk onderscheiden van deze ensembles. De verschillende groepen die vanuit de Tam Tam Productions opereren vertonen daarnaast gelijkenissen met het aanbod van populaire muziekstromingen. Deze zijn volgens de commissie veelvuldig te horen op de Nederlandse podia. Zij vindt dat Tam Tam Productions geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de geografische spreiding als ruim voldoende.

De organisatie heeft haar standplaats in Baarn, waar het podiumkunstenaanbod zeer klein is. De ensembles van Tam Tam Productions voeren daar echter geen activiteiten uit op structurele basis. Verder constateert de commissie dat Tam Tam Productions in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. Het aandeel concerten dat in andere steden en regio’s is gespeeld, is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen groot. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Tam Tam Productions een redelijke bijdrage levert aan de spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Tam Tam Productions niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 184.400
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000