NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

PERCOSSA

INLEIDING

Stichting Percossa is een slagwerk-/theatergroep gevestigd in Den Haag. Het collectief bestaat uit Niels van Hoorn, Janwillem van der Poll, Eric Robillard en René Spierings. Het gezelschap verzorgt zelf de artistieke leiding en Niels van Hoorn is verantwoordelijk voor de zakelijke leiding. De voorstellingen van Percossa onderscheiden zich naar eigen zeggen door de symbiose van zelfgeschreven muziek, veel slagwerk, energie, acrobatiek en theatrale acts. Percossa heeft als missie publiek mee te nemen op een avontuur naar verrassende composities in een ongebruikelijke, theatrale vormgeving en binnen een kwetsbaar en persoonlijk verhaal. Het gezelschap werkt sinds 2011 met experts op het gebied van regie, acteren en muziek. Percossa schrijft hiermee een nieuwe artistieke weg te zijn ingeslagen, die extra kosten met zich meebrengen voor de voorbereiding en het ontwikkelproces. Deze kosten kan het gezelschap niet enkel met opbrengsten van de voorstellingen financieren. De voorstellingen van Percossa staan in de traditie van muzikaal variété. Binnen dit genre is het gezelschap naar eigen zeggen een van de weinige slagwerkgroepen die dit metier beoefend. Percossa produceert haar voorstellingen zelf. Het overgrote deel van de speelbeurten vindt buiten de vier grote steden plaats. Het werk van Percossa is volgens de aanvraag toegankelijk voor een breed publiek. De publiekssamenstelling varieert van regulier theaterpubliek tot muziekliefhebbers, studenten en leerlingen Culturele en Kunstzinnige Vormgeving. Het gezelschap wil naast het theatercircuit meer in andere circuits gaan spelen. Zij werkt hierbij samen met verschillende producten. Met een breed aanbod hoopt Percossa een (cultureel) divers publiek te bereiken. Senf Theaterpartners is sinds 2006 verantwoordelijk voor de verkoop van de voorstellingen aan de Nederlandse theaters. In België wordt de verkoop door Cultura vof gedaan. Optredens op festivals en binnen het clubcircuit worden verkocht via AT Bookings. Ook de straatoptredens en jeugdvoorstellingen worden door externen verkocht.

In de periode 2017-2020 speelt Percossa zestig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 339.000 euro.

HISTORIE

Percossa heeft in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten ontvangen.

Er is door Percossa beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Rebels of Rhythm (10 jaar van de straat)’, ‘Knock Out’, ‘The Real Deal’ en ‘Magische Muziekfabriek’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als zwak.

Zij kent Percossa als een gezelschap dat met vakkundig gemaakte voorstellingen, waarin slagwerk en theater op een vindingrijke manier worden verweven, een breed publiek weet aan te spreken. De hoge amusementswaarde van het werk van Percossa is volgens de commissie te danken aan de nadruk die het gezelschap legt op vorm en effect. Tegelijkertijd stelt de commissie vast dat hierdoor de oorspronkelijkheid van de voorstellingen in het gedrang komt. De oppervlakkige en weinig prikkelende theatrale vertaling van de gekozen thema’s maakt de eigen signatuur van Percossa weinig onderscheidend. Daarnaast is de commissie kritisch over de geringe aandacht voor dramaturgie en regie die uit het werk spreekt. De commissie is positief over de muzikale uitvoeringskwaliteit van Percossa. Zij is echter minder overtuigd van de acteerkwaliteiten, die naar haar mening hoofdzakelijk leunen op de theatrale persoonlijkheden van het collectief.

De commissie heeft waardering voor het feit dat in de plannen voor de periode 2017-2020 door Percossa wordt ingegaan op de noodzaak om zich in artistiek-inhoudelijk opzicht te ontwikkelen. De plannen bieden naar haar mening echter onvoldoende aanknopingspunten om te kunnen vertrouwen in de haalbaarheid van deze ambities. Zo wordt niet helder in kaart gebracht welke stappen Percossa wil ondernemen en tot welke ontwikkeling deze zullen leiden. De commissie stelt vast dat de toekomstplannen van Percossa zich in hoofdzaak richten op de uitvoering van een aantal kleinere projecten en één nieuwe theatervoorstelling in de komende vier jaar. De weinig oorspronkelijke uitwerking van deze voorstelling weet haar echter niet te overtuigen. De inhoudelijke relatie met de kleinere projecten komt onvoldoende aan de orde. Hierdoor is de commissie er niet van overtuigd dat de plannen van Percossa zullen leiden tot de gewenste artistieke verdieping en daarmee tot een vergroting van de zeggingskracht van het werk.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

Zij kent Percossa als een kleine, slagvaardige organisatie en spreekt haar waardering uit over het feit dat de aanvrager de voorstellingen van de afgelopen jaren uit de markt heeft weten te financieren. Hierdoor is het Percossa gelukt om een solide financiële basis op te bouwen. De commissie vindt dit van een ondernemende houding getuigen.

De plannen voor de periode 2017-2020 laten een koerswijziging zien. De commissie constateert dat Percossa zich de komende jaren wil richten op de eigen artistieke ontwikkeling en om die reden het aantal activiteiten terugschroeft. De commissie merkt op dat dit consequenties heeft voor de ontwikkeling van de begroting. Uit de plannen blijkt dat Percossa de afname van de publieksinkomsten door het geringere aantal speelbeurten eenzijdig wil opvangen met subsidies. De financieringsmix kent een smalle basis, aangezien in de plannen geen sprake is van alternatieve inkomstenbronnen, zoals private fondsen of sponsoring. De commissie vindt deze aanpak weinig creatief en bovendien risicovol, temeer daar Percossa voornemens is om de komende jaren slechts één grotezaalvoorstelling uit te brengen. Dit maakt de afhankelijkheid van het welslagen van deze productie groot. In de aanvraag wordt hier niet op ingegaan en er is hierin evenmin sprake van een strategie in het geval van eventuele tegenvallers. Daarnaast benoemt de aanvraag ook niet in welke mate de voorgenomen koerswijziging zal leiden tot een ander verdienmodel. Volgens de commissie kan Percossa door zijn succesvolle voorstellingen rekenen op een goede landelijke bekendheid. Zij merkt evenwel op dat in de plannen sprake is van een artistieke koerswijziging. De commissie vindt dat Percossa deze niet weet te vertalen naar een heldere visie op de eigen positionering in het veld. Uit de plannen van Percossa spreekt volgens haar wel een redelijk goed besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is naar haar mening nogal algemeen. Uit de plannen blijkt dat het gezelschap zich bewust is van de noodzaak om nieuwe publieksgroepen aan te boren. Zij beoordeelt de hiertoe ontwikkelde marketingstrategie als professioneel. Desondanks merkt zij op dat de nadruk in de marketingparagraaf grotendeels ligt op branding en dat daarin nauwelijks wordt ingegaan op de in te zetten communicatiemiddelen. De commissie constateert dat in de begroting geen bedrag voor marketing is gereserveerd. Op grond hiervan is zij er niet van overtuigd dat het gezelschap zijn ambities op het gebied van publieksontwikkeling zal weten te realiseren.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Hoewel Percossa performance en slagwerk gebruikt in zijn voorstellingen, is de commissie van mening dat het werk in zijn verschijningsvorm in te delen valt binnen muziektheater op basis van populaire muziek en entertainment. Dit aanbod wordt veelvuldig getoond op Nederlandse podia. Binnen dit aanbod vindt de commissie het werk van Percossa ook niet onderscheidend. Om die reden vindt de commissie dat Percossa geen bijzondere bijdrage levert aan de pluriformiteit.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als ruim voldoende.

Percossa is gevestigd in Den Haag, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat het gezelschap in de periode 2013-2015 weinig heeft gespeeld in de grote steden in de Randstad. Het aandeel voorstellingen dat in andere steden en regio’s is gespeeld is in relatie tot andere podiumkunstinstellingen hoog. In de komende periode staat de aanvrager een vergelijkbare spreiding van de voorstellingen voor ogen. De commissie vindt dat Percossa een redelijke bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van Percossa niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 339.000
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000