NL / EN

MEERJARIGE ACTIVITEITENSUBSIDIE 2017-2020

MAXTAK

INLEIDING

Stichting Salon- dans- en Filmorkest (MaxTak) is een muziektheatergezelschap voor de jeugd, gevestigd in Amsterdam. De artistieke leiding is in handen van Hans Thissen en Nora Duijf verzorgt de zakelijke leiding. MaxTak heeft als missie muziektheater te maken voor een breed publiek. Het gezelschap brengt kinderen in aanraking met (klassieke) muziek. Daarbij staat volgens MaxTak het vertellen van verhalen en het aansnijden van grote thema’s die kinderen bezighouden centraal. Voor iedere voorstelling wordt een nieuwe tekst en compositie geschreven. Kenmerkend voor de voorstellingen is volgens de aanvraag dat het theateraspect even belangrijk is als de muziek. De voorstellingen worden bovendien ingebed in een interactief educatiepakket, dat de komende jaren een eigen gezicht krijgt. In de periode 2017-2020 ligt de focus van het gezelschap op kwaliteit en publieksverbreding. Daartoe zal worden samengewerkt met componisten als Wim Conradi, Martin Fondse, Thomas Bensdorp en diverse (inter)nationale muziekensembles, waaronder Asko|Schönberg, INSOMNIO en het Martin Fondse Orchestra.

MaxTak wil de komende jaren substantieel meer voorstellingen spelen dan in de afgelopen periode. Ook zullen er meer muzikanten dan voorheen op het podium staan. De in totaal zes nieuwe voorstellingen die gerealiseerd gaan worden, variëren van familievoorstelling tot locatieproject en van schoolvoorstelling tot festivalvoorstelling. Op deze wijze tracht de instelling een zo breed mogelijk publiek te bereiken. De primaire doelgroep van MaxTak bestaat uit kinderen vanaf 6 jaar, hun ouders en grootouders. De overige doelgroepen bestaan voornamelijk uit bezoekers van eerdere voorstellingen, theater- en muziekliefhebbers. MaxTak wil zijn voorstellingen de komende vier jaar meer gaan spreiden over het land. De verkoop wordt grotendeels verzorgd door Bureau Berbee; productieleider Bjorn Jansen is verantwoordelijk voor de verkoop van schoolvoorstellingen en het aanboren van nieuwe circuits.

In de periode 2017-2020 speelt MaxTak zeventig voorstellingen per jaar. Het gevraagde subsidiebedrag is 162.500 euro.

HISTORIE

MaxTak ontvangt in de periode 2013-2016 geen structurele subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen of het Fonds Podiumkunsten.

Er is door MaxTak beeld- en/of geluidsmateriaal opgestuurd van de voorstellingen ‘Ik ben een held’, ‘Ik ben een goochelaar’ en ‘Pudding Tarzan’.

ARTISTIEKE KWALITEIT

De commissie beoordeelt de artistieke kwaliteit als voldoende.

Zij is van mening dat MaxTak er in de afgelopen periode in geslaagd is om in haar voorstellingen oorspronkelijke thema’s voor de beoogde doelgroep aan te snijden. Daarbij vindt zij de gekozen thema’s, die veelal gebaseerd zijn op aansprekende boeken, relevant en actueel. De commissie heeft waardering voor het streven van MaxTak om in het werk te streven naar meer diepgang en gelaagdheid. Zij stelt evenwel vast dat het gezelschap hier in de afgelopen periode niet altijd in is geslaagd. De wisselende kwaliteit van de voorstellingen komt volgens de commissie voort uit de soms oppervlakkige theatrale vertaling van de gekozen thema’s. Zo vindt zij dat de thematiek in de voorstellingen vaak gereduceerd wordt tot basale humor. Deze weinig spannende, dramaturgische aanpak gaat in de optiek van de commissie ten koste van de zeggingskracht van het werk. Daarnaast plaatst de commissie een kanttekening bij het uitvoeringsniveau van de voorstellingen van MaxTak. Hoewel zij positief is over de uitvoeringskwaliteit van de muziek, beoordeelt de commissie met name het acteren als een zwak punt. Hoewel de commissie waardering heeft voor de ambitie van het gezelschap om doorgecomponeerde muziek te gebruiken, heeft dit in de afgelopen periode te weinig geresulteerd in een geslaagde integratie van tekst en muziek in de voorstellingen. De commissie noemt de inventieve vormgeving van de voorstellingen van MaxTak wel tot de verbeelding sprekend.

De commissie stelt vast dat in de plannen voor de komende periode wordt voortgebouwd op het beleid van de afgelopen jaren. Zo constateert de commissie dat het gezelschap goede boeken blijft selecteren als basis voor de voorstellingen. Tegelijkertijd plaatst zij een kritische kanttekening bij de voortzetting van de werkwijze, waarbij grote thema’s via basale humor worden uitgewerkt. De commissie mist hier nieuwe invalshoeken of impulsen die tot artistieke ontwikkeling leiden. De commissie waardeert dat MaxTak de komende periode wil samenwerken met muziekensembles, zoals als Asko|Schönberg, INSOMNIO en het Martin Fondse Orchestra. Desalniettemin mist zij in de plannen een overtuigende onderbouwing van de keuze voor juist deze ensembles en van de artistiek-inhoudelijke meerwaarde van de beoogde samenwerking. Daarnaast wordt ook niet duidelijk of de in de aanvraag genoemde componisten met de musici van MaxTak gaan werken.

In theatraal opzicht bieden de plannen zicht op de behandeling van thema’s die voor de doelgroep aansprekend kunnen zijn. Desondanks constateert zij dat de visie op elementen als regie, dramaturgie en spel onvoldoende wijzen op een inhoudelijke ontwikkeling. Door de oppervlakkige uitwerking van de projecten en het veelal ontbreken van een goed uitgewerkte en meer gelaagde artistieke visie is zij niet zonder meer overtuigd van de potentiële zeggingskracht van de projecten.

ONDERNEMERSCHAP

De commissie beoordeelt het ondernemerschap als voldoende.

MaxTak is een kleine kernorganisatie die in de afgelopen jaren met behulp van structurele subsidie van de gemeente Amsterdam en projectsubsidies heeft geproduceerd en er daarbij in is geslaagd om een redelijk solide financiële basis op te bouwen. Niettemin stelt de commissie vast dat in de plannen voor de periode 2017-2020 de ontwikkeling van de eigen inkomsten niet overtuigend onderbouwd wordt. Zo wil MaxTak in deze periode substantieel meer gaan spelen ten opzichte van de periode 2013-2016. Dit wordt in de plannen in de ogen van de commissie echter niet aannemelijk gemaakt. Ook constateert zij dat de organisatie niet evenredig meegroeit met de activiteiten, hetgeen niet aansluit op het streven van MaxTak naar meer continuïteit in de organisatie. De commissie stelt vast dat de substantiële stijging van de begroting in hoge mate te maken heeft met het feit dat de organisatie veel meer wil gaan spelen en duurdere producties wil gaan maken. Hoewel de inkomsten verdeeld zijn over meerdere inkomstenbronnen, acht de commissie de financiële onderbouwing van de activiteiten niet zonder risico. Zo vindt zij verdubbeling van de gemeentelijke subsidie weinig realistisch. In de aanvraag wordt niet ingegaan op een strategie ten behoeve van eventuele tegenvallers. Daarbij is het eigen vermogen niet toereikend om als buffer te dienen om tegenvallende inkomsten op te vangen.

De commissie stelt vast dat MaxTak de afgelopen jaren een stevige positie in het veld heeft weten te verwerven. Uit de plannen spreekt volgens haar ook een redelijk goed besef van het publiek van het gezelschap, maar de beschrijving van de verschillende publieksgroepen is tamelijk algemeen. Daarbij vindt de commissie dat in de aanvraag slechts summier is ingegaan op de in te zetten communicatiemiddelen voor de periode 2017-2020. Dit acht zij in strijd met de geambieerde publieksverbreding. De commissie is wel positief over het feit dat MaxTak aan publieksonderzoek doet, dat zij zinvol acht. Bovendien beoordeelt de commissie de publicitaire vormgeving als pakkend en effectief voor de doelgroep.

PLURIFORMITEIT

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de pluriformiteit als neutraal.

Zij plaatst het werk van MaxTak binnen het genre jeugd(muziek)theater en stelt vast dat dit genre ruimschoots vertegenwoordigd is in Nederland, zowel binnen het gesubsidieerde als het vrije circuit. Binnen dit genre is het werk van MaxTak volgens de commissie niet uniek, omdat de combinatie van theater en livemuziek ook door andere gezelschappen wordt gebracht. De commissie vindt dat het werk van MaxTak geen bijzondere bijdrage aan de pluriformiteit levert.

GEOGRAFISCHE SPREIDING

De commissie beoordeelt de bijdrage aan de geografische spreiding als voldoende.

MaxTak is gevestigd in Amsterdam, waar het podiumkunstenaanbod zeer groot is. Verder constateert de commissie dat MaxTak in de periode 2013-2015 regelmatig heeft gespeeld in Amsterdam. MaxTak heeft in vergelijking met andere podiumkunstinstellingen echter ook een substantieel aandeel voorstellingen in andere steden en regio’s gespeeld. De commissie stelt vast dat MaxTak in de komende periode een nog groter aandeel voorstellingen buiten de grote steden wil gaan spelen. Zij is er echter niet van overtuigd dat het gezelschap de ambities op dit vlak zal weten te realiseren. De commissie oordeelt dat MaxTak een beperkte bijdrage levert aan de geografische spreiding.

BIJDRAGE TALENTONTWIKKELING

Niet van toepassing.

CONCLUSIE

De commissie adviseert de aanvraag van MaxTak niet te honoreren.

Aangevraagd bedrag per jaar€ 162.500
Geadviseerd bedrag per jaar€ 0
Toegekend bedrag per jaar€ 0

 

website meerjarige adviezen

 

muziek

organisatieaangevraagdtoekennen

Amstel Quartet€ 95.000€ 95.000 ** per jaar
Amsterdam Klezmer Band€ 196.800€ 196.800 per jaar
Amsterdam Sinfonietta€ 675.300€ 635.300 per jaar
Apollo Ensemble€ 115.0000
Artvark Saxophone Quartet€ 95.000€ 95.000 per jaar
Asko|Schönberg€ 685.200€ 571.000 per jaar
Barokopera Amsterdam€ 284.4000
Brokken€ 155.500€ 151.500 per jaar
Calefax€ 424.000€ 263.500 per jaar
Cappella Amsterdam€ 571.6700
Cappella Pratensis€ 110.0000
Cello8ctet Amsterdam€ 259.4000
Combattimento€ 116.300€ 116.300 ** per jaar
De Coöperatie€ 98.4000
Doek€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
De ereprijs€ 157.080€ 130.900 ** per jaar
Five Great Guitars€ 224.5000
Holland Baroque€ 430.000€ 400.000 per jaar
Insomnio€ 152.8000
Instant Composers Pool€ 176.200€ 164.200 per jaar
Jazz in Motion€ 159.500€ 159.500 ** per jaar
Jazz Orchestra of the Concertgebouw€ 409.100€ 389.100 ** per jaar
De Kift€ 229.200€ 229.200 ** per jaar
LUDWIG€ 329.5000
Marmoucha€ 156.2000
Martin Fondse Music€ 142.6000
Matangi Quartet€ 103.0000
Música Temprana€ 187.0000
Nederlands Blazers Ensemble€ 769.200€ 769.200 per jaar
Nederlands Kamerkoor€ 806.800€ 798.800 per jaar
De Nederlandse Bachvereniging€ 570.600€ 520.600 per jaar
New European Ensemble€ 223.700€ 203.700 per jaar
Oorkaan€ 495.600€ 524.767 per jaar
Orkest van de Achttiende Eeuw€ 415.000€ 415.000 per jaar
Paul van Kemenade€ 109.000€ 95.000 ** per jaar
Ragazze Quartet€ 198.200€ 97.000 per jaar
Slagwerk Den Haag€ 445.250€ 298.600 per jaar
De Staat€ 282.500€ 236.200 per jaar
Strijbos & Van Rijswijk€ 95.000€ 95.000 * per jaar
Tam Tam Productions€ 184.4000
Tango Extremo€ 131.5000
The Amsterdam Baroque Orchestra and Choir€ 455.0200
Tomoko Mukaiyama€ 217.200€ 197.200 ** per jaar
Tonality€ 150.400€ 150.400 ** per jaar
Wishful Singing€ 105.200€ 105.200 ** per jaar

theater

organisatieaangevraagdtoekennen

Afslag Eindhoven€ 120.000€ 120.000 ** per jaar
't Barre Land€ 130.0000
Het Toneelschap Beumer & Drost€ 348.750€ 354.167 ** per jaar
BOG.€ 131.250€ 131.250 per jaar
BonteHond€ 582.000€ 581.167 per jaar
Compagnie Karina Holla (Schreeuw)€ 80.0000
Dood Paard€ 342.500€ 342.500 ** per jaar
Dries Verhoeven (Room with a view)€ 300.000€ 300.000 per jaar
Eigen Werk Theaterproduktie€ 185.000€ 214.167 ** per jaar
Feikes Huis€ 202.500€ 168.750 per jaar
Female Economy€ 345.000€ 345.000 per jaar
Firma MES€ 93.7500
De Gemeenschap€ 180.0000
George & Eran Producties€ 118.750€ 118.750 ** per jaar
Golden Palace€ 255.000€ 225.000 per jaar
Hetpaarddatvliegt€ 100.0000
Hoge Fronten€ 146.250€ 131.250 ** per jaar
Hotel Modern€ 447.900€ 446.900 per jaar
In Goed Gezelschap van Laura€ 125.0000
Jakop Ahlbom (Pels)€ 569.000€ 569.000 per jaar
Jan Vos€ 237.500€ 237.500 per jaar
Julius Leeft!€ 342.5000
Kata€ 95.0000
Laswerk (Duda Paiva Company)€ 290.000€ 275.000 ** per jaar
Likeminds€ 265.000€ 230.000 per jaar
Lotte van den Berg (Third Space)€ 222.500€ 222.500 per jaar
Maatschappij Discordia€ 240.000€ 200.000 ** per jaar
Marjolijn van Heemstra€ 137.500€ 137.500 per jaar
Matzer€ 357.500€ 337.500 ** per jaar
Moeremans&sons€ 280.000€ 280.000 *** per jaar
Mugmetdegoudentand€ 405.000€ 405.000 per jaar
De Nieuw Amsterdam€ 151.250€ 151.250 ** per jaar
Nieuwe Helden€ 279.000€ 279.000 per jaar
Het NUT (Nieuw Utrechts Toneel)€ 171.750€ 171.750 per jaar
Orkater (theater)€ 733.200€ 611.000 ** per jaar
Peergroup€ 429.000€ 399.000 per jaar
Podium Mozaïek€ 177.0000
PS|theater€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Schippers & Van Gucht€ 162.500€ 191.667 per jaar
Schweigman&€ 388.500€ 388.500 per jaar
SoAP€ 390.000€ 325.000 per jaar
STIP theaterproducties€ 280.000€ 309.167 per jaar
Studio Peer€ 200.000€ 200.000 ** per jaar
The Young Ones€ 210.0000
Theater Bellevue€ 270.000€ 225.000 * per jaar
Theater Gnaffel€ 390.000€ 354.167 ** per jaar
Theater het Amsterdamse Bos€ 83.4960
Theater RAST€ 183.500€ 158.500 ** per jaar
Theater Terra€ 625.0000
Theatercollectief Schwalbe€ 125.000€ 125.000 per jaar
Theatergroep Aluin€ 135.000€ 112.500 ** per jaar
Theatergroep Suburbia€ 412.500€ 412.500 ** per jaar
Theaterproductiehuis Zeelandia€ 695.400€ 579.500 per jaar
De Theatertroep€ 200.0000
Toneelschuur Producties€ 582.000€ 575.000 per jaar
Trouble Man€ 265.000€ 265.000 per jaar
Ulrike Quade Company€ 483.600€ 403.000 per jaar
Unieke Zaken€ 200.000€ 229.167 ** per jaar
Urland€ 140.000€ 140.000 ** per jaar
De Verlichting (WAT WE DOEN)€ 379.500€ 337.500 ** per jaar
Via Rudolphi Theaterproducties€ 375.000€ 325.000 per jaar
Vis à Vis€ 457.000€ 457.000 per jaar
De Warme Winkel€ 545.400€ 454.500 per jaar
Acteursgroep Wunderbaum€ 512.000€ 462.000 per jaar
YoungGangsters€ 225.000€ 225.000 per jaar
ZEP Theaterproducties€ 356.000€ 359.167 *** per jaar

dans

organisatieaangevraagdtoekennen

Another Kind of Blue€ 237.500€ 237.500 per jaar
Backbone€ 155.400€ 129.500 per jaar
Club Guy and Roni€ 678.600€ 662.630 per jaar
Conny Janssen Danst€ 586.800€ 576.130 per jaar
De Dansers€ 200.000€ 229.167 per jaar
Dansmakers Amsterdam€ 185.0000
Danstheater AYA€ 562.000€ 502.167 ** per jaar
DOX€ 325.000€ 354.167 ** per jaar
De Dutch Don't Dance Division€ 166.2000
GOTRA€ 177.0000
ICKamsterdam€ 702.960€ 585.800 per jaar
Het Internationaal Danstheater€ 527.5000
ISH€ 621.000€ 633.797 per jaar
Jens van Daele's Burning Bridges€ 133.750€ 133.750 per jaar
Korzo€ 557.500€ 507.500 ** per jaar
LeineRoebana€ 448.8000
Lonneke van Leth Producties€ 272.5000
Maas theater en dans€ 390.000€ 354.167 * per jaar
NBprojects€ 448.440€ 373.700 per jaar
Panama Pictures€ 200.000€ 200.000 per jaar
plan d-€ 240.000€ 229.167 per jaar
Project Sally€ 430.800€ 424.967 per jaar
De Stilte€ 582.000€ 514.167 per jaar
T.r.a.s.h.€ 129.5000
United Cowboys€ 135.0000
Veem Huis voor Performance€ 271.3000
Vloeistof€ 165.4550
WArd/waRD€ 359.500€ 359.500 per jaar

muziektheater

organisatieaangevraagdtoekennen

BOT€ 187.500€ 187.500 ** per jaar
Holland Opera€ 411.400€ 403.167 * per jaar
MaxTak€ 162.5000
Muziektheater De Plaats€ 150.000€ 150.000 ** per jaar
Opera2Day€ 342.380€ 320.600 * per jaar
Orkater (muziektheater)€ 436.200€ 363.500 * per jaar
Percossa€ 339.0000
PIPS:lab€ 175.0000
Project Wildeman€ 130.000€ 130.000 ** per jaar
Rosa Ensemble€ 125.000€ 125.000 ** per jaar
Silbersee€ 656.800€ 644.800 per jaar
Tafel van Vijf€ 145.000€ 174.167 ** per jaar
Theater Nomade€ 125.0000
Theatergroep Flint€ 100.000€ 100.000 ** per jaar
Theatergroep Wie Walvis€ 150.0000
Touki Delphine€ 215.000€ 215.000 ** per jaar
Urban Myth€ 203.375€ 202.500 per jaar
De Veenfabriek€ 657.600€ 638.000 per jaar
Via Berlin€ 215.000€ 215.000 per jaar
Het Volksoperahuis€ 250.000€ 250.000 per jaar
Zonnehuis Muziektheater€ 200.0000