NL / EN

SUBSIDIES

Het Fonds heeft aanbod- en afnamesubsidies. Daarnaast zijn er subsidies op het gebied van internationalisering en de meerjarige subsidies. Hieronder ziet u het overzicht. Twijfelt u of u in aanmerking komt voor subsidie? Of bij welke regeling uw project of activiteitenprogramma het best aansluit? Bel gerust: 070-707 27 00.


projectsubsidies

De regeling projectsubsidies bevat verschillende subsidies voor het ontwikkelen, uitvoeren of hernemen van voorstellingen en concerten.

productie
nieuwe makers
werkbijdrage muziekauteur
werkbijdrage theatertekst
opdracht compositie of libretto
reeks opdrachten compositie en libretto

programmering podia en festivals

De programmeringsregeling voor podia en festivals bevat verschillende subsidies voor het programmeren van voorstellingen en concerten in theater- of concertzalen of op festivals.

reguliere programmering in theater- en concertzalen (SRP)
kleinschalige en incidentele programmering (SKIP)
programmering festival
programmering festival popmuziek
programmering podium popmuziek (kernpodium)
programmering incidentele concerten popmuziek

internationalisering

De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau.

internationale uitwisselingsprojecten
buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland
grant for Dutch presentations abroad
Nederlandse voorstellingen of concerten in het buitenland (via snelloket)

meerjarige activiteitensubsidies

De meerjarige activiteitensubsidie is eens in de vier jaar aan te vragen en biedt gezelschappen, ensembles, producenten en festivals die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om in continuïteit voorstellingen, concerten en festivalprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur.

meerjarige activiteiten 2017-2020
meerjarige festival 2017-2020
meerjarige activiteiten 2013-2016
meerjarige festival 2013-2016

overig

programma urban projecten
programma verdienvermogen ensembles
talentontwikkeling in de regio
slecht weer fonds

 

Hoe werkt het?

Voor wie voor het eerst subsidie aanvraagt bij het Fonds Podiumkunsten.

Welke subsidie past bij mij?

De subsidiewijzer helpt u te bepalen welke subsidie bij uw plannen past.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van het Fonds Podiumkunsten kunt u daartegen bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift.

Ontvangsten van het Fonds en de belastingen

Het Fonds Podiumkunsten betaalt subsidies, vacatiegelden en kostenvergoedingen ook aan personen. Met enige regelmaat krijgt het Fonds de vraag of die betalingen moeten worden meegenomen in de jaarlijkse belastingaangifte.

Bestuursbesluiten

Een aantal regelingen van het Fonds bevat de mogelijkheid een subsidieplafond in te stellen of een bestaand plafond te verhogen of te verlagen. Deze besluiten worden op deze plaats bekendgemaakt.