uitzondering inreisverbod voor professionals uit de culturele en creatieve sector

Sociaal, maatschappelijk en economisch is het van belang de culturele en creatieve sector weer de mogelijkheid te bieden professionals uit de internationale top in Nederland te kunnen ontvangen voor bijzondere projecten met een hoogstaande kwaliteit, waaronder voorstellingen, optredens, exposities en ontwikkeling. Daarom is de inreisbeperking voor professionals uit deze sector versoepeld. Voor landen waarvoor een inreisverbod geldt, kan een uitzondering op dat verbod worden gemaakt als de activiteit een wezenlijke toevoeging vormt op wat er verder in Nederland op cultureel gebied gebeurt. Samenwerking met bijvoorbeeld regisseurs, dirigenten, choreografen en moeilijk vervangbare solisten, maar ook bijvoorbeeld restauratoren of conservatoren en essentiële cast en crew voor film- en televisieproducties afkomstig uit landen waarvoor een inreisverbod geldt, kunnen zo alsnog naar Nederland reizen.

De uitzondering is verbonden aan een aantal uitgangspunten. Omdat we primair streven naar beheersing van het COVID19 virus, zijn deze uitgangspunten wel strikt. Alleen in bijzondere gevallen kan een ontheffing worden verstrekt.

Verantwoordelijkheid voor de beoordeling van een aanvraag ligt bij het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds toetst aan de door het kabinet geformuleerde uitgangspunten. Het indienen van een aanvraag kan via www.inreisverklaringcultuur.nl. Voor meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het aanvragen van een inreisverklaring, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook een overzicht van de landen waarvoor een verklaring noodzakelijk is.


Contact

Neem gerust contact op als u vragen heeft: 070-707 27 70 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Neem contact op voor vragen over deze regeling via:
Annelies Oosterloo
Annelies Oosterloo
Subsidiecoördinatie
070-7072743
@ a.oosterloo@fondspodiumkunsten.nl
Rob Berends
Rob Berends
Hoofd subsidieverstrekking
070-7072740
@ r.berends@fondspodiumkunsten.nl
Annemieke Keurentjes
Annemieke Keurentjes
Secretaris internationalisering
070-7072750
@ a.keurentjes@fondspodiumkunsten.nl