uitzondering inreisverbod voor professionals uit de culturele en creatieve sector


De inreisbeperking voor professionals uit de culturele en creatieve sector is beperkt versoepeld. Professionals uit de internationale top kunnen in Nederland worden ontvangen voor bijzondere projecten met een hoogstaande kwaliteit, waaronder voorstellingen, optredens, exposities en ontwikkeling.

Voor landen waarvoor een inreisverbod geldt, kan een uitzondering op dat verbod worden gemaakt als de activiteit een wezenlijke toevoeging vormt op wat er verder in Nederland op cultureel gebied gebeurt.

De uitzondering is in de eerste plaats gericht op organisaties die een meerjarige subsidierelatie hebben met de rijksoverheid. Samenwerking met bijvoorbeeld regisseurs, dirigenten, choreografen en moeilijk vervangbare solisten, maar ook bijvoorbeeld restauratoren of conservatoren en essentiële cast en crew voor film- en televisieproducties afkomstig uit landen waarvoor een inreisverbod geldt, kunnen zo alsnog naar Nederland reizen. Omdat we primair streven naar beheersing van het COVID19 virus, is het uitgangspunt wel strikt. Alleen in bijzondere gevallen kan een ontheffing worden verstrekt.

Verantwoordelijkheid voor de beoordeling van een aanvraag ligt bij het Fonds Podiumkunsten. Het Fonds toetst aan de door het kabinet geformuleerde uitgangspunten. Het indienen van een aanvraag kan via www.inreisverklaringcultuur.nl. Voor meer informatie over de procedure en de voorwaarden voor het aanvragen van een inreisverklaring, verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid. Daar vindt u ook een overzicht van de landen waarvoor een verklaring noodzakelijk is.


Contact

Neem gerust contact op als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).