subsidie talentontwikkeling in de regio

Subsidie voor talentontwikkeling van beginnende makers in regio’s waar geen productiehuis aanwezig is dat vanuit de Basisinfrastructuur wordt gesubsidieerd. Het doel is om samenwerking tussen instellingen te stimuleren, beginnende makers producties te laten maken en presenteren en de kennis tussen instellingen te delen.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is op dit moment niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een instelling uit de regio Noord of Zuid die samenwerkt met minimaal twee andere instellingen om talentontwikkeling van beginnende makers te stimuleren kan subsidie talentontwikkeling in de regio aanvragen.

Voorwaarden

Een voorstel komt in aanmerking voor subsidie als:
het betrekking heeft op de regio’s Noord of Zuid (regio Noord: Friesland, Groningen, Drenthe; regio Zuid: Zeeland, Noord-Brabant, Limburg);
er sprake is van minimaal drie partners uit drie steden;
tenminste een van de partners een presentatiefunctie heeft;
de activiteiten meerdere podiumkunstdisciplines omvatten;
de partners een meerjarige samenwerking zijn overeengekomen;
er sprake is van cofinanciering door een of meer provincie(s) en/of gemeente(n) specifiek voor de activiteiten uit het ingediende voorstel.

Een aanvraag gaat over de periode 2017-2018 met uitzicht op de activiteiten in 2019 en 2020. Het besluit gaat in eerste instantie over de periode 2017-2018. Lopen de activiteiten volgens plan? Dan gaat de ondersteuning door in 2019 en 2020.

Beoordeling

Voorstellen verdienen voorkeur als:
de samenwerkende partners uit meerdere provincies komen;
ze bijdragen aan blijvende verbindingen tussen instellingen, makers en hun omgeving;
ze een zo groot mogelijk bereik hebben;
ze de vergaarde kennis vastleggen en delen met derden;
het bedrag van de cofinanciering door provincie(s) en/of gemeente(n) passend is bij de inhoud en omvang van het voorstel.

Het Fonds streeft ernaar twee of drie aanvragen te honoreren. Uitgangspunt is dat er een balans moet zijn tussen het bedrag en de omvang van de regio waarbinnen de samenwerking plaatsvindt.

Let op: De ondersteuning is niet bedoeld voor reguliere activiteiten van de samenwerkende partners. Uit het plan moet blijken hoe de voorgestelde activiteiten zich onderscheiden van wat partners al doen. Voor de activiteiten zoals beschreven in het plan kan geen aanvullende ondersteuning meer worden aangevraagd bij het Fonds Podiumkunsten.

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen kunnen tot en met 5 april 2017 worden ingediend via Mijn Fonds. Daarna kan een gesprek onderdeel uitmaken van de procedure.

Om subsidie aan te vragen, heeft u een wachtwoord nodig. Heeft u al een wachtwoord, dan kunt u hier inloggen bij Mijn Fonds. Heeft u nog geen wachtwoord dan kunt u dat hier aanvragen.

Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de richtlijnen die onderaan deze pagina staan.

Beschikbare bedragen

Voor de periode 2017 t/m 2020 is € 500.000 per kalenderjaar beschikbaar.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Heeft u niet eerder subsidie bij het Fonds Podiumkunsten aangevraagd? Dan adviseren wij u in ieder geval contact op te nemen met het Fonds om in overleg te bekijken of u een subsidieaanvraag kunt doen.
Robin Zijlstra
Robin Zijlstra
Jenny Mijnhijmer
Jenny Mijnhijmer
Foto: Moon Saris
Foto: Moon Saris