PROGRAMMA URBAN PROJECTEN

Het programma urban projecten is gericht op urban arts in de breedste zin van het woord. Het gaat hierbij niet alleen om hiphop, breakdance etcetera, maar om een veel breder scala van cultuurvormen. Het programma richt zich op artiesten die al actief zijn in de eigen omgeving, maar zich nog maar beperkt daarbuiten hebben gemanifesteerd.

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Het programma urban projecten is gericht op initiatieven van beginnende artiesten op het gebied van grootstedelijke en urban cultuur. Artiesten die collectief opereren komen als groep in aanmerking voor ondersteuning binnen het programma.

Voorwaarden

  • In Nederland wonende artiesten die geen kunstvakopleiding hebben gevolgd;
  • die zich bewegen binnen de grootstedelijke maakcultuur in hun omgeving;
  • die zich nog niet of maar beperkt landelijk hebben gemanifesteerd;
  • die activiteiten willen uitvoeren die bijdragen aan hun artistieke ontwikkeling;
  • waarbij wordt toegewerkt naar een openbaar resultaat.

Beschikbare bedragen

Voor dit programma is € 600.000 per jaar beschikbaar.

Hoe en wanneer wordt deze subsidie aangevraagd?

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage kun je je aanmelden bij een van de matchmakers voor een voorlichtingsgesprek. Zij helpen je verder. Meer informatie over de matchmakers is hier te lezen. Op matchmakerscultuur.nl staan de contactgegevens en locaties van de matchmakers.

regeling

Uitgebreide informatie over de subsidievoorwaarden en toetsingscriteria staan op wetten.overheid.nl >

contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).
Karlijn Profijt
Karlijn Profijt
Floris Vermeulen
Floris Vermeulen
Soraya Putman
Soraya Putman