MEERJARIGE FESTIVALSUBSIDIE 2017-2020

De regeling meerjarige festivalsubsidie 2017-2020 biedt festivals en concoursen die al enige tijd bestaan de mogelijkheid om in continuïteit festival- en concoursprogramma’s te realiseren met een herkenbare artistieke signatuur.

UITERSTE INDIENDATA

Deze subsidie is momenteel niet aan te vragen

Wie komt voor deze subsidie in aanmerking?

Een meerjarige festivalsubsidie kan worden aangevraagd door een instelling wiens primaire bezigheid het organiseren van een festival of concours op het gebied van de podiumkunsten is.

Beoordelingscriteria

Aanvragen worden beoordeeld op de volgende criteria:
artistieke kwaliteit
bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten
ondernemerschap
pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland
geografische spreiding in Nederland
aanwezigheid financiële bijdrage van provincie of gemeente

Hoe en wanneer vraagt u deze subsidie aan?

Aanvragen voor de periode 2017−2020 dienen uiterlijk 1 maart 2016 om 17:00 uur te zijn ontvangen. U kunt deze subsidie uitsluitend digitaal aanvragen via Mijn Fonds . Raadpleeg voor het invullen van het aanvraagformulier eerst de regeling en de richtlijnen. U dient de richtlijnen te volgen bij het opstellen van het inhoudelijk plan.

Beschikbare bedragen

Voor de periode 2017-2020 is per kalenderjaar voor festivals en concoursen € 2.100.000 beschikbaar.

Regeling

Bekijk de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020, de toelichting en de richtlijnen in de pdf-bestanden hieronder. De regeling staat ook op wetten.overheid.nl. Heeft u toch nog vragen over deze regeling? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen hieronder of neem contact met ons op.

Contact

Bel gerust als u vragen of twijfels heeft: 070 70 72 700 (ma t/m vr, 9.00 - 17.00 uur).

Festival Circolo


Festival Circolo

Foto: Sabine Rovers
Foto: Sabine Rovers
Foto: Tamás Réthey-Prikkel
Foto: Tamás Réthey-Prikkel

Cultura Nova 2019


Cultura Nova

Foto: Ruben van Vliet
Foto: Ruben van Vliet

Welcome to the Village 2019


Welcome to The Village

Operdagen Rotterdam 2019


Operadagen Rotterdam

Foto: Gregory Lorenzutti
Foto: Gregory Lorenzutti

Circusstad Festival 2019


Rotterdam Circusstad

Foto: Jelmer de Haas
Foto: Jelmer de Haas
Foto: Dries Segers
Foto: Dries Segers

Festival Cement 2019


Festival CEMENT

Le Guess Who? 2018


Le Guess Who

Foto: Gemma van der Heyden
Foto: Gemma van der Heyden

November Music 2018


November Music

Cello Biënnale Amsterdam


Amsterdamse Cello Biennale

Foto: Hans Hijmering
Foto: Hans Hijmering

Internationaal Vocalisten Concours 2018


's-Hertogenbosch Muziekstad

Foto: Annelies Verhelst
Foto: Annelies Verhelst