Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024


Het Fonds Podiumkunsten gaat de komende maanden met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Op deze pagina vindt u informatie over het proces en de beschikbare gespreksverslagen.


Doel van de gesprekken is om samen met aanvragers te onderzoeken hoe de meerjarige regeling eruit zou kunnen zien. Het Fonds wil een zo goed mogelijk beeld krijgen van de uitdagingen en wensen van de instellingen die in aanmerking hopen te komen op meerjarige subsidie.

Wie zitten er in de focusgroepen?
Er zijn drie focusgroepen samengesteld, met zowel bestaande als nieuwe aanvragers:
Dans en Theater
Muziek en Muziektheater
Festivals

Bij de samenstelling van de focusgroepen hebben we gezocht naar een brede afspiegeling van het veld. Iedere focusgroep komt in de periode van eind maart tot en met eind mei 2019 drie maal samen. In iedere bijeenkomst komen andere onderwerpen aan bod.

Welke onderwerpen komen er aan bod?
In de eerste bijeenkomst wordt besproken voor wat voor soort gezelschappen of ensembles de meerjarige regeling bedoeld is. In de tweede bijeenkomst gaan de deelnemers in gesprek over hoe aanvragen beoordeeld zouden moeten worden. In de laatste bijeenkomst komen de concrete afspraken aan bod die het Fonds met gesubsidieerde instellingen zal maken.
Het proces resulteert in negen gesprekken waarin in totaal 42 gezelschappen en ensembles hun visie delen met het Fonds.

Wordt de inhoud van de bijeenkomsten openbaar gemaakt?
We maken een verslag van elke bijeenkomst. Onderaan deze pagina vindt u de beschikbare verslagen.

Op welke data vinden de focusgroepen plaats?
28 maart 2019: bijeenkomst 1 Dans en Theater
2 april 2019: bijeenkomst 1 Muziek en Muziektheater
11 april 2019: bijeenkomst 1 Festivals
23 april 2019: bijeenkomst 2 Dans en Theater
30 april 2019: bijeenkomst 2 Muziek en Muziektheater
2 mei 2019: bijeenkomst 2 Festivals
27 mei 2019: bijeenkomst 3 Dans en Theater
28 mei 2019: bijeenkomst 3 Muziek en Muziektheater
4 juni 2019: bijeenkomst 3 Festivals

Extra bijeenkomsten
Naast de focusgroepen zijn er twee extra bijeenkomsten geweest. Hierin werd in een korter tijdsbestek met een groep potentiële aanvragers gesproken over hun werkpraktijk en de nieuwe meerjarige regeling. De extra bijeenkomsten vonden plaats op de volgende data:
21 mei 2019
24 mei 2019

nieuws

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Derde verslag focusgroep Muziek en Muziektheater

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Derde verslag focusgroep Dans en Theater

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Tweede verslag van de focusgroepen Festivals en Muziek & Muziektheater

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Tweede verslag focusgroep Dans en Theater

ftyifyuk
ftyifyuk
nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Eerste verslag focusgroep Festivals

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Eerste verslag focusgroep Muziek en Muziektheater

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Eerste verslag focusgroep Dans en Theater

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Focusgroepen meerjarige regeling van start

Het Fonds Podiumkunsten gaat de komende maanden met aanvragers in gesprek over de nieuwe meerjarige regeling voor de periode 2021-2024. Er zijn daarvoor drie focusgroepen samengesteld. Hieraan nemen zowel bestaande als nieuwe aanvragers deel. Het Fonds wil hun input gebruiken bij het vaststellen van de kaders voor de meerjarige subsidies in de komende beleidsperiode.

nieuws - Focusgroepen meerjarige regeling 2021-2024

Denk mee over de meerjarige subsidies