ANBI


Het Fonds Podiumkunsten is per 1 januari 2014 geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling).

RSIN of fiscaal nummer: 006277779