Over het fonds

Het Fonds Podiumkunsten is één van de zes rijkscultuurfondsen en ondersteunt professionele kunstenaars en artiesten bij hun werk. We stimuleren artistieke ontwikkeling, investeren in verdieping en verbreding en financieren het creëren van nieuw werk. Ook maken we het mogelijk dat werk gezien wordt door zoveel mogelijk mensen. Het Fonds is er voor de podiumkunsten in de volle breedte, van popmuziek tot teksttoneel en van circustheater tot musical. Ook stimuleren we het verkennen van grenzen van disciplines.

We erkennen het belang van verschillende perspectieven op de beoordeling van subsidieaanvragen. Daarom zorgen we in de adviseurspool voor ruime diversiteit in deskundigheid, gender, leeftijd, woonplaats en culturele achtergrond. Bij de samenstelling van commissies houden we hier ook rekening mee.
Directeur-bestuurder
Viktorien van Hulst is sinds 1 juli 2021 directeur-bestuurder van het Fonds.

Van Hulst was tot haar benoeming actief op verschillende plekken in het podiumkunstenveld. Van 2009 tot 2015 werkte ze als hoofd artistiek bureau van Toneelgroep Amsterdam, nu Internationaal Theater Amsterdam.

Ze bekleedde diverse nevenfuncties als adviseur en toezichthouder bij overheden, fondsen en culturele organisaties, waaronder die van lid van de Raad van Toezicht van Amare Den Haag en adviseur evenementen van de Provincie Overijssel. Als bestuurder van Kunsten ’92 zette ze zich in voor de versterking van de positie van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector in Nederland.

Tot haar overstap naar het Fonds was ze als directeur-bestuurder van Theaterfestival Boulevard artistiek en zakelijk verantwoordelijk voor het podiumkunstenfestival in en om ’s-Hertogenbosch.
Raad van Toezicht
Op het werk van directeur-bestuurder Viktorien van Hulst wordt toegezien door een Raad van Toezicht. De raad volgt de richtlijnen van de Governance Code Cultuur en besteedt in vergaderingen aandacht aan strategisch beleid en bedrijfsvoering.

Ook thema's als de culturele codes staan steeds op de agenda. De raad heeft daarbij oog voor wat er speelt in de samenleving en sector. De samenstelling van de raad waarborgt dat ze het Fonds vanuit verschillende perspectieven kan adviseren.

Interim-voorzitter

Hester Maij
Voorzitter van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Leden

Fernand Izeboud
Partner bij PricewaterhouseCoopers.

Frits Lintmeijer
Werkzaam als zelfstandig adviseur.

Andrew Makkinga
Presentator NPO radio en debatleider.

Sharon Gesthuizen
Directeur van de academie voor Art & Design aan het ArtEZ Art Institute in Arnhem.

Santhuruu Nadesapillai
Bankier bij ING Bank N.V.

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2022)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2021)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2020)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2019)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2018)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2017)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2016)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2015)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2014)

Verslag: Raad van Toezicht in de jaarverantwoording (2013)