bezwaaradvies­commissie


Het Fonds laat zich over bezwaren naar aanleiding van de meerjarige subsidies 2021 - 2024 adviseren door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Deze commissie bestaat uit Herman Bunjes, voormalig advocaat en rechter aan de rechtbank te Amsterdam, vice-voorzitter Titia Zalme, bestuursjurist en verbonden als voorzitter aan diverse bezwaarschriftcommissies, en Mariëtte Pennarts-Pouw, oud gedeputeerde in de provincie Utrecht. De bezwaaradviescommissie werkt onafhankelijk van het Fonds en wordt ondersteund door een eigen secretariaat. De commissie brengt advies uit over de ingediende bezwaren aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten.