Stijn Cornelissen

voorzitter

Stijn Cornelissen helpt mensen, bedrijven en organisaties om complexe zaken helder te maken zonder ze te versimpelen. Hij begeleidt daarvoor denk- en communicatieprocessen. Met zijn bedrijf Analytic Storytelling helpt hij kenniswerkers om complexe informatie in een helder en overtuigend verhaal te vatten. Daarnaast is hij trainer en begeleider helder denken bij de Argumentenfabriek Denkacademie. Stijn studeerde Chemische Technologie aan de Universiteit Twente. Die analytische achtergrond zet hij in om complexe onderwerpen snel te doorgronden. Ook volgde hij diverse cursussen over (creatief) schrijven, podiumkunst en argumentatieleer.