Reinier Weers

Reinier Weers is werkzaam als (beleids)adviseur, (concept)ontwikkelaar, programmaleider en coördinator. Meer kunst en cultuur voor een bredere doelgroep, dat is wat hij wil. Hij werkt voor opdrachtgevers als de gemeentes Haarlem, Delft en Rotterdam en Operadagen Rotterdam. In maart 2019 is hij aan de slag gegaan als conceptontwikkelaar programmalijn Kunst en Cultuur & strategisch marketingmanager bij Expertisecentrum Maatschappelijke Innovatie/Hogeschool Rotterdam.