NL / EN

organisatie

De Raad van Bestuur bestaat uit Henriëtte Post. Zij is sinds 1 maart 2013 directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. Op het werk van het Fonds wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Bij het Fonds werkten eind 2016 in totaal 51 medewerkers in tijdelijke of vaste dienst (44 fte). De man-vrouwverhouding is circa 35-65 procent, de gemiddelde leeftijd was 47 jaar (ten opzichte van 47,1 jaar aan het einde van 2016).

Het Fonds werkt met een grote pool van adviseurs, die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Van hun deskundigheid maken we ook gebruik voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.
In 2016 waren in totaal 195 adviseurs bij het Fonds betrokken. Van hen was 42 procent vrouw, had 9 procent een niet-westerse (bi-)culturele achtergrond en beschikte 22 procent over specifieke expertise op het gebied van culturele diversiteit. De leden van de externe selectiecommissie adviseren de Raad van Bestuur bij de benoeming van adviseurs.


Het Fonds laat zich over bezwaren rond meerjarige aanvragen 2017-2020 adviseren door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Voor alle andere subsidies kent het Fonds een eenvoudige procedure, waarin alleen gebruikt wordt gemaakt van een hoorcommissie onder leiding van een extern voorzitter.