organisatie

De Raad van Bestuur bestaat uit Henriëtte Post. Zij is sinds 1 maart 2013 directeur-bestuurder van het Fonds Podiumkunsten. Op het werk van het Fonds wordt toegezien door een Raad van Toezicht. Bij het Fonds werkten eind 2017 in totaal 52 medewerkers in tijdelijke of vaste dienst (45,6 fte), waarvan 7 met een cultureel diverse achtergrond. De man-vrouwverhouding is circa 33-67 procent, de gemiddelde leeftijd was 48 jaar (ten opzichte van 47 jaar aan het einde van 2016).

Het Fonds werkt met een grote pool van adviseurs, die in commissies met wisselende samenstelling advies uitbrengen over subsidieaanvragen. Van hun deskundigheid maken we ook gebruik voor voorstellingsbezoek en beleidsontwikkeling.
In 2017 waren in totaal 289 adviseurs bij het Fonds betrokken. Bij het samenstellen van commissies wordt er naast een goede mix van expertises op toegezien dat er sprake is van een goede man-vrouw verhouding en dat er voldoende expertise op het vlak van culturele diversiteit is vertegenwoordigd.
De leden van de externe selectiecommissie adviseren de Raad van Bestuur bij de benoeming van adviseurs.

Het Fonds laat zich over bezwaren rond meerjarige aanvragen 2017-2020 adviseren door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Voor alle andere subsidies kent het Fonds een eenvoudige procedure, waarin alleen gebruikt wordt gemaakt van een hoorcommissie onder leiding van een extern voorzitter.