bezwaaradviescommissie


Het Fonds laat zich over bezwaren naar aanleiding van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 adviseren door een onafhankelijke bezwaaradviescommissie. Deze commissie bestaat uit Herman Bunjes, oud advocaat en voormalig rechter aan de rechtbank te Amsterdam, vice-voorzitter Titia Zalme, bestuursjurist en verbonden als voorzitter aan diverse bezwaarschriftcommissies, Ton de Vos, onder meer oud-directeur Dienst Kunst & Cultuur Rotterdam, en Mirjam de Meijer, oud-gedeputeerde in Groningen en voormalig lid Raad voor Cultuur. De bezwaaradviescommissie werkt onafhankelijk van het Fonds en wordt ondersteund door een eigen secretariaat. De commissie brengt advies uit over de ingediende bezwaren aan de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten.