PODIUMKUNSTEN ONLINE

Het coronavirus heeft dramatische gevolgen voor de podiumkunsten. Veel kunstenaars, podia en festivals staken tijdelijk hun activiteiten of onderzoeken hoe zij binnen de mogelijkheden van de coronamaatregelen hun werk kunnen opvoeren.

Een aantal Fonds-gesubsidieerde instellingen gebruikt nu online alternatieven om hun werk te kunnen delen met het publiek. Op deze pagina geeft het Fonds Podiumkunsten een overzicht van dit soort initiatieven.

Het Fonds blijft graag op de hoogte van de online activiteiten van zijn gesubsidieerde instellingen. Wilt u een initiatief melden? Stuur een mail naar communicatie@fondspodiumkunsten.nl onder vermelding van 'Podiumkunsten online'.

 

toon: alles / muziek / theater / muziektheater / dans / festivals
Foto: Jordi Wallenburg
Foto: Melle Meivogel
Foto: Rikkert Wijrdeman
Foto: Karin Jonkers
Foto: Nic Limper
Foto: Dries Alkemade
Holland Dance Festival | Talent on the Move. Foto: Marcel Oostrom
Foto: Hans Hijmering
Foto: Sabine Rovers
Foto: Sophie Conin
Foto: Bart Heemskerk