Nieuwsbrief maart 2020

17 maart 2020
Coronamaatregelen Fonds Podiumkunsten
Het coronavirus heeft ook voor de podiumkunstensector enorme gevolgen. Het Fonds Podiumkunsten volgt de instructies van het RIVM en de rijksoverheid en doet er waar mogelijk alles aan om de schade zoveel mogelijk te beperken. Dat betekent in ieder geval dat we subsidieaanvragen binnen de daarvoor gestelde tijd behandelen, om zo een zekere mate van financiële continuïteit op de iets langere termijn te waarborgen.
Op deze pagina houden we u graag op de hoogte over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.
ltr.172.meerjarigeregelingen.webp
293 aanvragen in totaal, scherpe keuzes onvermijdelijk
Het Fonds Podiumkunsten heeft in totaal 293 aanvragen ontvangen voor de meerjarige subsidies 2021 - 2024. Daarvan zijn er 202 voor de productiesubsidies en 91 voor de festivalsubsidies. Het beschikbare budget voor de periode 2021-2024 is jaarlijks 20 miljoen euro voor de meerjarige productiesubsidies en 6,1 miljoen euro voor meerjarige festivalsubsidies. De lijst met aanvragers en aangevraagde bedragen is hier te bekijken.
Ruim 40 adviseurs verdeeld over acht adviescommissies zijn betrokken bij de beoordeling van de aanvragen voor de meerjarige subsidies. Bekijk de samenstelling van de commissies voor de meerjarige productiesubsidie en festivalsubsidie op onze webportal.
ltr.172.jaarverslag2019.webp
Jaarverslag 2019
Het Fonds Podiumkunsten presenteert het jaarverslag 2019. In dit jaarverslag kijken we terug en geven we inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van het Fonds Podiumkunsten.

online versie

Beeld: © David Rama
Beeld: © David Rama
Nieuwsbrieven 22 november 2023

Nieuwsbrief november 2023

Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Nieuwsbrieven 20 oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

ltr.213.informatiebijeenkomstenmeerjarigesubsidi.webp
Nieuwsbrieven 15 september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beeld: © Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Beeld: © Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Nieuwsbrieven 23 juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Nieuwsbrieven 19 mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Nieuwsbrieven 21 april 2023

Nieuwsbrief april 2023