Nieuwsbrief augustus 2020

11 augustus 2020
Spreiding binnen de meerjarige subsidies van het Fonds Podiumkunsten
Na het bekendmaken van de besluiten over de meerjarige aanvragen voor productie en festivals is veel gereageerd op de spreiding van de honoreringen over het land. Daarbij moet worden opgemerkt dat de criteria die het Fonds Podiumkunsten bij de beoordeling heeft gehanteerd, zijn vastgelegd in regelingen die door de minister van OCW op 5 november 2019 zijn goedgekeurd. Hoe is het Fonds omgegaan met de spreiding?
ltr.176.babeltroost.webp
Een selectie uit de projecten van Balkonscènes
Op 18 mei opende het Fonds Podiumkunsten het loket voor de regeling Balkonscènes. De tijdelijke regeling is bedoeld om makers toch voor een publiek te laten optreden met inachtneming van de coronamaatregelen. In totaal zijn er 223 projecten gehonoreerd.
De gehonoreerde projecten bestaan uit een diverse groep makers, van acrobaten tot singer-songwriters, die op verschillende plekken een podium creëren. In verpleeghuizen, tuinen, in gymzalen van basisscholen en ook op balkons wordt opgetreden. Op onze website lichten we een aantal projecten uit.
COVID-19 regelingen: 45 miljoen euro voor ensembles, gezelschappen, festivals & podia
Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.
ltr.176.nieuwestukkentweedelichting.webp
#NieuweStukken: Eerste teksten digitaal gepresenteerd
In een online bijeenkomst werden de eerste teksten van de tweede lichting schrijvers van #NieuweStukken gepresenteerd. Het Fonds Podiumkunsten startte #NieuweStukken vorig jaar in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. Jaarlijks nemen tien beginnende schrijvers deel; dit jaar zijn dat Nassira Rahmouni, Nedra Arsenovic-Kenzari, Aries Sporkslede, Rosita Dameri, Arturo Desimone, Siham Amghar, Careline Peerwijk, Smita Gayadin, Onias Landveld en Roziena Aida.

Bekijk de video van de online presentatie op onze website.
ltr.176.award01112019.webp
&Awards
Op 27 november worden de &Awards uitgereikt, tijdens het event Code Diversiteit en Inclusie. De &Awards zetten jaarlijks een culturele organisatie en een professional in de schijnwerpers die met succes bijdragen aan meer diversiteit & inclusie in de organisatie en/of de samenleving. De prijs wordt mogelijk gemaakt door de rijkscultuurfondsen; Nederlands Letterenfonds, Nederlands Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Mondriaan Fonds, Fonds voor Cultuurparticipatie en Fonds Podiumkunsten.
Het aanmelden van een project of persoon voor de &Awards kan via deze link. De deadline is 25 oktober 2020.
Podiumopstartregeling
Lees in onze volgende nieuwsbrief alles over de Podiumopstartregeling. Het Fonds Podiumkunsten ondersteunt daarmee de SKIP-podia, Kernpodia en vlakkevloertheaters (SRP) om zo hun programmering voor het seizoen 2020-2021 op te starten, rekening houdend met de COVID-19 maatregelen.

online versie

Beeld: © David Rama
Beeld: © David Rama
Nieuwsbrieven 22 november 2023

Nieuwsbrief november 2023

Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Nieuwsbrieven 20 oktober 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

ltr.213.informatiebijeenkomstenmeerjarigesubsidi.webp
Nieuwsbrieven 15 september 2023

Nieuwsbrief september 2023

Beeld: © Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Beeld: © Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
Nieuwsbrieven 23 juni 2023

Nieuwsbrief juni 2023

Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Nieuwsbrieven 19 mei 2023

Nieuwsbrief mei 2023

Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Nieuwsbrieven 21 april 2023

Nieuwsbrief april 2023