8 juli 2015

Nieuwsbrief 8 juli 2015


Veranderingen compositieregelingen

Binnen de compositieregelingen is een aantal veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van KWINK groep . De veranderingen hebben tot doel de verbinding tussen muziekauteurs en de rest van de spelers in de podiumkunsten robuuster te maken. De regelingen geven meer ruimte. Aan de ene kant zet het Fonds de eerder ingezette lijn door waarin het opdrachtgevers stimuleert om nieuwe muziek en muziektheater te laten maken. Opdrachtgevers die een grote rol spelen in de hedendaagse muziek, krijgen meer vrijheid bij het verstrekken van opdrachten. Tegelijkertijd wil het Fonds individuele muziekauteurs de ruimte bieden om hun praktijk artistiek te verdiepen.

Het betreft de volgende regelingen:
Werkbijdrage muziekauteur
Opdracht compositie of libretto
Reeks opdrachten compositie en libretto

Nieuwe mogelijkheden subsidie nieuwe makers

De regeling voor nieuwe makers biedt vanaf 1 juli meer ruimte om een productie in de grote zaal te maken. In de bestaande regeling wordt het subsidiebedrag voor voorstellingen in de grote zaal verhoogd, om zo als nieuwe maker de stap naar de grote zaal te zetten zonder al te grote financiële risico's. Daarnaast is er tot 2017 een aparte subsidie voor nieuwe makers voor het hernemen van grotezaalproducties.

De regelingen voor nieuwe makers:
Subsidie nieuwe makers
Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)

Samenwerking Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds rond theaterteksten

Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan gezamenlijk een regeling ontwikkelen voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire verder te stimuleren.

Fonds on Tour; een terugblik

Het zijn turbulente tijden en niemand heeft de wijsheid in pacht. Bij het Fonds Podiumkunsten vonden we het daarom belangrijk verschillende ‘perspectieven’ actief te betrekken bij onze beleidsvoorbereiding. Fonds on Tour vormde ruim anderhalf jaar een letterlijk en virtueel platform waarop het Fonds Podiumkunsten in gesprek ging met heel veel verschillende betrokkenen-bij-de-podiumkunsten. We willen iedereen die de afgelopen periode met ons heeft meegedacht hartelijk bedanken.

Het Fonds Podiumkunsten maakte een Supplement dat een weerslag is van verhitte discussies, enthousiaste pleidooien en nieuwe inzichten. Het Supplement is een van de pijlers onder de denkrichtingen voor de periode 2017-2020.

online versie

Orkater | Foto: Nichon Glerum
Orkater | Foto: Nichon Glerum
nieuwsbrief 18 sep '20

Nieuwsbrief september

nieuwsbrief 11 aug '20

Nieuwsbrief augustus 2020

nieuwsbrief 12 jun '20

Nieuwsbrief juni 2020

Nederlands Blazers Ensemble | Foto: Peter Lodder
Nederlands Blazers Ensemble | Foto: Peter Lodder
nieuwsbrief 11 mei '20

Nieuwsbrief mei 2020

nieuwsbrief 02 apr '20

Nieuwsbrief april 2020

nieuwsbrief 17 mrt '20

Nieuwsbrief maart 2020

nieuwsbrief 07 feb '20

Nieuwsbrief februari 2020

nieuwsbrief 16 jan '20

Nieuwsbrief januari 2020

nieuwsbrief 06 dec '19

Nieuwsbrief december 2019

nieuwsbrief 07 nov '19

Nieuwsbrief november 2019

meer