Nieuwsbrief 8 juli 2015


8 juli 2015

Veranderingen compositieregelingen

Binnen de compositieregelingen is een aantal veranderingen doorgevoerd naar aanleiding van de evaluatie van KWINK groep . De veranderingen hebben tot doel de verbinding tussen muziekauteurs en de rest van de spelers in de podiumkunsten robuuster te maken. De regelingen geven meer ruimte. Aan de ene kant zet het Fonds de eerder ingezette lijn door waarin het opdrachtgevers stimuleert om nieuwe muziek en muziektheater te laten maken. Opdrachtgevers die een grote rol spelen in de hedendaagse muziek, krijgen meer vrijheid bij het verstrekken van opdrachten. Tegelijkertijd wil het Fonds individuele muziekauteurs de ruimte bieden om hun praktijk artistiek te verdiepen.

Het betreft de volgende regelingen:
Werkbijdrage muziekauteur
Opdracht compositie of libretto
Reeks opdrachten compositie en libretto

Nieuwe mogelijkheden subsidie nieuwe makers

De regeling voor nieuwe makers biedt vanaf 1 juli meer ruimte om een productie in de grote zaal te maken. In de bestaande regeling wordt het subsidiebedrag voor voorstellingen in de grote zaal verhoogd, om zo als nieuwe maker de stap naar de grote zaal te zetten zonder al te grote financiële risico's. Daarnaast is er tot 2017 een aparte subsidie voor nieuwe makers voor het hernemen van grotezaalproducties.

De regelingen voor nieuwe makers:
Subsidie nieuwe makers
Subsidie doorstroom nieuwe maker (reprise grote zaal)

Samenwerking Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds rond theaterteksten

Het Nederlands Letterenfonds en het Fonds Podiumkunsten gaan gezamenlijk een regeling ontwikkelen voor de totstandkoming van nieuwe theaterteksten. Het doel is de kwaliteit, diversiteit en ontwikkeling van het Nederlands theaterrepertoire verder te stimuleren.

Fonds on Tour; een terugblik

Het zijn turbulente tijden en niemand heeft de wijsheid in pacht. Bij het Fonds Podiumkunsten vonden we het daarom belangrijk verschillende ‘perspectieven’ actief te betrekken bij onze beleidsvoorbereiding. Fonds on Tour vormde ruim anderhalf jaar een letterlijk en virtueel platform waarop het Fonds Podiumkunsten in gesprek ging met heel veel verschillende betrokkenen-bij-de-podiumkunsten. We willen iedereen die de afgelopen periode met ons heeft meegedacht hartelijk bedanken.

Het Fonds Podiumkunsten maakte een Supplement dat een weerslag is van verhitte discussies, enthousiaste pleidooien en nieuwe inzichten. Het Supplement is een van de pijlers onder de denkrichtingen voor de periode 2017-2020.

online versie

Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
nieuwsbrief 19 mei '23

Nieuwsbrief mei 2023

Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Beeld: © Dana van Leeuwen
nieuwsbrief 21 apr '23

Nieuwsbrief april 2023

Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
nieuwsbrief 17 mrt '23

Nieuwsbrief maart 2023

nieuwsbrief 17 feb '23

Nieuwsbrief februari 2023

Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
nieuwsbrief 20 jan '23

Nieuwsbrief januari 2023

Ronald Snijders met Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
Ronald Snijders met Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
nieuwsbrief 16 dec '22

Nieuwsbrief december 2022

Foto: Ronald Snijders | © Raul Neijhorst
Foto: Ronald Snijders | © Raul Neijhorst
nieuwsbrief 14 nov '22

Nieuwsbrief november 2022

Beeld: © Joshua Hoehne via Unsplash
Beeld: © Joshua Hoehne via Unsplash
nieuwsbrief 21 okt '22

Nieuwsbrief oktober 2022

Mathieu Wijdeven met juryvoorzitter Els Van Steenberghe | foto: © Eric Kampherbeek
Mathieu Wijdeven met juryvoorzitter Els Van Steenberghe | foto: © Eric Kampherbeek
nieuwsbrief 23 sep '22

Nieuwsbrief september 2022

Ronald Snijders en Viktorien van Hulst tijdens het InJazz-festival | Foto: © Karen van Gilst
Ronald Snijders en Viktorien van Hulst tijdens het InJazz-festival | Foto: © Karen van Gilst
nieuwsbrief 22 jul '22

Nieuwsbrief juli 2022

meer