VOORAANKONDIGING GARANTIEREGELING VRIJE PRODUCENTEN


23 december 2022
Foto: © alevision.co via Unsplash
Foto: © alevision.co via Unsplash

In februari 2023 opent het Fonds Podiumkunsten het aanvraagloket van een garantieregeling voor vrije producenten in de podiumkunsten. Met deze nieuwe regeling geeft het Fonds uitvoering aan een voornemen van staatssecretaris Gunay Uslu om vrije producenten in staat te stellen te investeren in nieuw repertoire voor de Nederlandse markt met als doel de kwaliteit en diversiteit van het aanbod te vergroten. Met de regeling wordt daarnaast beoogd een groot publiek te bereiken en werkgelegenheid te stimuleren.


update 30 jan

Update regeling vrije producties

In december 2022 deelden we de kaders voor de nieuwe regeling voor vrije producties, die dit jaar actief zal worden. We verwachten op korte termijn uitsluitsel te kunnen geven over de definitieve inrichting van deze regeling. Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie.
Door het verlenen van garanties verkleint deze regeling investeringsrisico’s voor producenten. Het betreft een regeling in de vorm van een revolverend fonds. De uitwerking van de regeling heeft plaatsgevonden na overleg met zowel het ministerie van OCW als met vertegenwoordigers uit de podiumkunstensector.

De regeling wordt in februari gepresenteerd en er is dan acht weken de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen. Om producenten de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op het aanvraagproces delen we alvast de voorlopige uitgangspunten van de nieuwe garantieregeling. De definitieve uitwerking volgt als de staatssecretaris haar goedkeuring aan de nieuwe regeling heeft gegeven. Aan de voornemens zoals hieronder beschreven kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Uitgangspunten


Bedoeld voor de productie van dans- en (muziek)theatervoorstellingen met professionele cast en creatives;
Garanties zijn aan te vragen voor nieuwe Nederlandse producties;
Voor producties waarbij minimaal 22.500 betalende bezoekers worden begroot;
Gericht op ervaren producenten. Concreet: de artistiek en financieel eindverantwoordelijken moeten minimaal twee vergelijkbare producties hebben gerealiseerd;
De aanvraag moet worden gedaan door rechtspersoon die daadwerkelijk verantwoordelijkheid en financieel risico draagt;
Garantie mogelijk tot €500.000,- en tot een nader te bepalen maximum percentage van de begrote inkomsten;
Revolverend fonds: gebruikers van de regeling dragen bij aan de instandhouding van de garantiemogelijkheid door bij succesvolle projecten een bijdrage te leveren aan het budget van de regeling;
Afrekening vindt plaats met een controleverklaring van een accountant aan de hand van een vooraf vastgesteld controleprotocol.

Aanvragen is niet mogelijk voor meerjarig door het Fonds Podiumkunsten en het ministerie van OCW ondersteunde producenten, voor producties die gebruik maken van een productiesubsidie van het Fonds Podiumkunsten en voor producties die gebruik maken van een lening bij Cultuur&Ondernemen.

In te sturen informatie bij de aanvraag


· Toelichting op de inhoud van de productie en beoogde creatives;
· CV’s van kernleden productie- en artistiek team;
· Geplande tournee met bezoekersprognoses;
· Een gespecificeerde begroting;
· Een dekkingsplan, met specificatie van inkomsten.

Het Fonds organiseert in het eerste jaar in ieder geval één ronde. Bij financiële ruimte kan later in het jaar een tweede ronde plaatsvinden.
Foto: © Tessa Veldhorst
Foto: © Tessa Veldhorst
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: voordracht tijdens een eerdere editie van #NieuweStukken
Foto: voordracht tijdens een eerdere editie van #NieuweStukken
Foto: © Kyle Head via Unsplash
Foto: © Kyle Head via Unsplash
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
nieuws 15 mrt '23

Jaarverslag 2022

De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
meer