10 september 2020

Vacature: Subsidiecoördinator


Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar een subsidiecoördinator met sterke organisatorische vaardigheden en een vlotte pen.


Het Fonds Podiumkunsten in Den Haag is het cultuurfonds voor muziek, muziektheater, dans, theater en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunsten. Het gaat het Fonds Podiumkunsten daarbij om kwaliteit in de meest ruime zin van het woord. Met verschillende subsidies voor individuele kunstenaars, groepen, podia en festivals zet het Fonds zich in voor een podiumkunstsector die zoveel mogelijk verschillende mensen aanspreekt, raakt én midden in de samenleving staat.

Bij het Fonds werken 60 medewerkers. Daarnaast werken we met een poule van externe adviseurs. Zij adviseren in commissies over de subsidieaanvragen.

De functie
De subsidiecoördinator is verantwoordelijk voor de adequate afhandeling van aanvragen en inhoudelijke kwaliteit en consistentie van analyses en adviezen binnen een aan hem of haar toegewezen subsidieronde. Als subsidiecoördinator ben je verantwoordelijk voor de planning, organisatie, bemensing, de voorbereiding en een optimaal verloop van commissievergaderingen. Daarnaast organiseert de coördinator de behandeling van subsidieaanvragen in de adviescommissie, woont de commissievergaderingen bij en draagt zorg voor het schrijven van adviesteksten. De subsidiecoördinator houdt hiertoe regie en onderhoudt proactief inhoudelijk contact met de secretarissen van de betreffende disciplines en functioneel met de rondesecretaris, subsidieconsulenten en bureaumedewerkers. Daarnaast geeft de subsidiecoördinator input aan het te ontwikkelen beleid op deelgebieden van het Fonds. De subsidiecoördinator maakt onderdeel uit van de afdeling subsidieverstrekking en rapporteert aan het afdelingshoofd subsidieverstrekking.

Wie ben jij?
Je bent iemand die projectmatig werkt, verantwoordelijkheid neemt en zorgvuldig conform de richtlijnen handelt. Je bent collegiaal en werkt graag in een team. De passie van het werk zit in het organisatorisch en procedureel goed begeleiden en uitvoeren van de beoordeling van subsidieaanvragen, zoals die nodig is om goede besluiten te kunnen nemen. Je bent stressbestendig en houdt het overzicht op de verschillende processen en taken waar jij verantwoordelijk voor bent. Kortom, jij bent iemand die opbloeit omdat je in deze functie mag regelen, organiseren, mensen coachen en begeleiden en schuwt daarbij niet om verantwoordelijkheid te nemen.

Het Fonds Podiumkunsten wil een grotere diversiteit in haar personeelsbestand. Mensen met verschillende achtergronden in studie, afkomst en cultuur worden nadrukkelijk uitgenodigd om te solliciteren.

Functie eisen

Academisch/HBO+ niveau;
Aantoonbare ervaring met projectmatig werken;
Goede organisatorische- en adviesvaardigheden;
Goede financiële, analytische en argumentatieve vaardigheden;
Communicatief sterk (uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift);
Ervaring in de podiumkunstensector en op de hoogte van trends en ontwikkelingen;
Coachende en organisatorische vaardigheden;
Integer.

Aanbod

Een fulltime dienstverband (36 uur);
Een tijdelijk dienstverband voor een jaar met het vooruitzicht op verlenging;
Een salaris in schaal 11 BBRA (minimaal rond 3.250 euro en maximaal rond 5.000 euro bruto per maand bij een full time dienstverband). Je salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring;
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (o.a. 8% vakantiegeld, een dertiende maand en een jaarlijks persoonlijk budget voor voorstellingsbezoek);
Goede professionele werksfeer.

Procedure
Het Fonds Podiumkunsten laat zich bij de werving van kandidaten voor deze functie ondersteunen door Colourful People. Een schrijftest maakt onderdeel uit van de procedure. Voor vragen over deze functie kun je bellen met Fatima Bouhriani (06 50500747). Solliciteren kan tot en met 11 oktober 2020 via de website van Colourful People.
Foto: Amy Cooks
Foto: Amy Cooks

De minister van OCW heeft vandaag, Prinsjesdag 2020, bekend gemaakt 15 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het Fonds Podiumkunsten. Dit geld is bedoeld om de 71 instellingen die een positief advies hebben ontvangen, maar waarvoor het budget ontoereikend was, alsnog meerjarig te subsidiëren.

Word jij adviseur of voorzitter bij het Fonds Podiumkunsten? Wij zoeken nieuwe adviseurs die op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de podiumkunsten. Adviseurs worden ingezet als commissielid om subsidieaanvragen te beoordelen. Daarnaast zijn ze de oren en ogen van het Fonds.

Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar een subsidiecoördinator met sterke organisatorische vaardigheden en een vlotte pen.

nieuws 02 sep '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het kabinet heeft bekend gemaakt 482 miljoen euro extra uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen.

Geeft u voorstellingen of concerten in het buitenland of woont u de uitvoering van uw eigen werk in het buitenland bij? U kunt vanaf 1 september 2020 aanvragen indienen via het Snelloket.

Een van de gehonoreerde projecten Revelino Pinas en Derillio Alexander
Een van de gehonoreerde projecten Revelino Pinas en Derillio Alexander
Een van de nieuwe makers Ingrid Berger Myhre | Foto: Sara Anke
Een van de nieuwe makers Ingrid Berger Myhre | Foto: Sara Anke
Foto: Jelmer de Haas
Foto: Jelmer de Haas

Na het bekendmaken van de besluiten over de meerjarige aanvragen voor productie en festivals is veel gereageerd op de spreiding van de honoreringen over het land. Daarbij moet worden opgemerkt dat de criteria die het Fonds Podiumkunsten bij de beoordeling heeft gehanteerd, zijn vastgelegd in regelingen die door de minister van OCW op 5 november 2019 zijn goedgekeurd. Hoe is het Fonds omgegaan met de spreiding?

Een van de gehonoreerden Bijlmerparktheater met de Gliphoeve | Foto: Richard Terborg
Een van de gehonoreerden Bijlmerparktheater met de Gliphoeve | Foto: Richard Terborg

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 15 projecten subsidie toegekend binnen de regeling internationalisering.

Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink
Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink

Het Fonds Podiumkunsten heeft 31 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

meer