UITGANGSPUNTEN COMPENSATIEREGELING 4


11 februari 2022

Op 25 januari jl. heeft het kabinet aangekondigd dat de podia en theaters onder voorwaarden weer open mochten. Het Fonds Podiumkunsten heeft de opdracht gekregen van het ministerie van OCW om in dit kader een coronasteunmaatregel uit te voeren. De steun houdt verband met de verschillende beperkende maatregelen voor de sector en richt zich op het weer opengaan van de podia en theaters.


Aanvragen voor deze regeling kunnen worden gedaan door producenten. Zij worden geacht op basis van deze compensatie verantwoordelijkheid te nemen voor anderen in de keten en ervoor te zorgen dat (een reëel deel van) de subsidie terechtkomt bij uitvoerenden, zzp’ers en podia.

In dit bericht zetten we op een rij onder welke voorwaarden subsidie kan worden verkregen op grond van Compensatieregeling 4. Het loket voor deze regeling wordt in de periode maart-april opengesteld. Houd deze website in de gaten voor nadere informatie.

COMPENSATIEREGELING 41 FEBRUARI TOT EN MET 8 MAART | IN ONTWIKKELINGWat zijn de uitgangspunten van de regeling?
De regeling ziet op concerten en voorstellingen die doorgaan en dus in principe niet op annuleringen. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:
  • Annuleringen van ongeplaceerde concerten en voorstellingen als er een verbod op ongeplaceerde concerten en voorstellingen geldt.
  • Annuleringen van geplaceerde concerten en voorstellingen die langer dan 3 uur (inclusief pauze) duren als er een verplichte eindtijd van 22.00 uur geldt.
  • Annuleringen van geplaceerde concerten en voorstellingen als gevolg van quarantaineverplichtingen bij betrokken uitvoerenden of crew.
  • In de regeling wordt een overgangsperiode opgenomen. Tot en met 15 februari komen alle annuleringen in aanmerking voor subsidie.


Het gaat om een tegemoetkoming tot 85% van de misgelopen recetteopbrengsten minus de wel ontvangen kaartverkoopinkomsten. De berekening vindt op dezelfde wijze plaats als bij Compensatieregeling 2 en 3 op basis van een gemiddelde ticketprijs.

Er kan worden aangevraagd door rechtspersonen die producenten/organisatoren van professionele concerten en voorstellingen zijn of door hun vertegenwoordigers. Voorbeelden van een rechtspersoon zijn een stichting of een BV. Eenmanszaken, VOF’s en maatschappen zijn uitgesloten van deze regeling.

  • De regeling ziet niet op amateuraanbod.
  • De regeling ziet niet op buitenlands aanbod.
  • De regeling ziet niet op concerten/voorstellingen met een vergunningsplicht.
  • Producerende instellingen die meerjarig worden gesubsidieerd door OCW of het Fonds zijn uitgesloten.


Voor de uitwerking van de regeling werkt het Fonds samen met zowel het ministerie van OCW als met vertegenwoordigers uit de podiumkunstensector.

Voor vragen over de steunmaatregelen kunt u contact opnemen via compensatieregelingen@fondspodiumkunsten.nl

of

Bas de Kort - b.kort@fondspodiumkunsten.nl
Eduard Versteege – e.versteege@fondspodiumkunsten.nl
V.l.n.r.: Koen Boesman (foto: Erik Van Grieken), Mathieu Wijdeven (foto: Nick Helderman), Raoul de Jong (foto: Hilde Harshage), Peer Wittenbols. Onder: scènefoto TAL (foto: Jan Rymenants).
V.l.n.r.: Koen Boesman (foto: Erik Van Grieken), Mathieu Wijdeven (foto: Nick Helderman), Raoul de Jong (foto: Hilde Harshage), Peer Wittenbols. Onder: scènefoto TAL (foto: Jan Rymenants).
Meral Polat en Andrea Voets | Foto: (l) © Janita Sassen, (r) Claudia Hansen
Meral Polat en Andrea Voets | Foto: (l) © Janita Sassen, (r) Claudia Hansen
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Tolerance Test | Foto: © Matthijs Immink
Tolerance Test | Foto: © Matthijs Immink
De wisselsculptuur
De wisselsculptuur 'John Coltrane' van Jan Wolkers | Foto: Floris Kok
O S C A R | Arno Schuitemaker | Foto: © Bart Grietens
O S C A R | Arno Schuitemaker | Foto: © Bart Grietens
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
De theatertekst voor
De theatertekst voor 'IMMENS' won in 2020 de Toneelschrijfprijs | Foto: © Julian Maiwald
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: © Sjoerd Derine/Delft Fringe Festival
Robin Lie en Doortje Peters van Tappin-It Collective | Foto: © Sjoerd Derine/Delft Fringe Festival
meer