Tweede aanvraagronde HR-voucher: professionaliseer het HR – en organisatiebeleid


28 januari 2022

Culturele en creatieve instellingen kunnen opnieuw de HR-voucher aanvragen voor ondersteuning bij hun HR- en organisatiebeleid. Aanvragen kon al tijdens een eerste ronde in 2021. De doelgroep voor deze voucher is in deze tweede ronde breder en dus beschikbaar voor meer organisaties. Daarnaast is het aan te vragen bedrag dit keer hoger, namelijk maximaal € 20.000, - incl. btw.


Waarvoor?


De regeling dient voor het inhuren van een HR-adviseur die kan bijdragen aan HR-vraagstukken binnen de organisatie. De voucher kan onder andere voor de volgende HR vraagstukken worden ingezet:

het creëren van een veilige werkomgeving (e.g. gedragscodes, signalering)
de ontwikkeling en uitvoering van het opleidingsbeleid voor medewerkers
optimaal hybride werken en thuiswerken
omgaan met krapte op de arbeidsmarkt; verleiden en behouden van talent
goed werkgeverschap en werkgeluk
begeleiding bij de uitvoering van een diversiteitsbeleid
andere HR vraagstukken waaraan binnen de organisatie behoefte is

Initiatiefnemers


De HR-voucher is een initiatief van de zes rijkscultuurfondsen, waaronder het Fonds Podiumkunsten en wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap. Het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel ondersteunt in de uitvoering.

Veranderingen ten opzichte van de eerste aanvraagronde


De eerdere aanvraagronde opende van begin 2021 tot juli 2021. De HR-voucher kon toen aangevraagd worden voor een bedrag van € 6.000, - (incl. btw). Het aan te vragen bedrag is in deze nieuwe ronde € 20.000, - (incl. btw). De groep mogelijke aanvragers is deze ronde uitgebreid.


Voor wie?


Een instelling of gezelschap dat via een aantal specifieke regelingen subsidie ontvangt via een rijkscultuurfonds komt in aanmerking voor de HR-voucher. In het geval van het Fonds Podiumkunsten gaat dit om de ontvangers van de Meerjarige Festivalsubsidies 2021-2024 en de Meerjarige Productiesubsidies 2021-2024. Op de website hr-vouchercultuur.nl is een volledige lijst te vinden van de in aanmerking komende subsidieregelingen per rijkscultuurfonds.

Voor eerdere aanvragers


De HR-voucher is ook aan te vragen als een eerdere aanvraag gehonoreerd werd. Het eerder toegekende bedrag wordt dan in mindering gebracht op het maximaal aan te vragen bedrag. (€ 20.000, - incl BTW). Eerdere aanvragers kunnen zich pas vanaf 21 februari aanmelden voor de regeling. Nieuwe aanvragers krijgen voorrang in het aanvraagproces.

Online spreekuur


Op 15 februari van 10.00 uur tot 11.00 uur kunt u deelnemen aan het online spreekuur over de HR-voucher. Dit spreekuur is bedoeld voor zowel inhoudelijke vragen over de regeling zelf als vragen over de invulling en inzetbaarheid van de HR-voucher.

Aanmelden kan via hrvouchercultuur@caop.nl onder vermelding van uw naam en organisatie.

Aanvragen


Kijk op hrvouchercultuur.nl voor de voorwaarden en voor het indienen van de aanvraag. Op de website vindt u ook interviews met eerdere aanvragers. Neem voor vragen telefonisch contact op via (070) 376 57 72, per mail naar hrvouchercultuur@caop.nl of door het online spreekuur bij te wonen.
update 31 mrt

De HR-Voucher is niet meer aan te vragen.

Per 25-03 is de HR voucher niet meer aan te vragen, omdat het hiervoor beschikbare budget op is. Meer informatie is te vinden via de website van de HR voucher.
Foto: © Tessa Veldhorst
Foto: © Tessa Veldhorst
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: © Daniel Fazio via Unsplash
Foto: voordracht tijdens een eerdere editie van #NieuweStukken
Foto: voordracht tijdens een eerdere editie van #NieuweStukken
Foto: © Kyle Head via Unsplash
Foto: © Kyle Head via Unsplash
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Raoul Steffani | Foto: © Dana van Leeuwen
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Steven Kamperman, Oene van Geel, Albert van Veenendaal en Paul Jarret - Foto: © Jean-Michel Bale
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
Tappin-It Collective - DOEMSDEE | Foto: © Sjoerd Derine
nieuws 15 mrt '23

Jaarverslag 2022

De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
De winnaars van AFAS Edison Pop 2023 | Foto: © Ben Houdijk
FuturoPresente | Campagnebeeld: © Xaviera Altena
FuturoPresente | Campagnebeeld: © Xaviera Altena
Foto: © Rebecca Orlov via Unsplash
Foto: © Rebecca Orlov via Unsplash
Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
Viktorien van Hulst | Foto: © Karen van Gilst
Guy Coolen | Foto: © Marcel Lennartz
Guy Coolen | Foto: © Marcel Lennartz
Julian Schneemann | Foto: © Liz van den Akker
Julian Schneemann | Foto: © Liz van den Akker
Foto: © alevision.co via Unsplash
Foto: © alevision.co via Unsplash
Snijders met Viktorien van Hulst, directeur van het Fonds Podiumkunsten | Foto: © Karen van Gilst
Snijders met Viktorien van Hulst, directeur van het Fonds Podiumkunsten | Foto: © Karen van Gilst
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Zeno van den Broek (linksboven), foto © Paul van Dorsten | Floor van Leeuwen (rechtsboven), foto © Tino Yu | Boogaerdt/VanderSchoot (onder), foto © Annaleen Louwes
Arnon Grunberg met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Arnon Grunberg met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: © Niels Knelis Meijer
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Foto: © shawnanggg via Unsplash
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Dietrich Pott | Foto: © Thijs Huizer
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
Arnon Grunberg | Foto: © Sander Voerman
Mathieu Wijdeven met juryvoorzitter Els Van Steenberghe | foto: © Eric Kampherbeek
Mathieu Wijdeven met juryvoorzitter Els Van Steenberghe | foto: © Eric Kampherbeek
meer