30 maart 2021

Ontwikkelingen rondom de programmeringssubsidies voor podia


Het Fonds ondersteunt momenteel 320 podia verspreid over het land. Hiermee stellen we podia in staat om inhoudelijke keuzes te maken, kwalitatief hoogwaardig aanbod te programmeren en publiek te bereiken.


Programmeringssubsidies zijn voor podia, zeker nu, een belangrijke steun in de rug. Het Fonds vindt een goede landelijke spreiding van programmeringssubsidies van groot belang. Vanwege de onzekerheid rondom de coronamaatregelen hebben we een aantal subsidieregelingen voor podia aangepast.

Automatische verlenging Podiumstartregeling en Subsidie reguliere programmering theater- en concertzalen (SRP)
Sinds 1 september 2020 biedt de Podiumstartregeling als tijdelijke covid-19-maatregel extra steun aan podia. Met ruimere voorwaarden stelt de regeling podia in staat de programmering voort te zetten, ondanks beperkte publieksinkomsten. Het zorgt er bovendien voor dat er ondanks de coronabeperkingen passende gages of uitkoopsommen betaald kunnen worden. De verwachting is dat coronabeperkingen ook komend seizoen van invloed zullen zijn. Daarom is besloten de Podiumstartregeling met één jaar te verlengen, tot en met 31 augustus 2022. Podia die gebruik maken van deze regeling hoeven hiervoor geen nieuwe subsidieaanvraag te doen.

Ook toegekende subsidies in het kader van de subsidie reguliere programmering (SRP) worden met één jaar verlengd, tot en met 31 december 2022. Dit besluit is genomen om podia in deze onzekere tijd niet te belasten met een aanvraagprocedure.

Aanvraagmogelijkheden in 2021: betere spreiding en aandacht voor lokale makers
Het Fonds wil voorkomen dat podia zónder een programmeringssubsidie geen mogelijkheid hebben om in te stromen. Die mogelijkheden zijn er wel degelijk, namelijk:
Dit najaar wordt een reguliere aanvraagronde opengesteld voor de subsidie kleinschalige en incidentele programmering (SKIP) categorie 1. De ‘SKIP 1’ is bedoeld voor kleinschalige podia die minimaal 6 voorstellingen per jaar programmeren;
We komen voor het jaar 2022 met een eenmalige extra subsidieregeling om de spreiding van programmeringssubsidies te verbeteren. Wij constateren dat we in de provincies Drenthe, Zeeland en Flevoland een beperkt aantal podia ondersteunen. In opmaat naar de herziening van de programmeringsregelingen, willen we nu alvast podia in deze provincies de mogelijkheid geven hun programmering te versterken;
De tijdelijke regeling 2P covid-19 is gericht op samenwerkingen van podia en festivals met lokale makers. Deze regeling is aan te vragen door alle podia en festivals in Nederland. Aanvragen kan doorlopend tot en met 30 juni 2021. Meer informatie leest u hier.

Opmaat naar een nieuwe programmeringsregeling
We begonnen de beleidsperiode 2021-2024 met het voornemen de programmeringsregelingen te herzien. We hadden gehoopt rond deze tijd een nieuwe regeling te presenteren. De coronacrisis heeft dit vertraagd. Dit jaar werken we hier verder aan met als doel vanaf 2023 een nieuwe regeling in werking te laten treden. Voorop staat dat het eenvoudiger moet, dat de regeling goed aansluit bij de huidige praktijk en dat programmeringssubsidies goed gespreid zijn over het land.
Foto: Ruben Bleichrodt
Foto: Ruben Bleichrodt
Een van de eerder gehonoreerden Studio Immersief | Foto: Pepijn Cladder
Een van de eerder gehonoreerden Studio Immersief | Foto: Pepijn Cladder

Bloei jij op bij de opdracht om verschillende mensen bij elkaar te brengen om samen een doel te bereiken? Dan is dit een baan voor jou! Als communicatiemedewerker ga je bij Fonds Podiumkunsten helpen bouwen aan een community van externe adviseurs, die een cruciale rol hebben in het toekennen van subsidies aan organisaties en gezelschappen in de podiumkunsten. Met aansprekende content en het inzetten van de juiste middelenmix weet jij de betrokkenheid te vergroten en de doelgroep te inspireren en te activeren. Ook draag je bij aan de interne communicatiestrategie en de ontwikkeling van nieuwe eigentijdse communicatiemiddelen.

Een van de gehonoreerden Nielson | Foto: Chantal Sloep
Een van de gehonoreerden Nielson | Foto: Chantal Sloep
Een van de gehonoreerden Theatergroep De Jonge Honden
Een van de gehonoreerden Theatergroep De Jonge Honden
Een van de gehonoreerden Ragazze Quartet | Foto: Nichon Glerum
Een van de gehonoreerden Ragazze Quartet | Foto: Nichon Glerum
Foto: Sebiha Öztas
Foto: Sebiha Öztas

Het bezwaar van Studio Peer tegen het niet honoreren van zijn subsidieaanvraag door Fonds Podiumkunsten is gegrond verklaard door een onafhankelijke bezwaarcommissie.

Foto: Hans Gerritsen
Foto: Hans Gerritsen
Foto: Sebastian Koudijzer
Foto: Sebastian Koudijzer
Een van de gehonoreerden Vernon Chatlein
Een van de gehonoreerden Vernon Chatlein
Turan Dokht | World Opera Lab. Foto: Nichol Glerum
Turan Dokht | World Opera Lab. Foto: Nichol Glerum
Foto: Een van de gehonoreerden HALTE 6
Foto: Een van de gehonoreerden HALTE 6
meer