Het Sectorplan Cultuur

04 maart 2015
Werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector hebben de handen ineengeslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector. Om dit te bereiken is het Sectorplan Cultuur voor een duurzame arbeidsmarkt gemaakt. Het plan, waarmee een investering van 4,6 miljoen euro is gemoeid, bevat acht maatregelen voor een sterkere cultuursector. De sector zelf financiert de helft.
Via sectorplancultuur.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het Sectorplan. Daar vindt u interviews met betrokkenen, een agenda met activiteiten en ervaringen van kunstenaars en medewerkers. U kunt het sectorplan ook via Twitter volgen: www.twitter.com/SectorplCultuur

Aan de basis van het Sectorplan Cultuur ligt een uitgebreide knelpuntenanalyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector, op basis van onderzoek en van een rondetafelconferentie begin februari 2014 met de belangrijkste betrokken partijen. Hieruit zijn de negen grootste problemen op sectorniveau gedestilleerd en omgezet in acht duurzame en robuuste maatregelen, elk met het specifieke doel om een van deze problemen op termijn op te lossen of minstens flink te verbeteren.

Enkele onderdelen:

Er worden 100 leerwerkplekken gecreëerd voor jongeren. Net afgestudeerde KUO-studenten kunnen op deze manier relevante werkervaring binnen de sector opdoen en in aanraking komen met (creatieve) banen buiten de sector;

825 werklozen en werkzoekenden worden geholpen bij het vinden van nieuw werk door een maatregel die via arbeidsmobiliteit nieuwe banen oplevert. Met de maatregel worden (aanstaande) werklozen en werkzoekenden met intensieve, individuele loopbaantrajecten ondersteund waardoor zij aan de slag kunnen in een nieuwe baan of als zelfstandige;

Scholing in ondernemerschap en in het genereren van meer eigen inkomsten zorgen ervoor dat 500 zzp’ers en 200 werknemers (kunstenaars, conservatoren, bibliothecarissen en algemeen medewerkers) hun duurzame inzetbaarheid vergroten.

1250 medewerkers en werkzoekenden krijgen beter inzicht in hun competenties en mogelijkheden door de maatregel loopbaancheck- en advies, zodat zij gericht naar een andere baan kunnen toewerken.

Goed werkgeverschap en goed werknemerschap - met verbeterd personeelsbeleid, instrumentarium voor loopbaanontwikkeling en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid worden randvoorwaarden geschapen voor een goede basis voor het werken binnen de cultuursector in de 21e eeuw.

 
Met alle partijen uit de sector, die werk biedt aan maar liefst 256.000 werknemers, willen de initiatiefnemers in een tweejarig project de duurzame inzetbaarheid van 3.375 medewerkers stimuleren en behouden. De Federatie Cultuur, Federatie Creatieve Industrie, FNV Kiem, Sociaal Fonds Podiumkunsten, Mobiliteitsfonds Kunsteducatie, Omscholingsregeling Dans, O&O-fonds PodiumKunstWerk en Cultuur-Ondernemen vormen een samenwerkingsverband Sectorplan Duurzame Arbeid Cultuur. Cultuur-Ondernemen is hoofdaanvrager en penvoerder. Een stuurgroep vanuit werkgevers, werknemers en sociale fondsen begeleidt het project.
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images