Extra geld 2017

16 december 2016
De Tweede Kamer heeft vorige week een amendement aangenomen waarmee tien miljoen euro extra beschikbaar komt voor cultuur in 2017. Het Fonds Podiumkunsten zal daarvan circa 9 miljoen ontvangen. Dat is voldoende om alle instellingen die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren.
Daarnaast hebben Kamer en minister geld vrijgemaakt om de instellingen op de ‘zaaglijn’ - de aanvragen die op 1 augustus slechts voor een deel konden worden gehonoreerd - voor het hele geadviseerde bedrag te honoreren voor de hele periode van vier jaar. Hierdoor kunnen Maas, Theater Bellevue, Strijbos & Van Rijswijk alsnog volledig gehonoreerd worden.
Deze extra middelen komen bovenop het eerdere extra geld voor festivals en muziektheater.

De 9 miljoen die extra beschikbaar komt, is voldoende om alle overige gezelschappen en ensembles die een meerjarige aanvraag hebben ingediend waarover een positief advies is uitgebracht, maar die niet kon worden gehonoreerd, alsnog voor één jaar te subsidiëren.

Dit alles betekent dat het jaar 2017 heel anders begint dan we eerder dachten: de groep gezelschappen en ensembles met een meerjarig subsidie groeit sterk. Tegelijkertijd zijn we ons er van bewust dat er binnen die groep grote verschillen zijn. Die verschillen hebben te maken met het moment waarop aanvragers zekerheid hebben gekregen of krijgen over hun vooruitzichten en de periode waarvoor zij verzekerd zijn van subsidie. Dat roept veel vragen op en voor een aantal een veelheid aan onzekere factoren. Volgend jaar blijft daarom hoogst waarschijnlijk nog een 'bewogen' jaar.
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Monica Akihary | Foto: © Karen van Gilst
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Tania Kross met staatssecretaris Gunay Uslu | Foto: © Anne Reitsma
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Bijeenkomst van het Fonds Podiumkunsten, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Utrecht.
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Bijeenkomst Den Haag. Foto: © Claudia Hansen
Beeld: © Ailime via Getty Images
Beeld: © Ailime via Getty Images