Evaluatie regeling internationalisering


15 juni 2016

De komende vier maanden wordt de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd. Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep hier opdracht toe gegeven. Het doel van de evaluatie is om aanbevelingen te verzamelen voor de verdere uitwerking van het beleid op het gebied van internationalisering en input te krijgen voor aanpassingen van de regeling.


De internationaliseringsregeling is sinds 2009 operationeel en heeft ten doel de speelmogelijkheden en de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumsector in het buitenland te vergroten, kwaliteit en innovatie met internationale uitwisseling en coproductie te stimuleren en de presentatie van toonaangevend aanbod uit het buitenland in Nederland mogelijk te maken.

KWINK groep zal nagaan in hoeverre de beoogde doelen van de regeling bereikt worden en daarnaast advies uitbrengen over eventuele veranderingen in de regeling, de doelstelling daarvan en de verbetering die daardoor te verwachten is. Daarvoor wordt een enquête uitgezet onder alle aanvragers van de regeling tussen 2013 en 2016 en worden er verdiepende gesprekken gevoerd met ongeveer veertig geselecteerde gesprekspartners.

De resultaten van de evaluatie zullen in het najaar gepubliceerd worden.
V.l.n.r.: Koen Boesman (foto: Erik Van Grieken), Mathieu Wijdeven (foto: Nick Helderman), Raoul de Jong (foto: Hilde Harshage), Peer Wittenbols. Onder: scènefoto TAL (foto: Jan Rymenants).
V.l.n.r.: Koen Boesman (foto: Erik Van Grieken), Mathieu Wijdeven (foto: Nick Helderman), Raoul de Jong (foto: Hilde Harshage), Peer Wittenbols. Onder: scènefoto TAL (foto: Jan Rymenants).
Meral Polat en Andrea Voets | Foto: (l) © Janita Sassen, (r) Claudia Hansen
Meral Polat en Andrea Voets | Foto: (l) © Janita Sassen, (r) Claudia Hansen
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Van Doesburghuis | Foto: © Johannes Schwartz
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
meer