15 juni 2016

Evaluatie regeling internationalisering


De komende vier maanden wordt de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd. Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep hier opdracht toe gegeven. Het doel van de evaluatie is om aanbevelingen te verzamelen voor de verdere uitwerking van het beleid op het gebied van internationalisering en input te krijgen voor aanpassingen van de regeling.


De internationaliseringsregeling is sinds 2009 operationeel en heeft ten doel de speelmogelijkheden en de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumsector in het buitenland te vergroten, kwaliteit en innovatie met internationale uitwisseling en coproductie te stimuleren en de presentatie van toonaangevend aanbod uit het buitenland in Nederland mogelijk te maken.

KWINK groep zal nagaan in hoeverre de beoogde doelen van de regeling bereikt worden en daarnaast advies uitbrengen over eventuele veranderingen in de regeling, de doelstelling daarvan en de verbetering die daardoor te verwachten is. Daarvoor wordt een enquête uitgezet onder alle aanvragers van de regeling tussen 2013 en 2016 en worden er verdiepende gesprekken gevoerd met ongeveer veertig geselecteerde gesprekspartners.

De resultaten van de evaluatie zullen in het najaar gepubliceerd worden.

Vanaf 18 januari kan bij het Fonds Podiumkunsten een vergoeding worden aangevraagd voor vrije producties die getroffen zijn door COVID-19. Deze regeling biedt financiële compensatie voor vrije producties waarvan uitvoeringen niet of maar gedeeltelijk volgens planning kunnen doorgaan.

Foto: Merlijn Doomernik
Foto: Merlijn Doomernik

Het Fonds Podiumkunsten heeft per 1 januari nieuwe adviseurs en voorzitters benoemd. Deze 37 adviseurs en 5 voorzitters zullen de huidige poule van adviescommissies versterken. De commissies komen in wisselende samenstelling bijeen voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

Een van de gehonoreerden Rubén Sánchez | Foto: Cripta Schreepers
Een van de gehonoreerden Rubén Sánchez | Foto: Cripta Schreepers
Een van de gehonoreerden, Andys Skordis
Een van de gehonoreerden, Andys Skordis
Een van de gehonoreerden SamShine Theatre
Een van de gehonoreerden SamShine Theatre
nieuws 21 dec '20

Fijne feestdagen

Foto: Satellite June
Foto: Satellite June
Een van de gehonoreerde projecten Jihad van Liefde Foto: Jesse Budel
Een van de gehonoreerde projecten Jihad van Liefde Foto: Jesse Budel
meer