15 juni 2016

Evaluatie regeling internationalisering


De komende vier maanden wordt de internationaliseringsregeling van het Fonds Podiumkunsten geëvalueerd. Het Fonds Podiumkunsten heeft KWINK groep hier opdracht toe gegeven. Het doel van de evaluatie is om aanbevelingen te verzamelen voor de verdere uitwerking van het beleid op het gebied van internationalisering en input te krijgen voor aanpassingen van de regeling.


De internationaliseringsregeling is sinds 2009 operationeel en heeft ten doel de speelmogelijkheden en de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumsector in het buitenland te vergroten, kwaliteit en innovatie met internationale uitwisseling en coproductie te stimuleren en de presentatie van toonaangevend aanbod uit het buitenland in Nederland mogelijk te maken.

KWINK groep zal nagaan in hoeverre de beoogde doelen van de regeling bereikt worden en daarnaast advies uitbrengen over eventuele veranderingen in de regeling, de doelstelling daarvan en de verbetering die daardoor te verwachten is. Daarvoor wordt een enquête uitgezet onder alle aanvragers van de regeling tussen 2013 en 2016 en worden er verdiepende gesprekken gevoerd met ongeveer veertig geselecteerde gesprekspartners.

De resultaten van de evaluatie zullen in het najaar gepubliceerd worden.

Eind 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten CAOP gevraagd om dialoogsessies te organiseren voor zakelijk leiders van producerende instellingen en festivalorganisaties over fair pay. Doel van de sessies was om het bewustzijn en de kennis over het onderwerp te vergroten.

Vrijdag 14 februari 2020 ontvingen we het treurige nieuws dat pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw is overleden.

In 2020 start DEN met een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstinstellingen. DEN begeleidt daarbij veertien deelnemers met het in kaart brengen en duurzaam organiseren van het eigen archief. Het traject vraagt een tijdsinvestering van 80 uur en vindt in 2020 twee keer plaats, in het voorjaar en in het najaar. Voor deelnemers is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
nieuws 05 feb '20

Beleidsplan 2021 - 2024

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor een meerjarige festivalsubsidie voor de periode 2021-2024? Kijk op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl voor ons overzicht van veelgestelde vragen.

Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Tetsuro Miyazaki
nieuws 22 jan '20

Fast Forward 2 van start

Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
Sacré Printemps, Hafiz Dhaou en Aïcha M’barek, festival On Marche. Foto: J. van Belle
meer