2 november 2016

Code Culturele Diversiteit Award 2016


De Code Culturele Diversiteit Award wordt elk jaar uitgereikt aan een instelling die of een project dat zich op een bijzondere wijze inzet op het gebied van culturele diversiteit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 5000. Met het geld krijgt de winnaar een impuls het goede werk voort te zetten.


De prijswinnaar wordt gekozen uit de Best Practices die gedurende het hele jaar worden verzameld. Dit zijn voorbeelden van instellingen en projecten die actief zijn op het gebied van diversiteit. Het kan een theatergroep zijn die het werk van cultureel diverse makers uitvoert of een museum dat via nieuwe kanalen bewust een ander publiek opzoekt. Maar het kan ook gaan om een dansgezelschap dat de wijken intrekt of een kunstproject dat tot stand komt dankzij de samenwerking van cultureel diverse partners.

Wilt u nog meedingen naar de prijs? Dan moet de aanmelding van de Best Practice vóór 1 december 2016 binnen zijn. Er is vooral nog plek voor sprekende voorbeelden op het gebied van beeldende kunst, dans, erfgoed, design, literatuur, film en talentontwikkeling.

De longlist voor de CCD Award 2016 wordt bekend gemaakt op 7 december tijdens het OCW Congres Cultuur in Beeld in Rotterdam. De winnaar wordt in het voorjaar van 2017 uitgekozen door de jury onder leiding van juryvoorzitter Mariëtte Hamer.

Kijk voor meer informatie of voor het aanmelden van een best practice op: codeculturelediversiteit.com

De zes Rijkscultuurfondsen dragen bij aan het prijzengeld van de Code Culturele Diversiteit Award.

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2021 aan 78 makers c.q. producerende instellingen en 58 festivals een meerjarige subsidie. Voor de producenten geldt dat van de 202 aanvragers slechts 39% wordt gehonoreerd. Bij de festivals ligt het percentage honoreringen een stuk hoger: vrijwel alle positief beoordeelde festivals krijgen een programmeringsbijdrage. Alle festivals die zijn voorgedragen voor een organisatiebijdrage, krijgen deze ook. Henriëtte Post, directeur-bestuurder: “Wij zijn er trots op dat we de gehonoreerde makers en instellingen in staat kunnen stellen de podiumkunsten te verrijken, maar we realiseren ons tegelijkertijd dat de uitkomsten voor velen een bittere pil zullen zijn.”

nieuws 28 jul '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Het Fonds Podiumkunsten kent in totaal 22.164.200 euro toe aan meerjarige gezelschappen, ensembles en festivals en daarnaast 23.571.744 euro aan podia. Het totale bedrag maakt onderdeel uit van de 300 miljoen euro die het kabinet als steunpakket beschikbaar stelde aan de culturele sector om de COVID-19 crisis het hoofd te kunnen bieden.

Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 15 projecten subsidie toegekend binnen de regeling internationalisering.

Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink
Een van de gehonoreerden Bo Tarenskeen | Foto: Michiel Cotterink

Het Fonds Podiumkunsten heeft 31 projecten gehonoreerd voor de nieuwe en tijdelijke regeling Balkonscènes.

Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst
Een van de gehonoreerden Maxim Shalygin | Foto: Brendon Heinst

Het Fonds Podiumkunsten heeft 30 projecten gehonoreerd voor de regeling Balkonscènes.

Foto: David Jagersma
Foto: David Jagersma
meer