wo. 5 juni 2019

Aanvullend honorarium voor musici verstrekt


In 2018 kregen 10 ensembles die meerjarig subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten samen in totaal 300.000 euro uitgekeerd. Die ensembles konden daarmee een aanvullend honorarium verstrekken aan musici. De regeling subsidiekader ensemblemiddelen 2018 -2020 is tijdelijk en loopt tot eind 2020.


In 2016 heeft de minister van OCW extra geld uitgetrokken om de honorering van musici in middelgrote ensembles te kunnen verbeteren. Met ingang van 2018 wordt jaarlijks een bedrag van 3 ton verdeeld over tien ensembles die door het Fonds Podiumkunsten meerjarig worden ondersteund. De ensembles krijgen een bedrag dat afhankelijk is van het aantal musici dat heeft meegespeeld tijdens concerten waarbij grootbezet repertoire wordt uitgevoerd. Op dit moment wordt op verschillende vlakken onderzoek gedaan naar de manier om eerlijke beloning in de podiumkunsten mogelijk te maken.

Bekijk hier de lijst met gehonoreerde ensembles

Binnen dit subsidiekader zijn ook gezamenlijke initiatieven tussen podia en de ensembles ondersteund. Het doel van deze samenwerking is om meer publiek te bereiken voor grootbezet repertoire. In het afgelopen jaar zijn de volgende publiciteitscampagnes ondersteund:

De schatkamer van Paul van Nevel - Nederlands Kamerkoor - 7.200 euro
Café Zimmermann - Nederlandse Bachvereniging - 4.750 euro
Vergeten - Nederlands Kamerkoor - 6.400 euro
Tournee Jazz Orchestra of the Concertgebouw & Fuse - 4.025 euro
Motetten en Passiemuziek - Nederlandse Bachvereniging - 4.800 euro
Holland Baroque meets Dorothee Mields - 6.400 euro
Kerst met Bach - Nederlandse Bachvereniging - 7.200 euro
Les Cloches de Noël - Holland Baroque - 7.200 euro
Nina Simone by Sabrina Starke - Jazz Orchestra of the Concertgebouw - 5.600 euro
Duister Rusland - Nederlands Kamerkoor - 6.400 euro
Symmetries - Nederlands Blazers Ensemble - 7.200 euro
Die Jahreszeiten - Orkest van de 18e eeuw - 3.200 euro
Café Zimmermann | Nederlandse Bachvereniging | Foto: Anna van Kooij
Café Zimmermann | Nederlandse Bachvereniging | Foto: Anna van Kooij
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Bambie | Foto: SYB
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Marjet Moorman
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Een van de gehonoreerden Poppodium de Spot met de Dansers | Foto: Bart Grietens
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Theater Artemis & Het Zuidelijk Toneel | Het verhaal van het verhaal | Foto: Kurt Van der Elst
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden Yorick van Norden
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden ARTVARK saxophone Quartet | Agwa Productions | Foto: Lenny Oosterwijk
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs
Een van de gehonoreerden Slagwerk Den Haag | Foto: Gerrit Schreurs

Eerlijke beloning voor eerlijk werk, dat moet de norm zijn. Maar hoe komen we daar? En wie heeft welke rol? Het Fonds Podiumkunsten heeft daarover advies ingewonnen bij het kennis –en dienstencentrum CAOP. Het advies van het CAOP geeft inzicht in de verantwoordelijkheden van diverse partijen, waaronder instellingen, financiers en uitvoerenden. Het Fonds gebruikt het advies van het CAOP bij de voorbereidingen op de beleidsperiode 2021-2024.

meer