15 oktober 2020

9 toekenningen internationalisering


Het Fonds Podiumkunsten heeft aan 9 projecten subsidie toegekend binnen de regeling internationalisering.


Voor het onderdeel Buitenlandse voorstellingen of concerten in Nederland zijn er 6 aanvragen behandeld, deze hebben allen subsidie ontvangen. Er zijn 4 aanvragen voor het onderdeel Uitwisselingsprojecten behandeld, waarvan er 1 gehonoreerd is. Van de 2 aanvragen voor de regeling Dutch presentations abroad zijn er 2 gehonoreerd.

Aanvragen worden vier keer per jaar behandeld. In deze derde ronde van dit jaar zijn er in totaal 12 aanvragen in behandeling genomen, waarvan er 9 subsidie hebben ontvangen. Het beschikbare budget is 292.500 euro.

De lijst met toekenningen is hier te bekijken.

De regeling internationalisering ondersteunt de internationale ambities van makers en uitvoerders en draagt bij aan reflectie op internationaal niveau.
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Een van de gehonoreerde projecten Sites of Memory
Foto: Merlijn Doomernik
Foto: Merlijn Doomernik

Het Fonds Podiumkunsten heeft per 1 januari nieuwe adviseurs en voorzitters benoemd. Deze 37 adviseurs en 5 voorzitters zullen de huidige poule van adviescommissies versterken. De commissies komen in wisselende samenstelling bijeen voor de beoordeling van subsidieaanvragen.

Een van de gehonoreerden Rubén Sánchez | Foto: Cripta Schreepers
Een van de gehonoreerden Rubén Sánchez | Foto: Cripta Schreepers
Een van de gehonoreerden, Andys Skordis
Een van de gehonoreerden, Andys Skordis
Een van de gehonoreerden SamShine Theatre
Een van de gehonoreerden SamShine Theatre
nieuws 21 dec '20

Fijne feestdagen

Foto: Satellite June
Foto: Satellite June
Een van de gehonoreerde projecten Jihad van Liefde Foto: Jesse Budel
Een van de gehonoreerde projecten Jihad van Liefde Foto: Jesse Budel
Een van de gehonoreerde nieuwe makers Sandra Kramerova | Foto Sjoerd Derine
Een van de gehonoreerde nieuwe makers Sandra Kramerova | Foto Sjoerd Derine
meer