15 maart 2016

217 aanvragen, budget 2 keer overvraagd


Het Fonds Podiumkunsten neemt 217 aanvragen van gezelschappen, ensembles, andersoortige producenten, festivals en concoursen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Het beschikbare budget van 25,4 miljoen euro per jaar werd hiermee ruim 2 keer overvraagd. Tot dinsdag 1 maart 17.00 uur konden podiumkunstinstellingen een aanvraag indienen. Voor de aanvraagronde in 2012 ontvingen we 206 aanvragen en was de druk op het budget even hoog.


Op twee festivals na dienen alle instellingen die nu een meerjarige subsidie van het Fonds ontvangen weer een aanvraag in. De twee betreffende festivals dienden bij het ministerie van OCW een aanvraag in voor een plaats in de culturele Basisinfrastructuur. 136 aanvragen komen van instellingen die op dit moment geen meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten ontvangen.

“Het is opvallend dat zich onder de ‘nieuwe aanvragers’ veel ensembles, gezelschappen en festivals bevinden die vier jaar geleden wel een positief advies kregen, maar waarvoor toen onvoldoende geld beschikbaar was om hun aanvraag te honoreren. 35 van deze instellingen dienen opnieuw een aanvraag in. Het aantal organisaties dat echt voor het eerst een meerjarige subsidie aanvraagt is gelukkig ook substantieel, want zonder nieuw bloed verschraalt op den duur het culturele leven. Maar garanties over de uitkomsten kunnen we niet geven, de kwaliteit van de plannen geeft altijd de doorslag.”
zegt Fondsdirecteur Henriëtte Post.

54 van de 217 aanvragen betreffen een aanvraag voor een meerjarige festivalsubsidie. Voor de meerjarige productiesubsidie hebben we 68 aanvragen ontvangen binnen de discipline theater, 45 aanvragen betreffen muziek, 28 aanvragen komen van dansgezelschappen en 22 voor muziektheater. Alle deelbudgetten worden overvraagd, het deelbudget voor festivals zelfs ruim 4 keer.

Met de meerjarige activiteitensubsidie ondersteunt het Fonds Podiumkunsten activiteiten die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig en pluriform aanbod van professionele podiumkunsten in Nederland en het opbouwen en bereiken van een publiek daarvoor.

Beoordeling van de aanvragen
De komende tijd worden de aanvragen beoordeeld door deskundige adviescommissies. Iedere discipline heeft een eigen commissie met daarin adviseurs, al dan niet met een achtergrond in de podiumkunstensector, met diverse expertises. De commissies staan onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die niet meestemt. De voorzitter heeft tot taak de kwaliteit en integriteit van het adviesproces te bewaken.

Criteria
De adviescommissies beoordelen de aanvragen aan de hand van de volgende criteria: artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod in Nederland en geografische spreiding. Aanvragen van festivals worden ook beoordeeld op de bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten en de aanwezigheid van een financiële bijdrage van provincie of gemeente.

Beslissing
Op grond van de adviezen van de commissie neemt de Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten een besluit over de aanvragen. Op dinsdag 2 augustus worden de subsidiebeslissingen voor de meerjarige activiteitensubsidies 2017-2020 bekend gemaakt.

In verband met onderhoudswerkzaamheden is Mijn Fonds niet bereikbaar op zaterdag 8 mei tussen 18.00 en 22.00 uur.

Een van de gehonoreerde nieuwe makers Fuensanta Mendez | Foto: Felipe Pipi
Een van de gehonoreerde nieuwe makers Fuensanta Mendez | Foto: Felipe Pipi
De Nederlandse Fellows uit 2019, v.l.n.r.: Johan Gijsen, Ira Judkovskaja en Caecilia Thunnissen
De Nederlandse Fellows uit 2019, v.l.n.r.: Johan Gijsen, Ira Judkovskaja en Caecilia Thunnissen
Winnaars van de Matthijs Vermeulenprijs 2019 en 2017; Aart Strootman en Kate Moore |  Foto: Rob Hogeslag
Winnaars van de Matthijs Vermeulenprijs 2019 en 2017; Aart Strootman en Kate Moore | Foto: Rob Hogeslag
Een van de eerder gehonoreerden Studio Immersief | Foto: Pepijn Cladder
Een van de eerder gehonoreerden Studio Immersief | Foto: Pepijn Cladder
Een van de gehonoreerden Nielson | Foto: Chantal Sloep
Een van de gehonoreerden Nielson | Foto: Chantal Sloep
Een van de gehonoreerden Theatergroep De Jonge Honden
Een van de gehonoreerden Theatergroep De Jonge Honden
meer