25 november 2015

195 toekenningen SKIP voor 2016-2017


De 195 toekenningen voor de SKIP (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) 2016-2017 zijn bekend.


Op 26 augustus 2015 zijn er 241 aanvragen voor een aanwijzing als SKIP-podium voor de jaren 2016 en 2017 bij het Fonds Podiumkunsten ingediend. Daarvan zijn er 234 in behandeling genomen.

Alle in behandeling genomen aanvragen zijn getoetst aan de volgende criteria:
Artistieke positie van de aanvrager;
Publieksfunctie van de aanvrager;
Bijdrage aan de pluriformiteit;
Bijdrage aan de geografische spreiding.

Dat heeft geleid tot de honorering van 195 aanvragen, waarvan er 140 zijn aangewezen in Categorie 1 (maximaal € 5.000,- subsidie per jaar), 29 in Categorie 2 (€ 5.000,- tot en met € 15.000,- subsidie per jaar) en 26 in Categorie 3 (€ 15.000,- tot en met € 25.000,- subsidie per jaar).

Met de SKIP beoogt het Fonds Podiumkunsten landelijk de presentatie van een gevarieerd en kwalitatief hoog podiumkunstenaanbod en het publieksbereik daarvan te versterken. Het Fonds ondersteunt met deze regeling een fijnmazig netwerk van podia, goed gespreid over het hele land. Van dorpskerkjes die zes klassieke concerten per jaar organiseren, tot kleine theaterzalen met een groot aandeel gesubsidieerd aanbod, tot grote schouwburgen die deze subsidie inzetten om een nieuwe lijn in de programmering te ontwikkelen.

Voor de SKIP-regeling is een totaalbedrag van € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar.

Bekijk hier de toegekende bedragen.
Op onderstaande landkaart is te zien hoe de gehonoreerde aanwijzingen zijn gespreid over Nederland.
nieuws 29 sep '20

Updates COVID-19

Op deze pagina vindt u informatie over de laatste ontwikkelingen en Fondsmaatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Op maandagavond zijn er nieuwe maatregelen aangekondigd door premier Mark Rutte om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september en zijn in ieder geval voor de komende 3 weken van kracht.

Foto: Amy Cooks
Foto: Amy Cooks

De minister van OCW heeft vandaag, Prinsjesdag 2020, bekend gemaakt 15 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het Fonds Podiumkunsten. Dit geld is bedoeld om de 71 instellingen die een positief advies hebben ontvangen, maar waarvoor het budget ontoereikend was, alsnog meerjarig te subsidiëren.

Word jij adviseur of voorzitter bij het Fonds Podiumkunsten? Wij zoeken nieuwe adviseurs die op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen in de podiumkunsten. Adviseurs worden ingezet als commissielid om subsidieaanvragen te beoordelen. Daarnaast zijn ze de oren en ogen van het Fonds.

Het Fonds Podiumkunsten is op zoek naar een subsidiecoördinator met sterke organisatorische vaardigheden en een vlotte pen.

Het kabinet heeft bekend gemaakt 482 miljoen euro extra uit te trekken om de gevolgen van de coronacrisis voor kunstenaars en culturele instellingen op te vangen.

meer