195 toekenningen SKIP voor 2016-2017


25 november 2015

De 195 toekenningen voor de SKIP (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) 2016-2017 zijn bekend.


Op 26 augustus 2015 zijn er 241 aanvragen voor een aanwijzing als SKIP-podium voor de jaren 2016 en 2017 bij het Fonds Podiumkunsten ingediend. Daarvan zijn er 234 in behandeling genomen.

Alle in behandeling genomen aanvragen zijn getoetst aan de volgende criteria:
Artistieke positie van de aanvrager;
Publieksfunctie van de aanvrager;
Bijdrage aan de pluriformiteit;
Bijdrage aan de geografische spreiding.

Dat heeft geleid tot de honorering van 195 aanvragen, waarvan er 140 zijn aangewezen in Categorie 1 (maximaal € 5.000,- subsidie per jaar), 29 in Categorie 2 (€ 5.000,- tot en met € 15.000,- subsidie per jaar) en 26 in Categorie 3 (€ 15.000,- tot en met € 25.000,- subsidie per jaar).

Met de SKIP beoogt het Fonds Podiumkunsten landelijk de presentatie van een gevarieerd en kwalitatief hoog podiumkunstenaanbod en het publieksbereik daarvan te versterken. Het Fonds ondersteunt met deze regeling een fijnmazig netwerk van podia, goed gespreid over het hele land. Van dorpskerkjes die zes klassieke concerten per jaar organiseren, tot kleine theaterzalen met een groot aandeel gesubsidieerd aanbod, tot grote schouwburgen die deze subsidie inzetten om een nieuwe lijn in de programmering te ontwikkelen.

Voor de SKIP-regeling is een totaalbedrag van € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar.

Bekijk hier de toegekende bedragen.
Op onderstaande landkaart is te zien hoe de gehonoreerde aanwijzingen zijn gespreid over Nederland.
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Foto: Hanson in Paradiso | © Paradiso
Tolerance Test | Foto: © Matthijs Immink
Tolerance Test | Foto: © Matthijs Immink
De wisselsculptuur
De wisselsculptuur 'John Coltrane' van Jan Wolkers | Foto: Floris Kok
O S C A R | Arno Schuitemaker | Foto: © Bart Grietens
O S C A R | Arno Schuitemaker | Foto: © Bart Grietens
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
De theatertekst voor
De theatertekst voor 'IMMENS' won in 2020 de Toneelschrijfprijs | Foto: © Julian Maiwald
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
KUNST (Tessa & Olivier) | Foto: © Moon Saris
meer