25 november 2015

195 toekenningen SKIP voor 2016-2017


De 195 toekenningen voor de SKIP (Subsidie Kleinschalige en Incidentele Programmering) 2016-2017 zijn bekend.


Op 26 augustus 2015 zijn er 241 aanvragen voor een aanwijzing als SKIP-podium voor de jaren 2016 en 2017 bij het Fonds Podiumkunsten ingediend. Daarvan zijn er 234 in behandeling genomen.

Alle in behandeling genomen aanvragen zijn getoetst aan de volgende criteria:
Artistieke positie van de aanvrager;
Publieksfunctie van de aanvrager;
Bijdrage aan de pluriformiteit;
Bijdrage aan de geografische spreiding.

Dat heeft geleid tot de honorering van 195 aanvragen, waarvan er 140 zijn aangewezen in Categorie 1 (maximaal € 5.000,- subsidie per jaar), 29 in Categorie 2 (€ 5.000,- tot en met € 15.000,- subsidie per jaar) en 26 in Categorie 3 (€ 15.000,- tot en met € 25.000,- subsidie per jaar).

Met de SKIP beoogt het Fonds Podiumkunsten landelijk de presentatie van een gevarieerd en kwalitatief hoog podiumkunstenaanbod en het publieksbereik daarvan te versterken. Het Fonds ondersteunt met deze regeling een fijnmazig netwerk van podia, goed gespreid over het hele land. Van dorpskerkjes die zes klassieke concerten per jaar organiseren, tot kleine theaterzalen met een groot aandeel gesubsidieerd aanbod, tot grote schouwburgen die deze subsidie inzetten om een nieuwe lijn in de programmering te ontwikkelen.

Voor de SKIP-regeling is een totaalbedrag van € 1,2 miljoen per jaar beschikbaar.

Bekijk hier de toegekende bedragen.
Op onderstaande landkaart is te zien hoe de gehonoreerde aanwijzingen zijn gespreid over Nederland.

Het Fonds is vandaag telefonisch niet bereikbaar van 12.00 tot 13.00 uur.

Eind 2019 heeft het Fonds Podiumkunsten CAOP gevraagd om dialoogsessies te organiseren voor zakelijk leiders van producerende instellingen en festivalorganisaties over fair pay. Doel van de sessies was om het bewustzijn en de kennis over het onderwerp te vergroten.

Vrijdag 14 februari 2020 ontvingen we het treurige nieuws dat pianist, componist en dirigent Reinbert de Leeuw is overleden.

In 2020 start DEN met een archiefdoorlichtingstraject voor podiumkunstinstellingen. DEN begeleidt daarbij veertien deelnemers met het in kaart brengen en duurzaam organiseren van het eigen archief. Het traject vraagt een tijdsinvestering van 80 uur en vindt in 2020 twee keer plaats, in het voorjaar en in het najaar. Voor deelnemers is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
Een van de gehonoreerde projecten Xclusiv Company
nieuws 05 feb '20

Beleidsplan 2021 - 2024

Overweegt u een aanvraag in te dienen voor een meerjarige festivalsubsidie voor de periode 2021-2024? Kijk op meerjarig.fondspodiumkunsten.nl voor ons overzicht van veelgestelde vragen.

Foto: Tetsuro Miyazaki
Foto: Tetsuro Miyazaki
nieuws 22 jan '20

Fast Forward 2 van start

meer