di. 26 augustus 2014

Toekomstagenda van de podiumkunsten www.fondsontour.nl

Stel:
Een theatermaker is gegrepen door de buurt waarin hij woont. Niet zo lang geleden is het lichaam gevonden van een man die tenminste een half jaar dood in zijn woning had gelegen. De theatermaker besluit naar aanleiding hiervan een stuk over en met zijn buurtbewoners te maken. Het culturele centrum in zijn buurt wil graag meewerken en stelt de zaal beschikbaar voor repetities en voorstellingen. De theatermaker stelt een cast samen, die deels uit professionele acteurs bestaat en deels uit buurtbewoners.


Stel:
Een strijkkwartet met een geweldige reputatie ondervindt veel problemen bij het vinden van zalen die hun klassieke programma’s willen afnemen. Maar het spelen zit hen in het bloed en ze zinnen op een list. Ze zoeken succesvol contact met een organisatie die congressen organiseert voor neurologen. Hun optredens tijdens die congressen zijn niet alleen lucratief, ze ontmoeten er ook een neuroloog die dolgraag onderzoek zou willen doen naar de invloed van muziek van Beethoven op het rekenkundig vermogen bij jonge kinderen. Ze ontwikkelen een onderzoeksplan dat deels op basisscholen, deels op reguliere podia wordt uitgevoerd. 

Stel:
Een jonge muziektheatermaker wil een heel eigen interpretatie van Mozarts Così fan tutte op de planken brengen. Samen met een librettist en een arrangeur ‘hertaalt’ hij de opera. Het creatieve team bestaat uit zeer vooraanstaande mensen en voor de cast heeft zij jonge talentvolle zangers op het oog.

Hierboven staan in telegramstijl drie denkbeeldige aanvragen beschreven. Maar we kunnen ons er wel iets bij voorstellen. De bovenste twee zouden misschien tien jaar geleden niet zo snel in onze postbus belanden, maar we zien steeds vaker projecten die een ‘verbinding’ met bijvoorbeeld de directe omgeving van een maker of met de wetenschap aangaan.

Er wordt (ook) in de podiumkunstensector veel gesproken over de veranderingen die we waarnemen in de samenleving. Dan gaat het bijvoorbeeld over het sterk veranderende consumentengedrag, maar ook over de wens van mensen om direct betrokken te zijn bij het ontstaan van kunst of nog sterker, er zelfs deel van uit te willen maken.

Veranderingen in de samenleving zullen ontegenzeggelijk leiden tot accentverschuivingen bij het bepalen waarvoor subsidie in de podiumkunsten in de toekomst moet worden ingezet. Dat is nooit anders geweest. Los van artistieke kwaliteit, want dat zal onveranderd en onverminderd een onderscheidend criterium blijven, hangt het dan af van andere factoren of de hierboven beschreven plannen voor honorering in aanmerking komen.

Die andere factoren gaan op dit moment bijvoorbeeld over de vraag of de voorstellingen goed gespreid over Nederland plaatsvinden, of er sprake is van een type concert of voorstelling dat het publiek niet zo vaak tegenkomt in de programmeringsfolders van de podia.

Eens in de vier jaar presenteren we onze voorgenomen ‘accentverschuivingen’ in een beleidsplan. Het proces dat leidt naar een nieuw beleidsplan stopt eigenlijk nooit, maar er zijn momenten waarop we expliciet met allerlei belanghebbenden in gesprek gaan over de toekomst. Voor de periode 2017-2020 beginnen we eind september met de eerste gespreksronde. Dit keer zullen we dat proces inzichtelijker maken. Op fondsontour.nl kondigen we aan wat komen gaat en doen we verslag van wat besproken is. 

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer