ma. 14 juli 2014

Nieuw kantoorpand

Vandaag voelt een beetje alsof we een lenteschoonmaak achter de rug hebben. Deze eerste blog (want het blog blazen we nieuw leven in) heeft daarom enigszins het karakter van een boodschappenlijstje; ik loop wat zaken langs die ons de afgelopen maanden hebben beziggehouden en ik kijk een beetje vooruit.


Het Fonds zit vanaf vandaag in een nieuw kantoorpand (op het station Den Haag CS!) en onze website heeft een ingrijpende 'make over' ondergaan. Er is geen causaal verband, maar het heeft wel iets organisch om de twee samen te laten vallen.

De verhuizing is niet uit vrije wil; maar omdat ons huurcontract niet werd verlengd. Dat kwam ons niet heel erg slecht uit, omdat we door de reorganisatie, als gevolg van de bezuinigingen, te ruim in ons jasje zaten. Nu houden we met z'n allen kantoor op één verdieping en kunnen nog steeds alle adviescommissievergaderingen in huis organiseren.
En na vijf jaar was het tijd om te website weer eens flink op te frissen en om aan de eisen van deze tijd aan te passen. Op onze nieuwe website staat de aanvrager meer centraal en hebben we aan de gebruikersvriendelijkheid gewerkt.

Ondertussen worden achter de schermen heel wat voorbereidingen getroffen die uiteindelijk moeten resulteren in ons beleidsplan voor de periode 2017-2020. Bij dat proces gaan we op verschillende manieren aanvragers en andere belanghebbenden betrekken en we gaan daar ook verslag van doen.
Het startpunt van onze beleidsvoorbereiding ligt alweer een half jaar achter ons. We organiseerden in december 2013 een viertal Fonds on Tour bijeenkomsten verspreid over het land. Daar vroegen we aan gesubsidieerde instellingen, programmeurs van podia en festivals, lokale beleidsmakers en andere smaakmakers wat de vele veranderingen in de samenleving voor de toekomst van de podiumkunsten zouden kunnen betekenen. Dat heeft een behoorlijke hoeveelheid concrete ideeën, denkrichtingen en dilemma's opgeleverd. Het Fonds destilleerde daaruit een viertal thema's die het komende half jaar nader onder de loep zullen worden genomen en die uiteindelijk heldere beleidsuitgangspunten moeten opleveren. Over het hoe, wat en wanneer leest u meer in de volgende blog.

En natuurlijk vormen de evaluaties van regelingen een belangrijke bron voor zowel aanscherping van ons huidige instrumentarium als ons toekomstige beleid.
Voor komend najaar staat in ieder geval op het programma dat we met alle meerjarig gesubsidieerde instellingen om tafel zullen gaan, om met hen te kijken of en hoe we die in 2011 drastisch veranderde regeling kunnen optimaliseren. De hoogte van hun subsidie wordt nu bepaald aan de hand van een stelsel van normbedragen dat gerelateerd is aan het aantal voorstellingen of concerten dat zij spelen en de grootte van de zalen. We zijn benieuwd wat die manier van 'berekenen' in de praktijk voor gevolgen heeft en of er nog andere ontwikkelingen zijn waar we rekening mee moeten houden.

Terwijl ik dit schrijf ben ik op het Festival d'Avignon. Natuurlijk om er een aantal voorstellingen te bezoeken maar ook om op de door de Nederlandse Ambassade georganiseerde bijeenkomst 'Meet the Dutch' een warm pleidooi te houden voor de Nederlandse podiumkunsten. Want er is veel, heel veel om trots op te zijn.

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer