do. 26 november 2015

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.


Voor het publiek is het onderscheid tussen de BIS en de meerjarig door het Fonds Podiumkunsten gesubsidieerde gezelschappen en ensembles volkomen irrelevant. Maar als je het afmeet aan de recente politieke aandacht voor wie wel of niet in de BIS mag, zou je haast denken dat het in de BIS om het hoogst bereikbare in het culturele leven gaat. Voor een deel is dat begrijpelijk. De instelling van wie de functie is omschreven in de BIS weet zich in sommige gevallen verzekerd van financiële steun voor de komende vier jaar. Maar het zou een misverstand zijn te denken dat de top van het culturele leven zich alleen in de BIS bevindt. Ook de fondsen ondersteunen kunstenaars en gezelschappen die in hun genre even uniek zijn en evenzeer tot de top behoren. De NRC Cultuur Top 100 wordt voor het merendeel ingenomen door kunstenaars en instellingen die niet in de BIS zitten en er ook nooit in hebben gezeten, maar wel ooit door de fondsen zijn ondersteund.

Maar een nog groter misverstand, om niet te zeggen een fatale vergissing, zou het zijn te denken dat als we de functies in de Basisinfrastructuur hebben vervuld en ondersteund, dat we dan de noodzakelijke basis hebben gelegd voor een bloeiend cultureel leven. Dat we er dan wel ongeveer zijn. De term Basisinfrastructuur suggereert dat, maar niets is minder waar.

Wie was het die ooit zei dat voor een bloeiend cultureel leven het Concertgebouworkest even cruciaal was als de buurtbibliotheek? Nou gaat het me niet om het Concertgebouworkest, noch om de buurtbibliotheek, maar wel om de gedachte dat het voor een bloeiend cultureel leven om meer gaat dan alleen het spectaculaire, het gekende en het gevestigde. Het gaat ook, en ik beperk me nu even tot het Fonds Podiumkunsten, om het ondersteunen van het nog niet gekende, het nog niet gevestigde, van nieuwe interessante initiatieven die een andere artistieke taal willen spreken, die andere manieren hebben gevonden om het publiek te bereiken. Zonder die dynamiek verschraalt op den duur het culturele leven.

En deze broodnodige en gezonde doorbloeding staat onder grote druk. De afgelopen vier jaar heeft een groot aantal voormalige BIS-instellingen een beroep op het Fonds gedaan, terwijl de middelen van het Fonds aanzienlijk minder waren. Dat is ten koste gegaan van nieuwe toetreders. Voor de komende jaren dreigt deze situatie te worden gecontinueerd.

Het Fonds Podiumkunsten onderschrijft daarom van harte de brief die de Federatie Cultuur, samen met Kunsten ‘92 en FNV KIEM deze week aan de woordvoerders cultuur in de Tweede Kamer stuurde.
De briefschrijvers roepen de Kamer op om aanstaande maandag (30 november), als de cultuurbegroting wordt behandeld, óók de actieradius van het Fonds Podiumkunsten en de vijf andere fondsen te betrekken bij hun besluitvorming en om (meer) geld beschikbaar te stellen om ruimte te kunnen blijven bieden aan wat evengoed basaal en onmisbaar is voor een bloeiend cultureel leven.

Het Fonds Podiumkunsten is ervan overtuigd dat de som van alle afzonderlijke artistieke inspanningen van gesubsidieerde gezelschappen, ensembles en festivals een zeer krachtig beeld oplevert van hun betekenis voor onze samenleving. Dat beeld wordt veelzeggender en indringender als het niet alleen iets vertelt over de spreiding van al die voorstellingen over het land, het percentage van de zaalbezetting of het subsidiebedrag per bezoeker. Maar als het juist ook laat zien hoe hun podiumkunst het publiek raakt, aan het denken zet, of vermaakt, hoe het ervoor zorgt dat mensen zich meer met elkaar verbonden voelen. We gaan daarom tijdens de maand juni in gesprek met de toezichthouders van meerjarig gesubsidieerden. Door ook hen aan het woord te laten, zetten we een volgende stap op weg naar een betekenisvollere manier van verantwoorden.

Vorige week kende het Fonds Podiumkunsten subsidie toe aan alle festivals die aanvankelijk op 2 augustus hoorden dat zij positief waren beoordeeld, maar dat er helaas onvoldoende budget was om hun aanvraag te honoreren. Ook drie muziektheateraanvragers kregen alsnog subsidie. Want in de brief die minister Bussemaker op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer stuurde, werd extra geld aan het Fonds Podiumkunsten toegezegd om juist dat mogelijk te maken.

blog Henriëtte Post

Het is zover.

Vandaag maakt het Fonds Podiumkunsten bekend welke gezelschappen, ensembles en festivals een meerjarige subsidie ontvangen in de periode 2017-2020.

blog Henriëtte Post

Radiostilte

Af en toe krijgen we een telefoontje van een organisatie met de voorzichtige vraag of er al iets bekend is en waarom het toch zo lang duurt. Adviezen van de Raad voor Cultuur en andere raden zijn immers al lang bekend. Maar tot 2 augustus hoort u even weinig van ons.

Een budget van 25,4 miljoen euro per jaar, 215 aanvragen, meer dan 40 vergaderingen, 34 adviseurs, 5 onafhankelijke voorzitters. Dat zijn de cijfers behorende bij de belangrijke, zo niet de belangrijkste, fase waar we nu in zitten: de vergaderingen. De eerste vergadering in het kader van de meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 vond half april plaats, de laatste staat gepland voor eind mei.

Op 1 maart nam het Fonds Podiumkunsten 215 aanvragen* van podiumkunstinstellingen voor een meerjarige activiteitensubsidie 2017-2020 in behandeling. Wat gebeurt er nu eigenlijk met deze aanvragen? Hoe wordt beoordeeld wie wel of niet subsidie krijgt? De komende maanden neem ik u in mijn blog mee door het verdere proces.

blog Henriëtte Post

In de BIS!....In de wat?

Vraag een willekeurige bezoeker of ie vindt dat Wunderbaum, het ICK van Emio Greco en Pieter C. Scholten of het Asko|Schönberg in de Basisinfrastructuur (BIS) thuishoren en hij of zij zal je zeer glazig aankijken.

blog Henriëtte Post

Vitale verbindingen

Vanochtend (3 november) presenteerde het Fonds Podiumkunsten de (vernieuwde) regeling meerjarige activiteitensubsidie en het beleid voor de periode 2017-2020. In een tijd waarin zo veel gedigitaliseerd is, zou je verwachten dat potentiële aanvragers vooral onze website raadplagen, want daar is immers vanaf nu ook alle informatie te vinden. Maar Herz in TivoliVredenburg zat vol, met bekende en nieuwe aanvragers, beleidsmakers en belangenbehartigers. Uit Zeeland, Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, kortom uit het hele land. Het is aan anderen om te beoordelen of de informatie die wij verstrekten helder en behulpzaam is. Wij weten in ieder geval na vanochtend dat heel veel gezelschappen, ensembles en festivals zich opmaken voor een aanvraag. Het belooft dus een spannende zomer te worden. Hieronder vindt u de speech die ik vanmorgen in TivoliVredenburg uitsprak.

blog Henriëtte Post

Meten, wegen & weten

Ze klinkt al lange tijd, de verzuchting dat cijfers nooit het hele verhaal vertellen over de betekenis van (podium)kunst voor de samenleving. Daarom is het Fonds al een aantal jaren geleden op zoek gegaan naar een manier om dat verhaal completer te krijgen.

blog Henriëtte Post

Kiezen & verdelen

Op 1 april gaat het loket open voor 47 organisaties die samen met jonge nieuwe makers aanspraak kunnen maken op de extra financiële middelen die minister Bussemaker vorig najaar beschikbaar stelde in het kader van talentontwikkeling. Het Fonds Podiumkunsten heeft voor een snelle en regelarme procedure gekozen. Over die procedure vindt u elders op deze website alle informatie.

meer